FULL FYR: Terje Langsrud stanset ved lastebilen som brant i Oslofjordtunnelen fredag. Han forteller at brannen eskalerte raskt. Foto: Terje Langsrud

Tidligere sjefingeniør: Alvorlige mangler ved Oslofjordtunnel-plan

Tidligere sjefingeniør i Statens vegvesen er bekymret for trafikksikkerheten i det nye løpet til Oslofjordtunnelen, og foreslår som løsning tre tunnelløp.

  • NTB
ARTIKKELEN ER OVER TO ÅR GAMMEL

– Etter å ha sett gjennom planene for andre etappe for Oslofjordtunnelen, har jeg funnet store mangler i vurdering av trafikantenes sikkerhet og manglende nytenking om forutsigbarhet for ferdig bygget og sluttført to-løps tunnel, sier Ove Solheim, pensjonert sivilingeniør og tidligere seksjonssjef og sjefingeniør i Statens vegvesen til Røyken og Hurums avis.

Han synes manglene er så alvorlige at han nå velger å sende et åpent brev til samferdselsministeren.

Bakgrunn: Lastebil sto i full fyr i Oslofjordtunnelen

Solheim, som også er tidligere delprosjektleder for «KVU for kryssing av Oslofjorden» peker på fem viktige forhold som aldri har vært diskutert. Dette er mangel på tilfredsstillende veiskulder i tunnelen, ekstra kjørefelt for langsomtgående kjøretøy, behov for et tredje tunnelløp og ombytting av kjøreretning i de to nye tunnelløpene.

– En viktig hovedveiforbindelse med stor trafikk må være forutsigbar, særlig hvis den mangler en reell omkjøringsvei, og den må være åpen 24 timer i døgnet gjennom årets 365 dager, sier Solheim.

Han peker på at Oslofjordtunnelen i fjor hadde rundt 200 stengninger og en årsdøgnstrafikk på 7.500 biler.

Solheim åpner også for bygging av bro, men viser til at en tofeltsbro, som er nærmest summen på det to tunneler vil koste, ikke er optimalt.

Vil vedta løsning i juni

Ifølge Venstre vil et vedtak på en Oslofjord-løsning etter planen komme 19.juni.

– Vi fire partier som har forhandlet fram Nasjonal Transportplan (NTP), har vært enige om ny tunnel ved siden av den gamle, forutsatt godkjenning av ESA. Det er også kun dette vi har prioritert rom for i NTP. Endelig NTP skal vedtas av Stortinget 19. juni, og vår felles intensjon er å vedta dette da, sier Venstres samferdselspolitiske talsperson, Abid Q. Raja, til NTB.

Les også: Kaller Statens vegvesen arrogant etter tunnelbrann

I tillegg til en helt ny bro har Statens vegvesen også utredet en ny tunnelløsning som alternativ til et parallelt tunnelløp til den eksisterende Oslofjordtunnelen. Selv om det ikke er tatt stilling til et endelig konseptvalg, er det i NTP satt av 4,5 milliarder kroner til anleggskostnader for bygging av et parallelt løp med oppstart innen 2024.

Regjeringen presiserer imidlertid at dersom det endelige valget skulle bli vesentlig dyrere, vil oppstarten bli utsatt til siste periode, altså en gang mellom 2024 og 2029, og ferdigstillelse først enda senere.

Hastemøte

Etter fredagens alvorlige vogntogbrann dypt inne i den over 7 kilometer lange tunnelen, skal fylkesordførerne i Buskerud og Akershus tirsdag møte Statens vegvesen i et «hastemøte» om sikkerheten i tunnelen.

Fikk du med deg? Nå er Oslofjordtunnelen gratis

Fylkesordfører Roger Ryberg mener det haster med å få på plass en permanent løsning, enten løsningen er bro eller nytt tunnelløp.

Tunnelen er stengt to til tre uker fremover, og Ryberg opplever folk som nervøse og forbannede for situasjonen i tunnelen etter brannen på fredag.

– To branner på noen uker og nesten 300 stengninger på ett år viser hvor kritisk dette er. Jeg opplever folk i distriktet som nervøse og forbannede. Denne tunnelen er ekstremt viktig for pendlerne, og vi kan ikke leve med at den ikke er trygg, sier Ryberg til VG.

Fylkesordføreren etterlyser umiddelbare sikkerhetstiltak, og mener Statens Vegvesen må ta regningen.

Kommersielt samarbeid: Rabattkoder