PÅ HJEMMEKONTORET: Mamma og minister Guri Melby under pandemien i mars 2020, med sønnene Eiliv og Lavrans, som da var fire og to år gamle.

Vil endre loven: − Familier i tidsklemma får bedre tid

Venstre-toppene Guri Melby og Sveinung Rotevatn sier større mulighet til hjemmekontor kan hjelpe barnefamilier med tidsklemma, gjøre at flere kan flytte dit de vil, og gi folk større frihet.

Publisert:

– Hvis du skal ta noe positivt fra pandemien så er det at mange fikk roet ned litt i hverdagen. Det å ha hjemmekontor var en del av det. Derfor vil vi legge bedre til rette for den muligheten og friheten det faktisk er, sier Venstre-leder Guri Melby til VG.

Venstre har tidligere tatt flere grep for å stramme opp regimet på kontoret, slik at det skal være lettere å få hverdagen til å gå opp for de som jobber der.

Enda mer fleksibilitet, og større mulighet for å jobbe hjemmefra når man vil det, kunne gjort livet lettere for veldig mange arbeidstakere i Norge, mener de.

– Småbarnsfamilier i tidsklemma får bedre tid både på morgenen og ettermiddagen. Man kan forberede middag mens man sitter og jobber hjemme og er klare til å ta imot ungene fra skolen. Folk som har reisevei slipper å pendle hver dag, eller du kan velge å bo nesten hvor du vil uavhengig av jobben din, ramser Melby opp.

Nå har Venstre levert inn et forslag om å gå igjennom hele arbeidsmiljøloven for se hva som står i veien for at flere kan jobbe hjemme, og myke opp regelverket der det trengs.

PÅ HUBEN: Guri Melby og Sveinung Rotevatn, her på en tur til Oppdal der man finner kontorfellesskapet Krux.

Hindre i lovverket

Forslaget om mer hjemmekontor er signert Melby, Venstre-nestleder Sveinung Rotevatn og Venstre-veteran Alfred Bjørlo.

Rotevatn sier til VG at noe av bakgrunnen for det er at de mener det finnes flere hindre i dagens lovverk som står i veien for at folk kan jobbe der de vil.

– Det handler for eksempel om yrkesskadeforsikringer. Fagforeninger har vært veldig opptatte av at de må være mer nøytrale sånn at de dekker deg også om du får slitasjeskader eller utfordringer når du jobber en annen plass enn på kontoret. Men det kan også gjelde hva du får dekket av utstyrsinvesteringer, og arbeidstidsregler i arbeidsmiljøloven, sier han.

– Ingen grunn til å være dårligere

Han viser til statistikk fra Nederland og Finland, som begge hadde en gjennomsnittlig andel på 14,1 prosent hjemmekontor før pandemien, sammenliknet med 5,4 prosent i Norge.

– Hvis man er opptatte av å gi folk frihet til å bestemme over egen hverdag er det ingen grunn til at vi skal være dårligere enn land som har et ganske sammenliknbart arbeidsliv. Så de tallene viser at det er potensial.

– Jobber de mer hjemme, eller jobber de bare mer?

– Det er flere som jobber utenfor faste kontorsteder, sier Rotevatn, og legger til:

– Det er nok også en del som jobbet mer under pandemien enn ellers. Det er fint at folk vil jobbe, men man må også sørge for at du har beskyttelse av arbeidstakere som ønsker å jobbe mer fjernt. Det er også et arbeidsgiveransvar å passe på at folk jobber innenfor regelverket og ikke mer enn de skal.

MER AV DETTE: Rotevatn og Melby mener flere burde kunne jobbe fra denne typen kontorfelleskap.

Lettere å flytte hjem

Venstre-toppene understreker at de ikke vil at flere skal tvinges til hjemmekontor, men at flere som vil ha det skal kunne få muligheten.

De peker også på at det åpner for at flere kan flytte andre steder enn jobben.

– Det er mange som typisk har en jobb i en by men ønsker å flytte hjem til bygda de kommer fra og ikke har mulighet til å ta med jobben dit. Det gir mer frihet. Og så kan bedrifter og kommuner få tak i kompetanse som ikke nødvendigvis er fysisk hos dem, sier Melby.

Hun sier de har stor tro på å få på plass flere kontorfellesskap og såkalte «arbeidshubber» i mindre byer og småsteder.

– Vi mener også at det offentlige, som en stor arbeidsgiver, bør gå foran og lyse ut flere stillinger uavhengig av sted. Det begynte vi med da vi satt i regjering.

I mars oppdaterte regjeringen forskriften om hjemmekontor. Melby beskriver det som en gyllen mulighet til å gå inn i hva som skal til for å legge til rette for at flere kan ha det, som regjeringen ikke tok.

– Jeg synes jo at det de har gjort så langt på området vitner om at de har en ganske gammeldags oppfatning av arbeidslivet i Norge, og at de ikke er i stand til å oppdatere regelverket i tråd med det folk ønsker.

– Liker dere hjemmekontor?

– Altså - vi har jo ikke en typisk jobb, vi har et verv. Jeg tror ikke vi er en typisk arbeidstaker. Men jeg for min del synes det er veldig greit å ha en fast plass og et kontor å gå til, og å av og til kunne være på en annen plass og jobbe, svarer Rotevatn.

Melby svarer at hun liker å være på jobb og møte og diskutere med folk, og mener det er viktig.

– Men som statsråd og småbarnsmor under pandemien tenkte jeg mye på at det var fantastisk at mange møter på kveldstid var digitale. Det betydde at jeg ofte kunne dra hjem og spise middag med ungene og få lagt dem, og så ta en ny arbeidsøkt etter det. Så for meg var det kjempeviktig for å kunne opprettholde et familieliv.

Publisert:
 

Rabattkoder

Et kommersielt samarbeid med Kickback.no