BER OM DOKUMENT: Komiteens leder Dag Terje Andersen forteller at de igjen ber departementet om notatet.
BER OM DOKUMENT: Komiteens leder Dag Terje Andersen forteller at de igjen ber departementet om notatet. Foto: Odin Jæger

Stortinget ber igjen om hemmeligholdte dokumenter fra Finansdepartementet

Publisert:
INNENRIKS

Kontrollkomiteen på Stortinget har prøvd å få tak i notater fra viktige møter mellom Finansdepartementet og SSB uten hell. Nå gjør komiteen nok et forsøk.

Dette kommer frem i et brev komiteen har sendt til Finansdepartementet torsdag. Der ber medlemmene om at nedtegnelser fra møter mellom Finansdepartementet og Statistisk sentralbyrå 13. januar, 26. januar og 19. september utleveres «snarest mulig».

En rekke medier har bedt om innsyn i dokumentene tidligere, men departementet har nektet å gi dem ut.

Møtene har blitt vist til som tilfeller hvor tidligere SSB-sjef Christine Meyer ble advart av Finansdepartementet mot å gå for fort frem med omorganiseringen av byråets forskningsavdeling.

Meyer gikk av som sjef i byrået i november etter en offentlig konflikt med Jensen som en følge av endringene Meyer ville gjøre. Meyer mener at departementet lenge støttet endringene.

Ny utvikling

Grunnen til den nye henvendelsen er at Sivilombudsmannen i et brev til VG har skrevet at nedtegnelsene er saksdokumenter, noe departementet har sagt at de ikke er tidligere.

VG tok saken til Sivilombudsmannen i desember da departementet ikke ville gi innsyn i dokumentene.

«På denne bakgrunn forventer komiteen å få oversendt dokumentene, om nødvendig unntatt offentlig innsyn. Komiteen ber videre om å få oversendt korrespondansen mellom Finansdepartementet og Sivilombudsmannen i tilknytning til innsynssaken», står det i brevet fra Stortinget.

Departementet har tidligere sagt at nedtegnelsene ikke er saksdokumenter. Dette kom frem i et svar til Sivilombudsmannen tidligere:

«De interne nedtegnelser som foreligger fra møtene det er bedt om innsyn i, er på flere punkter misvisende med hensyn til hva som ble sagt i møtet og i forhold til hvordan møtene forløp, og er heller ikke godkjent av møteleder», skrev ekspedisjonssjef Amund Holmsen.

«I lovens forstand kan de interne nedtegnelsene ikke anses som ferdigstilte og har dermed ikke karakter av å være saksdokumenter», sto det videre.

Sivilombudsmannen har imidlertid kommet frem til en annen konklusjon, og kontrollkomiteen mener derfor at den nå burde få dokumentene.

Naturlig å få dokumenter

– Vi har hele tiden ment at vi skulle ha de dokumentene, og det virker åpenbart at vi burde få det nå etter Sivilombudsmannens kommentar om at dette er saksdokumenter, sier komiteens leder Dag Terje Andersen (Ap) til VG.

Han mener dokumentene kan være viktige for hva avgjørelsen blir i saken.

– Dokumentene er viktige fordi det har blitt sagt at Meyer har blitt advart, men det er ikke noe dokumentasjon fra disse møtene. Da er det interessant å se om disse nedtegnelsene kan si noe om dette, sier Andersen til VG.

Kontrollkomiteen kommer med sin innstilling om saken i mars. Det store spørsmålet er om finansminister Siv Jensen har opptrådt ryddig i saken.

Kommunikasjonssjef i Finansdepartementet, Therese Riiser Wålen, bekrefter overfor VG at de har mottatt brev fra Kontrollkomiteen. Hun vil ikke kommentere saken utover det.

Her kan du lese mer om