STATSKAMP: I regjeringstiden til Ap de siste 20 årene, har Jonas Gahr Støres Ap solgt/solgt seg ned i flere statlige selskaper enn statsminister Erna Solberg og de borgerlige. Foto: Helge Mikalsen VG

Salg av statlige selskaper: De rødgrønne 17 – De borgerlige 13

Ap angriper regjeringen for nedsalg av arvesølvet. Men de rødgrønne har solgt, eller solgt seg ned, i flere statlige selskaper enn de borgerlige.

ARTIKKELEN ER OVER TO ÅR GAMMEL

Arbeiderpartiet har den siste tiden hamret løs på Erna Solberg-regjeringen for salg av stadig flere statlige virksomheter.

Senest onsdag tok Ap-nestleder Hadia Tajik saken opp i Stortingets spørretime.

– Salg av Statskog. Ikke leveringsplikt for fisk. Privatisering av utenlandskabler. Delprivatisering av Statkraft. Privatisere Avinor. Selge NSB, NRK og Bring. Salg av Flytoget.(...) Dette er noen eksempler på regjeringen og regjeringspartiene sin iver etter å privatisere og selge Noreg. Kan statsministeren gjøre greie for hvorfor regjeringen er så opptatt av å selge fellesskapets verdier? ville hun vite.

Hovedfunnene

Kommunalminister Jan Tore Sanner svarte på vegne av Erna Solberg, og slo tilbake med at de rødgrønne har solgt ut minst like mye.

Faktisk mer. Det viser en gjennomgang av salg og nedsalg av statlige selskaper fra 2000 frem til i dag, som Stortingets utredningseksjon har laget på forespørsel fra Høyre:

  • Jens Stoltenbergs regjeringer (2000-2001 og 2005-2013) solgte ut syv statlige selskaper og solgte seg ned i ti statlige selskaper.
  • Kjell Magne Bondeviks regjering (2001-2005) og Erna Solbergs regjering (2013-2017) har solgt fem statlige selskaper og solgt seg ned i åtte statlige selskaper.

Stortingets utredningsavdeling har tatt utgangspunkt i selskaper hvor staten har et direkte eierskap og hvor statens eierinteresser forvaltes direkte av departementene.

Foto: Illustrasjon: Kenneth Lauveng

Saken fortsetter under oversikten over selskapene:

Les også: Svensk statsgigant vil vinne i Norge

Å selge til private har skaffet store summer til statskassen:

** Salget av Kreditkassen innbrakte 9,4 milliarder kroner i 2000.

** For nedsalget i Telenor i 2003 og 2004, endte 16,5 milliarder kroner i statskassen.

Les: Norge mangler 150 milliarder

Ap: – Vi er bremseklossen

Aps næringspolitiske talsmann, Knut Storberget, sier oversikten overskygger det viktigste:

BREMSEKLOSS: Ap-talsmann Knut Storberget i Stortingets næringskomité mener de bremser salgsivrige Høyre og Frp. Foto: Frode Hansen VG

– Vi har aldri benektet at vi har solgt statsselskaper og redusert eierandeler. Men det er Høyre og Frp som har hatt det som politisk linje: De har foreslått mye større salg enn de har fått gjennomført, fordi de er stoppet i Stortinget. De har blant annet fått stoppe salget av Flytoget, videre nedsalg i Telenor og Kongsberg-Gruppen og de er blitt nektet å privatisere Statskog.

– Men dere har da i stor grad også solgt unna?

– Den store forskjellen er at vi verner om eiendom knyttet til kritisk infrastruktur og våre naturressurser, og ønsker ikke salg av kraftressurser, slik Høyre og Frp vil. Vi mener det er feil å selge mer av Telenor, på grunn av telesikkerhet, og Kongsberg Gruppen, av forsvarshensyn. Regjeringen vurderer å oppheve konsesjonsloven. Det er vi sterkt imot, fordi store internasjonale aktører kan få kjøpe opp jord og skog. Det er riktig at vi også har solgt, men bildet over tid er at det er vi som er bremseklossen og at det er de som ønsker å selge, sier den tidligere Ap-statsråden.

Høyre utfordrer Støre

Parlamentarisk nestleder i Høyre, Nikolai Astrup, mener Ap taler med to tunger.

– Da Jonas Gahr Støre var stabssjef hos statsminister Jens Stoltenberg, satte Ap rekord i nedsalg og privatisering av statlige virksomheter. Dette ble fulgt opp av Stoltenbergs rødgrønne regjering. Når vi gjennomfører et langt mindre nedsalg, blir vi kritisert for «å selge Norge». Jeg vil utfordre Støre: Går han til valg på at alt skal være som i dag?

Les: Godstog fra Kina til London

– Ap har et poeng: Dere ønsker mer salg enn dere får flertall for?

– Det er riktig at vi for eksempel ønsket å selge oss ned i Flytoget, men at Ap mente at Flytogets 20 år gamle vogner og administrasjon var arvesølv. Vi støttet også nedsalgene som Stoltenberg/Støre stod for. Poenget er at Støre synes det er helt greit å selge, så lenge der er han som gjør det.

– Dere vil selge dere videre ned i eksempelvis Statoil og Telenor?

– Vi har ikke programfestet nedsalg i de to selskapene spesifikt. I programmet er vi tydelige på at vi mener staten skal beholde kontrollen over de store lokomotivene staten er inne i nå, og at hovedkontorene skal være i Norge.

– Hva vil dere selge og selge ned?

VIL VERNE: Høyre-talsmann Nikolai Astrup sier Høyre vil verne om de statlige industrilokomotivene. Foto: Janne Møller-hansen VG

– Vi har ingen store ambisjoner om å selge veldig mye og vil at de store statlige lokomotivene fortsatt skal være under statlig kontroll. Men det er riktig at vi eksempelvis ønsker å selge Flytoget, som vi mener det er bedre at private driver.

– Dere vil privatisere Statskog?

– Vi mener – i likhet med Sp da de satt i regjering – at Statskogs skogarealer kan forvaltes bedre hvis man selger noen av de minste områdene til skogeiere som kan få mer ut av dem. Vi har et pragmatisk syn på eierskap. Vi oppretter for eksempel Fornybar AS, et statlig selskap som blant annet skal investere i private oppstart-selskaper.

De rødgrønne solgte mest skog

Utredningsseksjonen har også sjekket fjerning av dyrket mark eller dyrkbar jord.

I gjennomsnitt omdisponerte Stoltenberg-regjeringen 12 489 dekar jord årlig, mens Bondevik-regjeringens i sitt siste år i 2005 og Solberg-regjeringen i 2014 og 2015, i gjennomsnitt omdisponerte 13 413 dekar årlig, viser tall fra Statistisk sentralbyrå fra 2005 til 2015.

For salg av skog har Stortingets utredningsseksjon hentet informasjon fra Statskog, som har bidratt med tall fra 2011 frem til i dag:

** Under den siste rødgrønne Stoltenberg-regjeringen ble det i perioden 2011 til 2013 solgt 210 720 dekar skog.

** Under dagens Solberg-regjering fra 2014 til 3. mai i år, er det solgt unna 183 653 dekar med skog.

Det betyr at det ble solgt mer skog mens Ap/Senterpartiet satt i Stoltenberg-regjeringen, under den regjeringens tre siste leveår, enn dagens blå-blå regjering har solgt.

Les: Disse selskapene er fortsatt statlige

Kommersielt samarbeid: Rabattkoder