Stortinget: Trygdeskandalen begynte allerede i 1994

Vekslende regjeringer har helt siden 1994 feiltolket EØS-avtalen og urettmessig nektet folk å ta med trygdeytelser til andre EØS-land. Det vil fremgå av en innstilling i Stortinget om Nav-skandalen, som blir lagt fram onsdag.

Publisert:

Stortingsrepresentant Per Olaf Lundteigen (Sp) har vært saksordfører for saken som er ment å rette opp lovene om trygdeytelser, slik at de samsvarer med EØS-avtalen.EØS-avtalen.Avtalen gir nordmenn og norsk næringsliv samme rettigheter og plikter som EU-borgere.