Forsknings- og høyere utdanningsminister Ola Borten Moe

Rydder i fuskesaker: Vil omgjøre streng praksis

HINN-studentens «selvplagiat» ville ikke blitt definert som fusk, hvis utdanningsministerens nye lovforslag blir vedtatt.

Publisert:

Kortversjonen

– Vi har sett et behov for å tydeliggjøre reglene om gjenbruk, sier forsknings- og høyere utdanningsminister Ola Borten Moe (Sp) til VG.

I helgen skrev VG om en student ved Høgskolen i Innlandet (HINN) som er utestengt i to semestre – altså et helt år – for såkalt selvplagiatselvplagiatPlagiat betyr å stjele andres tekst. Selvplagiat er dermed å «stjele» tekst man selv har skrevet før, til en annen oppgave eller eksamen. I denne sammenhengen anser høyskolen det som fusk.. Studenten hadde brukt to avsnitt fra en tekst hun hadde skrevet selv, da hun strøk på eksamen semesteret før. Hun har anket dommen.

Moe planlegger å legge frem en helt ny universitets- og høyskolelov (UH-loven) før sommeren. I dag gir loven ingen definisjon av hva fusk er. Det er opp til hver enkelt institusjon å lage lokale regler.

Ikke lenger fusk

Akademikere og jurister har etterlyst tydeligere retningslinjer fra politikerne. Nå gjør Moe et forsøk på å komme dem i møte.

Les også

Fuskesaken: Krever at skolen omgjør utestengelse

Advokat Magnus Stray Vyrje mener utestengelsen en student fra Høgskolen i Innlandet (HINN) er ugyldig, og må omgjøres.

I det nye lovforslaget vil han tydeliggjøre grensen for såkalt «selvplagiat», altså gjenbruk.

Upublisert arbeid, og arbeid som ikke har gitt uttellinguttellingUttelling betyr at studenten har fått studiepoeng eller mulighet til å gå opp til eksamen, skal ikke lenger være fusk.

– Det blir å anse som egne notater.

– Betyr det at studenten i saken som VG nylig skrev om ikke hadde fusket etter nytt lovverk?

– Ja, det betyr at saker der studenter har gjenbrukt materiale de ikke tidligere har fått uttelling for, vil kunne få et annet utfall enn i dag, uten at jeg kan gå inn på den konkrete saken.

Studiested Lillehammer.

Han legger til:

– Fusk er fremdeles ikke lov, og det er viktig med gode og tydelige regler. Så har det vært saker som har gjort oss oppmerksomme på behovet for endring og samkjøring av praksis på tvers av institusjonene.

– Åpenbart verre å ta fra andre

I forslaget vil Moe presisere hvordan regelverket skal forstås.

– Alle vil mene at det er forskjell på å gjenbruke eget arbeid og å rappe andres. Det er i tråd med allmenn rettsoppfatning.

Det betyr at studenter ikke skal straffes like hardt for gjenbruk som for plagiat. I dag er reaksjonen lik. For de aller fleste – ett års utestengelse fra all utdanning.

– Det er åpenbart at å ta fra andre er verre enn å ta fra seg selv.

Forventer endret praksis

Ministeren sier at han vil gjøre lovverket for studentene mer likt loven som gjelder for forskere og vitenskapelig ansatte.

Professor i jus ved Universitetet i Bergen, Johan Giertsen.

I forskningsetikkloven, som professorene må forholde seg til, er det ikke noe som heter fusk, men derimot uredelighet.

For å ha opptrådt vitenskapelig uredelig kreves det «forfalskning, fabrikkering, plagiering og andre alvorlige brudd på anerkjente forskningsetiske normer», forteller jusprofessor Johan Giertsen til VG fredag.

– Vi vil forvente en endret praktisering av dette fremover, som vi kommer til å følge med på. Jeg legger til grunn at vi vil se en vesentlig endring i hvordan disse sakene blir håndtert, sier Moe.

Institusjonene har ansvar for å håndheve reglene. Det mener Moe de må gjøre mest mulig likt.

Les også

Trakk seg fra nemnd: – Føler ansvar for å si fra

Jusprofessor og tidligere nestleder i Felles klagenemnd Bjørn Henning Østenstad mener nemnda gjør feil i sakene om…

– Det har vært for store forskjeller til nå, og en streng praksis som vi ønsker å gjøre noen endringer på.

Forskjell på feil og fusk

– Er dagens system rettferdig?

– Meningen med det nye lovforslaget er å endre rettstilstanden, og dermed praksis. I det ligger det et åpenbart svar på spørsmålet.

Forsknings- og høyere utdanningsminister Ola Borten Moe

– Regelverket i dag skiller i liten grad mellom feil og fusk. Hva tenker du om det?

– Ja, det er jeg enig i.

– Jeg ønsker en mer forholdsmessig praksis. Det bør ikke gis like strenge reaksjoner der en liten feil er begått, som i tilfeller hvor du faktisk har rappet tekst fra andre.

Publisert:
 

Rabattkoder

Et kommersielt samarbeid med Kickback.no