MOBBEPANELET: Tove Flack, Kristin Oudmayer og Stian Lindbøl. Foto: Magnar Kirkenes, Kristian Helgesen, Hugo Bergsaker

- Hva kan jeg gjøre som forelder?

(VG Nett) - Ikke vær redd for å kontakte skolen dersom du tror at barnet ditt utsettes for mobbing, råder VGs eksperter.

ARTIKKELEN ER OVER ÅTTE ÅR GAMMEL

I dag har ekspertene våre forsøkt å svare på hva foreldre kan gjøre i en mobbesak:

1. Hvordan kan jeg som forelder oppdage at barnet mitt blir utsatt for skjult mobbing?

2. Hva kan skolen gjøre for å stoppe den skjulte mobbingen?

Tove Flack:

1. Vær obs på tegn til mistrivsel som for eksempel tilbaketrukkenhet eller aggresjon hjemme. Spør barnet direkte om det du lurer på. Hvis barnet ikke vil snakke, eller benekter mistrivsel, men du fremdeles er bekymret bør du ta kontakt med skolen og be dem undersøkelse om barnet blir mobbet.

2.. Skolen må bli sikker på hvem som mobber og hvordan det gjøres slik at de kommer i posisjon til å stoppe det som skjer. Om problemløsende enesamtaler med plagerne ikke nytter, må mobbingen få konsekvenser for de som plager. Plagere trenger oppfølging over lang tid og hjelp til endring.

Kristin Oudmayer:

1. Det ligger i den skjulte mobbingens natur at den er vanskelig for voksne å oppdage. Men det å være var i forhold til endringer av barnas humør, aktivitetsnivå og sosiale mønster (herunder nettbruk/tlf). Uttalte fysiske plager som uro, hjertebank, vondt i magen og skolevegring kan være symptomer på at de opplever mobbing.

2. Ved mistanke om- eller avdekking av skjult mobbing, må omfanget kartlegges og tiltak settes i gang umiddelbart. De som mobber må underrettes om at rektor og foreldre informeres. De må forespeiles konsekvenser, samt få hjelp til å endre mønster. Viktig at den som mobbes - og dens foreldre - blir trodd, og at den mobbeutsatte skånes for sladrehankstempel.

Stian Lindbøl:

1. Det er jo vanligvis ikke så lett før det har gått en stund. Men et signal vil jo være om barnet virket nedtrykt eller endrer seg på noen måte for eksempel ikke ønsker å gå på skolen, nekter å delta i gymtimene eller lignende.

2. Alle skoler i Norge bør ha gode rutiner og retningslinjer for å forebygge mobbing. Men i tillegg må de ha gode rutiner for å gjøre noe med problemene når de oppdager de. God kontakt mellom lærere og elever og miljøundersøkelser er viktig. I tillegg har Utdanningsdirektoratet kommet med flere nye og gode veiledere og ressurser.

Mer om

Kommersielt samarbeid: Rabattkoder