Helseminister Bent Høie (H) har engasjert seg i den betente striden mellom UNN og helseforetaket Helse Nord som endte med at UNN-direktør Tor Ingebrigtsen trakk seg i vinter. Nå ber han både UNN og Helse Nord følge opp de kritiske punktene i en fersk rapport om saken. Foto: Rune Stoltz Bertinussen / NTB scanpix

Helse Nord og UNN får kraftig kritikk i rapport

Både Helse Nord-styret og UNNs styreleder kritiseres i en rapport om håndteringen av en konflikt i Bodø som endte med at UNN-direktøren trakk seg.

NTB
ARTIKKELEN ER OVER ETT ÅR GAMMEL

Det var i midten av desember i fjor at konflikten om lokaliseringen av et hjertetilbud (PCI) i Bodø eskalerte da daværende styreleder Marianne Telle i helseforetaket Helse Nord opplevde at daværende administrerende direktør Tor Ingebrigtsen ved Universitetssykehuset Nord-Norge (UNN) framsatte trusler mot henne. Fagmiljøet i Tromsø hadde i lang tid vært sterkt kritisk til etablering av et PCI-tilbud i Bodø.

Konflikten endte med at Ingebrigtsen i februar i år sa opp sin stilling og fratrådte med umiddelbar virkning. Det samme gjorde styrelederen og nestlederen i UNN-styret.

– Besto ikke testen

les også

Norge inngår samarbeid med Danmark om innkjøp av nye medisiner

les også

Telle trekker seg etter dobbeltrolle-kritikk

Både Helse Nord og UNN engasjerte deretter revisjons- og rådgivningsfirmaet PrisewaterhoouseCoopers (PwC) til å gjennomføre en uavhengig gransking av hendelsesforløpet.

PwC har konkludert med brudd på helseforetaksloven i en rekke tilfeller, samt brudd på god lederpraksis. Det er også avdekket brudd på taushetsplikten og habilitetsreglene i forvaltningsloven, ifølge NRK.

– Rapporten er alvorlig og godt egnet til intern læring for å forbedre lederpraksis, med spesielt fokus på samarbeid mellom helseforetakene. Rapporten viser at vi ikke besto testen når stormen kom, sier fungerende styreleder i Helse Nord RHF, Inger Lise Strøm.

– Rapporten setter fingeren på formelle feil og mangler i saksbehandlingen. Dette skal vi ta lærdom av, sier styreleder i UNN, Ansgar Gabrielsen.

Forventer oppfølging

les også

Nordmenn forteller: Mitt liv med røyken

Pluss content

Helseminister Bent Høie (H) sier han forventer at styrene i både UNN og Helse Nord følger opp innholdet i rapporten, skriver Nordlys.

– Rapporten peker på formelle feil og mangler i saksbehandlingen. Styrelederne sier at de vil følge opp rapporten, og trekker spesielt fram behovet for å styrke samarbeidsrelasjonen mellom foretakene. Dette er veldig viktig, skriver helse- og omsorgsminister Bent Høie (H) i en epost til avisen.

I rapporten fra PwC pekes det ikke minst på mangelen på dialog mellom administrasjonene i Helse Nord og UNN, noe som ifølge PwC skaper interne konflikter og får Helse Nord til utad å framstå som splittet.

«Vi nevner spesielt situasjonen der RHF-et ikke involverer UNN med sikte på å nå en enhetlig mediestrategi i dagene rundt Ingebrigtsens avgang. Dette finner vi særlig uheldig da en felles front og felles mediestrategi trolig ville bidratt til å redusere det medietrykket som kom, og muligens også konsekvensene dette medførte for enkelte», konkluderer rådgivningsfirmaet i rapporten.

Kommersielt samarbeid: Rabattkoder