KREVER SVAR: Barneombud Anne Lindboe engasjerer seg nå formelt i saken om den 13 år gamle jenta som ble funnet død i Valdres nyttårsaften.

KREVER SVAR: Barneombud Anne Lindboe engasjerer seg nå formelt i saken om den 13 år gamle jenta som ble funnet død i Valdres nyttårsaften. Foto: Patrick da Silva Sæther , VG

Barneombudet: Flere barn skal ha blitt mobbet på samme skole

– Åpenbart at det har sviktet sted

Barneombudet ber Fylkesmannen vurdere å granske alle mobbesaker ved én av Bærum-skolene den 13 år gamle jenta var elev ved.

ARTIKKELEN ER OVER TRE ÅR GAMMEL

Barneombudet har i dag sendt et brev til fylkesmennene i Oppland og Oslo og Akerhus der de ber om informasjon knyttet til den 13 år gamle jenta som ble funnet død i Valdres nyttårsaften.

Fylkesmennene varslet i går at de vil åpne tilsyn i den konkrete saken.

– Bakgrunnen for dette brevet er at når en 13-åring dør på den måten, og det er et barn som har vært i kontakt med hjelpeapparat som barnevern, helsevesen og fylkesmannen vedrørende en mobbesak, så er det åpenbart at det har sviktet et sted, sier barneombud Anne Lindboe til VG.

Bakgrunn: 13-åring døde - moren siktet

– Ekstremt alvorlig

Hun ønsker ikke å hverken spekulere eller konkludere hvor eller hvordan svikten har funnet sted, men at det nå bør undersøkes om alle instanser har gjort det de kunne, og skulle.

– Fylkesmennene bør finne ut om barnevernet har gjort jobben sin i forhold til oppfølging og varslingsrutinene, med tanke på at 13-åringen flyttet fra kommune til kommune. De bør også se på oppfølgingen hun har fått i helsevesenet. Har de fulgt opp jenta på en forsvarlig måte i forhold til en alvorlig diagnose? De bør også finne ut om det har vært et godt nok samarbeid mellom helsevesen og barnevernet.

– Det er rett og slett viktig å se på hele sikkerhetsnettet rundt jenta, og finne ut hvor det eventuelt har sviktet.

– Hvor alvorlig er akkurat denne saken?

– Denne saken er ekstremt alvorlig. Når en 13-åring dør av det som antas å være avmagring, og hjelpeinstansene har vært involvert, så gjør det saken spesiell. Det gjør det også viktig å snu alle steiner for å sørge for å komme til bunns i saken, og for å sørge for at andre barn ikke opplever det samme, sier Lindoe.

Hun forteller at Barneombudet tidligere har bedt fylkesmenn åpne tilsyn i saker, ofte mobbesaker, men også i mer alvorlige saker.

– Vi var blant annet involvert i Christoffer-saken, hvor vi fulgte nøye med på tilsynet og informasjonen som kom frem.

Les også: Moren kontaktet Odins mamma

Ønsker omfattende granskning

Barneombudet ber nå Fylkesmannen i Oslo og Akershus om å vurdere å utvide tilsynet til også å gjelde alle mobbesaker ved en konkret skole i Bærum.

Bakgrunnen er at Barneombudet har opplysninger om at flere barn skal ha blitt mobbet på denne skolen, samtidig som den nå døde jenta var elev der.

– Vi ber opplyst om Fylkesmannen i Oslo og Akershus vil se sakene i sammenheng, og eventuelt utvide tilsynet til å omfatte samtlige mobbesaker ved den aktuelle skolen, skriver barneombud Anne Lindboe i brevet, som VG har fått tilgang til.

Overfor VG ønsker ikke Lindboe å uttale seg om de andre mobbesakene, men sier at flere mobbesaker ved samme skole gjør det ekstra viktig med et tilsyn.

Før hun meldte flytting til Valdres i begynnelsen av november, hadde jenta vært elev ved tre ulike skoler i Bærum. Etter det VG forstår gjelder Barneombudets anmodning skolen der jenta var elev fra 1. til og med 4. klasse.

Lindboe krever også svar på hvorvidt fylkesmennenes egne roller vil bli omfattet av tilsynet, «eventuelt hvem som i så fall vil bli oppnevnt som settefylkesmann».

Bærum kommune stiller seg positiv til et utvidet tilsyn.

– Veldig. Det er derfor vi har tilsyn, og det er derfor vi har fylkesmenn, sier skolesjef Siv Herikstad.

Mobbetilsyn

Så sent som i fjor høst gjennomførte Fylkesmannen i Oslo og Akershus et tilsyn ved den samme skolen. Det var Bærum kommune som selv ønsket en granskning av skolens håndtering av konkrete mobbesaker.

Les også: Slo ikke alarm da de fant hytta tom

I den foreløpige tilsynsrapporten konkluderes det med at skolen ikke fulgte opplæringsloven på to punkt.

Herikstad bekrefter at rapporten omhandler hendelser som skjedde mens den nå døde 13-åringen var elev på samme skole.

– Hvordan var skolens evne til å oppfylle kravene om et godt skolemiljø i dette tidsrommet?

– Det er bare å lese rapporten og se hva de påpeker. Skolen har rutiner på plass, men vi underslår ikke hva som påpekes.

– Det er opplagt en dokumentasjon av skolens systematiske arbeid. Også påpekes det to punkt som har ble rettet opp umiddelbart. Tilsynsrapporter er læring for oss, sier Herikstad.

Mobbeklage

VG har tidligere skrevet at moren klaget skolen jenta begynte på i høst, inn for fylkesmannen første skoledag. I klagen skriver moren at datteren ble mobbet på barneskolen, og at hun ikke er fornøyd med tiltakene som er iverksatt på ungdomsskolen.

Utdanningsdirektør hos Fylkesmannen i Oslo og Akershus, Grethe Hovde Parr, sier at hun foreløpig ikke har fått lest anmodningen fra Barneombudet, og at de ikke har konkludert med hvordan tilsynet skal utføres.

Moren er siktet for grov omsorgssvikt med døden til følge.

Kommersielt samarbeid: Rabattkoder