PÅ VEI TIL JOBB: Magnus Holøyen (25) bor for seg selv i Os, noen mil fra hjemkommunen Tolga. Her er han på vei for å hjelpe til på en gård i området. Foto: Krister Sørbø/VG

Professor om vurdering i Tolga-saken: – Tendensiøs

TOLGA/OS (VG) Magnus Holøyen (25) har ansvaret for 20 kyr, kjører bil og bor alene. Han kjemper fortsatt for å bli kvitt vergemålet ingen spurte om han ville ha.

ARTIKKELEN ER OVER ETT ÅR GAMMEL

Lørdag skrev VG om Magnus Holøyen, som ble satt under vergemål mot sin vilje. Det ble hevdet at han var psykisk utviklingshemmet, noe som senere skulle vise seg ikke å stemme.

Les mer: Historien om de tre brødrene på Tolga

Likevel har Fylkesmannen stått fast på at Magnus skal ha en økonomisk verge. Det betyr at han ikke får bestemme hvordan han bruker pengene sine. Han får lommepenger hver uke. Hvis han ønsker å kjøpe noe spesielt, må han spørre om lov.

les også

Mæland krever svar i Tolga-saken

Men det er følelsen av avmakt som tar på.

– Det er noe jeg går og tenker på hver dag. Følelsen av at jeg må spørre om å få litt av mine egne penger om jeg skal noe. Ikke å vite hvilke regninger som blir betalt eller hvilke brev jeg får i posten, sier Magnus.

Hør Magnus fortelle om hvordan de to siste årene har vært:

Test: Ikke psykisk utviklingshemmet

Vergemål skal være et frivillig hjelpetiltak som krever samtykke fra den det gjelder. Men det kan gjøres unntak dersom du ikke forstår hva det å ha en verge innebærer.

Da NAV ba om verge for Magnus og de to brødrene hans for over to år siden, oppga en lege han aldri hadde møtt at han manglet en slik samtykkekompetanse.

Hør Magnus fortelle om hvordan de to siste årene har vært:

For å få en verge må du også ha en diagnose eller være i en tilstand som gjør at du har et tydelig behov for hjelp. I vinter tok Magnus en test som bekreftet at han ikke er psykisk utviklingshemmet.

GLAD I DYR: Magnus er utdannet agronom og har en drøm om å jobbe på gård. Her hjelper han vennen Esten Håseter med hestene Hector og Boss. Foto: Krister Sørbø

Dermed kunne han heller ikke mangle samtykkekompetanse, mente spesialisten:

«Siden han ikke har utviklingshemming, forstår jeg det slik at han ikke har noen diagnose en eventuell manglende samtykkekompetanse kan begrunnes med», skrev sjefpsykolog Børge Holden ved Sykehuset Innlandet i en utredning i februar.

I fjor konkluderte også Magnus sin fastlege med at han var samtykkekompetent og at han ikke hadde behov for verge.

Håpefull

I mai, noen måneder etter utredningen, besøkte VG Magnus på gården der han innimellom jobber som avløser. Magnus er utdannet agronom og har et håp om en dag ta over familiegården. Han var oppløftet og ventet på at vergemålet hans snart skulle bli opphevet.

– Jeg skjønner ikke hvorfor det skal ta så lang tid. De har pålagt oss verge uten å spørre hva vi vil, det er ikke lov. De må ha begynt å forstå at de har dummet seg ut, og så prøver de å komme seg ut av dette med æren i behold, sa han.

Blir ikke hørt

Storebrødrene Arvid og Lars Peder har fått opphevet sine vergemål. Men i juni fastholdt Fylkesmannen at Magnus hadde behov for en verge.

Ifølge Fylkesmannen var han en «meget svakt fungerende person» som ikke var i stand til å ta vare på egen økonomi. Heller ikke denne gangen ble Magnus hørt.

I vedtaket ble det vist til utredningen fra februar:

«Vi forstår spesialisterklæringen slik at Magnus Holøyen mangler samtykkekompetanse når det gjelder økonomiske forhold og det vises ved de deltester som ble foretatt samt at det sies i teksten.»

les også

Ordfører ber om intern gransking av Tolga-saken

Fylkesmannen mente testresultatene viste « at dette kan sammenlignes med en psykisk utviklingshemming på dette avgrensede området (økonomi) (...) Det er derfor grunnlag for å se bort fra hans uttalelse om at han ikke ønsker å ha verge(...).»

Fylkesmannen hevdet at psykologspesialist Børge Holden bekreftet vurderingene deres muntlig, noe Holden bestrider.

– De spurte meg ikke noe mer enn å bekrefte det jeg hadde skrevet.

Kritisk til vurderingen

VG har forelagt både utredningen og Fylkesmannens vedtak for psykologspesialist Jens Egeland, en av Norges fremste eksperter på IQ-tester og diagnostisering av psykisk utviklingshemmede.

– Her er det en spesialisterklæring som er rimelig klar på at det ikke er en psykisk utviklingshemming, men som beskriver lette vansker. Slik jeg leser Fylkesmannens måte å diskutere dette på, så er den tendensiøs. Der trekkes frem de to svakeste delprøvene, så overses delprøver som er helt i normalområdet. Så brukes det et veldig rart begrep, samtykkekompetanse i økonomiske spørsmål, som er en helt ny konstruksjon, sier Egeland, som er leder av Nevropsykologisk forening og professor ved psykologisk institutt ved Universitetet i Oslo.

– Kan man være psykisk utviklingshemmet på det økonomiske området?

– Man kan ha spesifikke lærevansker, man kan ha dyskalkuli – regnevansker – men man ikke være psykisk utviklingshemmet på ett bestemt område.

– Har du opplevd at et slikt begrep er brukt tidligere?

– Nei, ikke i noe offisielt dokument fra noen som er satt til å vurdere borgernes rettssikkerhet.

– Rotemikkel

Magnus innrømmer at han ikke alltid har hatt god kontroll på utgiftene. Han har kjøpt noen dyre ting, blant annet en vedmaskin, og altfor mange regninger har gått til inkasso. En oversikt fra vergen viser at han har rundt 137.000 kroner i gjeld til ulike kreditorer.

– Jeg skal være så ærlig å si at jeg har vært en rotemikkel når det gjelder økonomi, men jeg har skjønt at jeg er nødt til å ta tak i. Jeg har folk som gjerne vil hjelpe meg, og jeg har bedt vergen bruke skattepenger og det jeg har tjent i sommer for å betale ned gjeld.

Fastlegen hans vurderte i fjor at Magnus «absolutt hadde forståelsen til å kunne ta hånd om sin egen økonomi»:

Denne vurderingen skrev Magnus sin fastlege sommeren 2017. Fylkesmannen hadde bedt ham vurdere om Magnus var samtykkekompetent og om han trengte verge.

– Drøyt

Vennen Esten Håseter har fulgt vergemålssaken på nært hold siden den startet i 2016.

– Når du leser hva fylkesmannen skriver, virker det som det er helt galt fatt. Da vergen kom inn i bildet, fikk Magnus en oversikt over all gjeld, det viste totalt 89.000 kroner, i hovedsak til et billån. Det er mindre gjeld enn de fleste av oss har, og langt unna å være en skakkjørt økonomi, sier han.

NABOER: Magnus er ofte på besøk hos vennen Esten Håseter. De bor noen få hundre meter fra hverandre i Os, nabokommunen til Tolga. Foto: Krister Sørbø

Håseter bor i nærheten av Magnus og sier at han gjerne hjelper ham med økonomien.

– Jeg ser på Magnus som en bror. Hvordan kommunen og Fylkesmannen kan påstå at han er psykisk utviklingshemmet, er ikke til å tro. Det er så drøyt at man ikke skulle tro det var mulig.

Må vente på svar

Magnus sin sak ble i juni sendt til klageorganet Statens sivilrettsforvaltning, sammen med hans halvannet år gamle klage. I september kom saken i retur. Fylkesmannen i Hedmark ble bedt om å gjøre et nytt vedtak fordi de ikke kunne endre et vergemål og samtidig sende klagen til behandling. Trolig vil det ta nye måneder før utfallet blir klart.

VG har sendt Fylkesmannen i Hedmark en rekke spørsmål om saken. Til tross for at Magnus Holøyen har opphevet taushetsplikten, avslår Fylkesmannen å svare.

– I forvaltningen er det slik at et organ uttrykker seg gjennom enkeltvedtak i den enkelte sak og begrunnelsen for disse, skriver direktør for vergemålsavdelingen, Bernhard A. Caspari, i et avslag til VG.

Magnus’ verge vil ikke uttale seg om saken.

Etter at VG omtalte saken lørdag, ba kommunalminister Monica Mæland om en redegjørelse fra Fylkesmannen i Hedmark. Samtidig har Tolga bedt kontrollutvalget i kommunen om å undersøke om regler er brutt.

Kommersielt samarbeid: Rabattkoder