SKAL REDDE FOLK UT: Når tunnelen er mørk og røykfylt, må det ny teknologi til for at folk skal kunne redde seg ut. Her Havarikommisjonen for Transport i Gudvangatunnelen etter den dramatiske brannen i 2013. Foto: Kristian Helgesen

Skal redde liv i tunneler med mange små høyttalere

Avanserte lydsignaler fra mange små høyttalere skal i fremtiden hjelpe folk ut av brennende og røykfylte tunneler. Et norsk selskap har inngått avtale om å utvikle systemet.

– Vi har jo levert teknisk utstyr til tunneler i mange år, til mer enn 200 tunneler. Vi var i gang med å utvikle denne lydteknologien da Vegvesenet kom med sin forespørsel, sier deleier og sjef for det bergenske teknologiselskapet Trafsys, Terje Floor Heggeland.

WORST CASE GUDVANGATUNNELEN: Vogntogbrannen i 11 km lange Gudvangatunnelen i 2013 er en av de verste brannene i norske tunneler. Folk som mirakuløst overlevde, bidrar når tunnelsikkerheten nå skal oppgraderes. Foto: Kristian Helgesen

les også

Ett år siden branninfernoet i Gudvangatunnelen: Frode (56): – Vi fikk all tilgjengelig hjelp

Sintef og Norce

Hans selskap har inngått samarbeid med de to store norske forskningsinstituttene Norce og Sintef om å utvikle den lydbaserte redningshjelpen. Det hele er gitt finansiell støtte fra Enova med 8 millioner kroner.

En av bakgrunnene for prosjektet er en serie svært alvorlige tunnelbranner i Norge.

SJEKK LYSLISTEN: Et lysende håndrekkverk viser seg å lede folk raskt og sikkert når tunnelen er røykfylt. Tanken er at de skal finne redningsrom eller tverrtunnel til tunnelen ved siden av – når det er to tunnelløp. Foto: Sintef

les også

Tilhenger med bensin eksploderte i undersjøisk tunnel

Mirakuløst reddet

– Vi er trygge på at vårt system skal gjøre det lettere for folk å finne raskere ut av tunnelen. Hvor bra det blir, avhenger av hvor godt vi lykkes med utviklingen, sier Heggeland.

les også

Dette gjør du for å døyve tunnelskrekken

Enkelt forklart skal en et tett system av små høyttalere plassert i tunnelen gi en indikasjon på hvilken retning folk skal bevege seg.

Systemet detekterer brannen og beregner hvilke signaler som skal sendes til personer i tunnelen avhengig av hvor disse befinner seg, forklarer han.

les også

To vogntog brant på samme sted med seks års mellomrom, årsak: For dårlige bremser

Selges i hele verden

Seniorforsker Gunnar Deinboll Jenssen ved Sintef har stor tro på lydsystemet:

– Når dette lydsystemet er ferdig utviklet, vil det være av stor interesse ikke bare for tunnel-ansvarlige, men også for hoteller og skip som har behov for sikker evakuering i krisetilfeller, sier Deinboll Jenssen.

Kommersielt samarbeid: Rabattkoder