PÅ HJEMMEKONTORET: Lise Lyngsnes Randeberg er leder i Akademikerne, og professor i biomedisinsk optikk og fotonikk ved Institutt for elektronisk systemdesign ved NTNU.

Ut mot LO om hjemmekontor: − Undervurderer kvinner

LO har advart om at mer hjemmekontor kan ende opp med å bli en likestillingsfelle som går utover småbarnsmødre. – Tvert om, svarer Akademikerne, som mener mer hjemmekontor faktisk kan gi mer likestilling.

Publisert:

– Man skal ikke undervurdere kvinner og deres dømmekraft til å ta ansvar for jobben sin. Hvis man skal tenke at om en dame jobber hjemmefra klarer man ikke la være å gjøre husarbeid i arbeidstiden, da synes jeg vi undervurderer kvinner, sier leder Lise Lyngsnes Randeberg.

For to uker siden fremmet Venstre et forslag på Stortinget gå igjennom hele arbeidsmiljøloven og myke den opp så flere kan jobbe mer hjemme. Mer hjemmekontor kan blant annet hjelpe småbarnsfamilier med tidsklemma, mener de.

Det fikk både LO og likestillingsminister Annette Trettebersgstuen (Ap) til å reagere.

De advarer om at selv om hjemmekontor kan være et gode, kan mer hjemmekontor også skade kvinner som ofte tar mer ansvar på hjemmebane. Dette fordi man ikke er tilstede på de uformelle arenaene der avgjørelser tas.

– Det er en fare for at hvis mange bruker mye mer hjemmekontor så blir man ikke sett, satset på eller blant de arbeidstakerne som blir investert mest i, sa LO-førstesekretær Julie Lødrup til VG.

Men her mener hovedorganisasjonen Akademikerne at LO tar feil.

PÅ KONTORET: Akademikerne-leder Lise Lyngsnes Randeberg mener flere bør kunne jobbe hjemmefra, men sier de fleste ønsker å også være på kontoret.

Mener flere menn jobber hjemme

Akademikerne sier kvinner er minst like mye på jobben som menn, og dermed ikke har noen større risiko for ikke å bli sett.

En panelundersøkelse Respons Analyse har gjort for Akademikerne blant 1000 yrkesaktive nordmenn, der alle spurte minst har en mastergrad, viste blant annet at:

  • Flere menn enn kvinner har hjemmekontor.
  • Flere menn enn kvinner ønsker mer hjemmekontor.
  • De fleste ønsker en kombinasjon av kontor og hjemmekontor.
  • Flere menn enn kvinner får dekket utgifter av arbeidsgiver når de jobber hjemme.

Forskjellene mellom kjønnene er ikke store, men Randeberg mener de viser en trend som beskriver det motsatte bildet av det LO er bekymret for.

– I undersøkelsene våre ser vi tvert om at det er flere menn enn kvinner som vil jobbe hjemmefra, og som har mulighet til å jobbe hjemmefra. Det kan ha sammenheng med at flere menn jobber i privat sektor enn kvinner. Der har de generelt rausere hjemmekontor-tilgang.

– Tar mer ansvar

Revisorforeningen og Finansforbundet har tidligere gjennomført undersøkelser som på den andre siden viser at deres unge, kvinnelige medlemmer ønsket mer hjemmekontor enn de unge mennene. Tidligere har en undersøkelse fra Likestillingssenterets også vist at at kvinner oppga en større økning i hvor mye tid de brukte på oppgaver hjemme under pandemien enn menn.

Samtidig har YS’ arbeidslivsbarometer vist at menn som er på hjemmekontor tar mer ansvar hjemme.

– Vi har sett at menn tar mer ansvar på hjemmekontor enn ellers, og at de har gjort det gjennom pandemien. Da kommer de kanskje tettere på, og det bidrar faktisk til bedre likestilling, sier Randeberg.

– Offentlig sektor er dårligere

Randeberg påpeker at akademikerne representerer en yrkesgruppe der mange har hatt mer hjemmekontor enn andre, også før pandemien.

Én ting hun reagerer spesielt på i tallene, er at de viser at flere menn enn kvinner får dekket de utgiftene de har på hjemmekontor av arbeidsgiver.

– Det er et tankekors. Det kan også henge sammen med at flere kvinner enn menn jobber i offentlig sektor, og at offentlig sektor er dårligere på å legge til rette for sine ansatte.

– Så dere mener det bør være mer bruk av hjemmekontor i offentlig sektor, og at det kan gi mer likestilling?

– Ja, der tenker vi at man kan bli bedre på det, sier hun, og legger til:

– Målet er jo fleksibilitet og valgfrihet og at den ansatte skal kunne tilpasse arbeidshverdagen til livsfasen man er i og de behovene man har. Jeg tror man gjør den beste innsatsen på jobben når det er lite stress rundt og du bruker minst mulig tid på logistikk og andre utfordringer i hverdagen.

Akademikerne har lenge vært opptatte av at de som jobber hjemme skal dekkes av samme yrkesskadeforsikringer som andre, og at arbeidsgiver skal få et større ansvar for å dekke utgifter som mobil og internett også for hjemmearbeiderne.

MÅ VÆRE DER - AV OG TIL: Randeberg, her fra en høring om oljebransjen da hun var leder i Tekna, sier enkelte arbeidsoppgaver krever at man er fysisk tilstede - men ikke alle.

LO: Kan svekke rettigheter

Julie Lødrup i LO svarer at det allerede i dag finnes fleksible løsninger for arbeidstakere og arbeidsplasser som ønsker hjemmekontor.

– Derfor mener vi det ikke er behov for å gjøre endringer i arbeidsmiljøloven som kan svekke arbeidstakeres rettigheter. Endringer som bidrar til å hviske ut skillet mellom jobb og fritid øker folks opplevde jobbstress, som vi vet at mange opplevde som problematisk blant annet under pandemien, sier hun.

LO sier det ikke er et mål i seg selv at flere skal ha hjemmekontor.

– Noen arbeidsoppgaver kan fint løses hjemme, mens mange vil best løses i fellesskapet på arbeidsplassen. Det må være opp til ansatte, tillitsvalgte og arbeidsgivere på den enkelte arbeidsplass å finne ut hvordan arbeidsdagen deres best kan organiseres. Da kan det inngås gode lokale avtaler som både sikrer den enkelte og sørger for en god helhet på arbeidsplassen.

VIKTIG Å VÆRE HER: Julie Lødrup i LO mener man kan gå glipp av mye hvis de er for mye på hjemmekontor.
Publisert:

Rabattkoder

Et kommersielt samarbeid med Kickback.no