BLE OMPLASSERT: En erfaren etterforsker i Vest politidistrikt mener han er blitt utsatt for gjengjeldelse etter å ha varslet om kritikkverdige forhold. Han truer arbeidsgiveren med søksmål dersom han ikke får jobben tilbake.
BLE OMPLASSERT: En erfaren etterforsker i Vest politidistrikt mener han er blitt utsatt for gjengjeldelse etter å ha varslet om kritikkverdige forhold. Han truer arbeidsgiveren med søksmål dersom han ikke får jobben tilbake. Foto: Hallgeir Vågenes

Professor om varslingssaken i Bergen: - Kan skremme andre fra å varsle

INNENRIKS

BI-professor Stig Berge Matthiesen frykter konsekvensene etter at en politivarsler i Bergen ble tvangsflyttet. – Å omplassere en varsler gir et negativt læringssignal til andre potensielle varslere om at man skal forbli passiv, sier han.

Publisert:

Stig Berge Matthiesen er professor i organisasjonspsykologi ved Handelshøyskolen BI, og har jobbet mye med varslingsproblematikk.

De siste dagene har han fulgt medieomtalen etter at VG i forrige uke omtalte at en erfaren politietterforsker i Vest politidistrikt ble omplassert mot sin vilje etter å ha varslet om manglende innsats mot menneskehandel.

– Det er veldig uheldig å omplassere en medarbeider som varsler om forhold som kan indikere at noen har gjort seg skyldig i uforstand i tjenesten, og som kan tyde på at det er en dysfunksjonell side ved organisasjonskulturen. Det gir et helt feil signal, sier han.

BI-professoren understreker at det er viktig å ha varsling som kommunikasjonskanal, hvis andre utøver dårlig skjønn i tjenesteutførelsen.

– Er det noen man ikke skal omplassere, er det nettopp varslere som er i den situasjonen. Det fremstår som lite troverdig, og jeg tenker at dette innebærer et omdømmeproblem for politiet.

Byrådsleder Harald Schjelderup (Ap) i Bergen sier til VG at han er bekymret for at bråket i Vest politidistrikt kan skade tillitsforholdet mellom politiet og byens innbyggere,

– Det vedvarende fokuset på interne forhold og enkeltkonflikter er noe som bekymrer meg. Det kan rokke ved den tilliten folk skal ha til politiet, og som jeg føler at de også har, sier han.

Schjelderup presiserer at han ikke har noen forutsetninger for å mene noe om selve varslersaken som ble kjent i VG i forrige uke.

– I Bergen kommune har vi et veldig godt og løpende samarbeid med politiet i mange saker, blant annet når det gjelder forebygging. Men noen jeg møter føler en viss frustrasjon over at enkeltsaker får så stor oppmerksomhet. Mange spør seg om det er et kulturelt problem i politiet, eller om det er andre grunner til at det kommer så mange saker, sier han.

Også Berge Matthiesen mener de mange varslingssakene i Vest politidistrikt kan skade publikums tillit til politiet.

– Politiet har mange saker de skal håndtere, og folk har tillit til at politiet klarer å prioritere de riktige sakene. Den tilliten kan bli skadelidende når vi får saker som dette, og det er ikke samfunnet tjent med.

Stortingsrepresentant og medlem av Stortingets justiskomite Guro Angell Gimse (H) jobbet 17 år i politiet før hun ble valgt inn på Stortinget. Gimse sier hun blir veldig bekymret over at det er så mange varslingssaker og store konflikter i ett politidistrikt.

– Jeg er bekymret for fagmiljøene og for politiets evne til må bekjempe kriminalitet når det er så mye støy som det er i Vest politidistrikt, sier Angell Gimse.

Hun mener Politidirektoratet (POD) nå må ta grep i Bergen.

– Det må jobbes aktivt med ledelse og kultur i politiet generelt, og det er grunn til å sette inn ekstra tiltak i Vest politidistrikt. Det må jobbes med en åpenhetskultur. Jeg har tiltro til at POD involverer seg og finner en løsning, sier hun.

Her kan du lese mer om