UTENFOR LØVENS HULE: NHO-leder Kristin Skogen Lund tok en tur til Youngstorget mandag, hvor LO-kongressen avholdes i Folkets Hus til venstre. Foto: Trond Solberg VG

Skogen Lund knaller til mot LO-Gerd

NHO-sjef Kristin Skogen Lund anklager LO-leder Gerd Kristiansen for å prioritere valgkamp for Ap, fremfor å løse viktige saker i arbeidslivet.

ARTIKKELEN ER OVER TO ÅR GAMMEL

Skogen Lund sier også at både LOs største forbund, Fagforbundet, og Ap gjør det de tordner mot i taler: Leier inn korttids-medarbeidere.

NHO-sjefen bryter i dag en langvarig tradisjon om å la LO-kongressen gå sin gang, uten at NHO blander seg inn, utover å gi korte kommentarer til taler og vedtak.

Men i år klarer ikke Skogen Lund å la være.

– Vi reagerer på hvordan LO og Ap beskriver arbeidslivet i Norge. Vi kan ikke sitte stille og se på hvordan de svartmaler verdens beste arbeidsliv, sier hun til VG.

LO-Gerd: Stuer bort penger til Stein Erik Hagen

– Har selv lyst ut midlertidige stillinger

I sin åpningstale til LO-kongressen mandag, hugg LO-leder Gerd Kristiansen løs på at regjeringen skaper usikre arbeidstagere og fortsatte retorikken mot midlertidighet.

Det falt ikke i god jord hos NHO-sjefen:

– Jeg synes det er meget spesielt at hun viser til en statistikk som underbygger at det er blitt flere midlertidige ansettelser etter at reglene ble myket opp for to år siden: Når arbeidsminister Hauglie nylig la frem tall som viser at det ikke er tilfelle: Antallet midlertidig ansatte har ligget stabilt rundt åtte prosent i mange år.

Les også: Ber LO-kongressen ta steg mot sekstimersdagen

Skogen Lund går rett i strupen på både LO og Ap.

– Både LOs største forbund, Fagforbundet, og Arbeiderpartiet har i 2017 lyst ut midlertidige stillinger som kommunikasjonsrådgiver, nettopp fordi de trenger ekstramannskap for en periode. For Aps del er det snakk om en midlertidig stilling frem til valgdagen. Vi mener slike vikariater er viktige, fordi det kan være åpningen en arbeidstager trenger for å komme inn i arbeidslivet. Men jeg synes det forteller at LO og Ap kritiserer en virkelighet de selv er en del av, sier Skogen Lund.

Les også: Norske arbeidstagere er optimistiske

FEST OG FEIDER: LO-leder Gerd Kristiansen (t.v.) og NHO-leder Kristin Skogen Lund har funnet en god tone, men faglig smeller de tidvis sammen. Men ikke mer enn at NHO-sjefen har fått en historisk invitasjon: LO-sjefen har invitert henne til festmiddagen på LO-kongressen torsdag kveld. Det har ikke skjedd før. Foto: Trond Solberg VG

– Skremmer folk

Hun sier virkeligheten er annerledes enn det LO og Ap fremholder.

– Vi opplever at de skremmer folk ved å hakke løs på hvor ille det står til i vårt arbeidsliv. Det gjelder kampen mot ledigheten og uriktige påstander om utviklingen i antallet midlertidige ansatte, svekkelse av arbeidsmiljøloven, sosial dumping og lovløse tilstander i flere bransjer, der folk blir gjort til løsarbeidere, sier hun.

Kampen om EU-direktiver: EU: 11.013 – Norge: 0

– Sannheten er at dette arbeidslivet og rammene om det bidrar til at nordmenn er lykkeligst i verden, at Norge ifølge FN er verdens beste land å bo i, vi har kortest arbeidstid, vi har det mest likestilte og lærende arbeidslivet, vi har høy lønn koblet med små forskjeller mellom lavt- og høytlønte og vi har mye lavere ledighet enn de fleste andre.

Hun viser til at undersøkelser til Statens arbeidsmiljøinstitutt (STAMI) viser at ni av ti norske arbeidstagere trives på jobb.

– Da er det oppsiktsvekkende å stadig høre påstander om brutalisering av arbeidslivet, og at Norge er på vei mot et løsarbeidersamfunn.

– De må få kritisere ledigheten, åpning for mer midlertidighet og sosial dumping?

– Ja, og jeg erkjenner at det er noen utfordringer i vårt arbeidsliv som vi sammen må gripe fatt i. Problemet er at LO og Ap tar utgangspunkt i noen få problemområder og generaliserer og svartmaler, slik at det norske arbeidslivet fremstår som mye dårligere enn det i virkeligheten er. Det er hverken LOs medlemmer, norske arbeidstagere eller vi tjent med.

– Hvilke utfordringer erkjenner du?

– Det er bekymringer i enkelte bransjer, eksempelvis inne bygg og anlegg og deler av renhold. Noe har vi grepet fatt i sammen, blant annet knyttet til arbeidskriminalitet.

LO-Gerd: Trening er hysteri

For mye Møllers tran

Gerd Kristiansen slår tilbake.

– Det er ikke noe nytt at arbeidsgiversiden har en annen virkelighetsoppfatning enn vanlige arbeidsfolk. Når det er rene mafiatilstander i sentrale deler av norsk arbeidsliv, så er det vår plikt som tillitsvalgte å si ifra, sier hun.

– Det skapes ikke nye jobber under denne regjeringen. Jeg er rystet over at NHO og Høyre- og Frp-regjeringen ikke tar dette på alvor. Når det gjelder økningen i midlertidige ansettelser, er jo det noe regjeringen og NHO har ønsket seg. Da er det merkelig at de reagerer når dette skjer. Vi bruker offisiell statistikk.

Les også: Støre vil gi organiserte en milliard

Om bruk av midlertidige i LO, svarer Kristiansen slik:

– Skogen Lund viser til to utlyste, midlertidige stillinger i arbeiderbevegelsen. Her er det nok noen kommunikasjonsrådgivere som har tatt for mye Møllers tran. Vi har jo aldri vært imot midlertidige stillinger ved midlertidige behov. Når det er sagt. Vi har mange gode prosesser på gang med NHO og vi er svært positive til alle tiltak som kan stoppe en utvikling der man har jobber uten lønn mellom oppdrag.

– NHO blander sammen

Aps partisekretær Kjersti Stenseng sier de vil fortsette kampen mot åpningen Solberg-regjeringen har gitt for bruk av mer midlertidighet.

– Høyre og FrP har gitt generell adgang til midlertidige kontrakter, til sterke protester fra landets arbeidstagerorganisasjoner. Det lover Arbeiderpartiet å endre om vi vinner valget.

Hun sier at deres midlertidige kommunikasjonsrådgiver ligger innenfor det gamle lovverket.

– Vi er selvsagt ikke i mot midlertidige ansettelser ved midlertidig behov, som sommervikarer og sesongarbeid, så her blandet NHO sammen, sier Stenseng.

Les også: LO gir Ap 17 millioner

– Må skille snørr og barter

Fagforbund-leder Mette Nord kommenterer saken slik:

– Skogen Lunds bekymring bør være alle menneskene, særlig de unge, som i dag går ut i arbeidslivet og kun tilbys midlertidige stillinger og usikre ansettelsesforhold. De får verken betalt studielånet sitt eller etablert seg med familie og bolig. Når NHO innser denne virkeligheten, ja, da kan vi begynne å snakke. Bortsett fra det; fagbevegelsen skal sjølsagt holde orden i eget hus. Det mener jeg vi gjør, sier Mette Nord:

– Kristin Skogen Lund må skille snørr og barter. Hun kan ikke påstå at hovedproblemet med midlertidige ansettelser er prosjektmedarbeidere som ansettes for å gjøre oppgaver i et avgrenset tidsrom med forutsigbarhet både for lønn og arbeid, sier hun.

Kommersielt samarbeid: Rabattkoder