GRAVLAGT: 16 år gamle Laura Iris Haugen ble gravlagt fra Sødorp kirke i Nord-Fron 14. november. Foto: Meek, Tore / NTB scanpix

Retten om Vinstra-drapet: Fremstår forberedt og planlagt

De sakkyndige mener det er fare for at gutten som er siktet for drapet på Laura Iris Haugen (16) vil begå nye alvorlige straffbare handlinger. Samtidig beskriver retten handlinger som fremstår planlagte.

Det kommer frem av flere fengslingskjennelser fra Sør-Gudbrandsdal tingrett som ble offentliggjort tirsdag.

Siden i fjor høst har gutten, som var 16 år da drapet fant sted, sittet varetektsfengslet. Han har under store deler av perioden vært underlagt tvunget psykisk helsevern.

Drapet, som fant sted i et boligområde på Sorperoa på Vinstra i Oppland 31. oktober, rystet lokalsamfunnet. Nylig ble det kjent at rettspsykiatere har konkludert med at gutten var utilregnelig da han først knivdrepte jenta han hadde gått i klasse med, før han også knivstakk en mann som skal ha forsøkt å gripe inn.

les også

Vinstra tok farvel med 16-åring: – Vi har sett et nytt fellesskap

Tvil om tilregnelighet

De rettspsykiatrisk sakkyndige var imidlertid i sterk tvil under sitt arbeid og ba to ganger retten om å få utsatt frist til å levere sin rapport. Første gang skjedde det med henvisning til at «avveiningen mellom tilregnelighet/utilregnelighet er vanskelig i denne saken.»

– Spørsmål om tilregnelighet er sentralt i saken. Tiltalen er ennå ikke mottatt, og vi avventer denne, skriver guttens forsvarer Nora Hallén til VG.

I en av kjennelsene omtaler retten «de forskjellige forberedelseshandlingene siktede har forklart om og som pågikk over noe tid». En annen kjennelse skriver retten at siktede har forklart seg om hvordan handlingen ble forberedt og planlagt.

Forsvareren ønsker ikke å kommentere disse opplysningene.

Retten mener forberedelseshandlingene fremstår planlagte og systematiske ut fra det samlede bevisbildet, blant annet opplysninger fra vitner om siktedes bevegelser rundt og opphold ved drapsofferets hjem i forkant av drapet.

TEKNISKE UNDERSØKELSER: Den 16 år gamle jenta ble drept i et nabolag på Vinstra. Her gjør politiets krimteknikere undersøkelser i et hus like ved åstedet. Foto: Trond Solberg / VG

Har erkjent

Gutten har erkjent straffskyld men er nå altså funnet utilregnelig. Dersom retten deler de sakkyndiges syn vil det innebære at han dømmes til såkalt tvungent psykisk helsevern.

De sakkyndige har ifølge en kjennelse fra retten konkludert med at det er forhøyet fare for nye alvorlige straffbare handlinger.

VG har spurt guttens forsvarer hva hun mener om faren for at hennes klient på ny vil kunne begå alvorlige straffbare handlinger.

– Vi har bestridt at det foreligger fare for gjentagelse, skriver Hallén.

Sør-Gudbrandsdal tingrett mener det er ingen tvil om at siktede har begått drapet og den grove kroppsskaden, og viser til at guttens tilståelse har støtte i en rekke vitneforklaringer og tekniske bevis i saken, deriblant DNA-analyser.

Av en kjennelse fra Sør-Gudbrandsdal tingrett går det frem at det var flere vitner til drapet. Blant dem flere familiemedlemmer av den drepte 16-åringen.

Familiens bistandsadvokat Nina Hjortdal ønsker ikke å kommentere saken.

les også

Vinstra-drapet: Voldelige videoer på 16-åringens Youtube-konto fjernet

Etter en nylig avsagt avgjørelse fra Eidsivating lagmannsrett har sorenskriver Elisabeth B. Løvold avgjort at de tidligere avsagte fengslingskjennelsene i saken nå gjøres tilgjengelige for pressen.

Sør-Gudbrandsdal tingrett har siden de første rettsmøtene i november unntatt disse kjennelsene, men har avgjort at innholdet gjengis i anonymisert form.

Saken mot den nå 17 år gamle gutten ble denne uken sendt til Riksadvokaten, som skal avgjøre tiltalespørsmålet. Rettssaken skal etter planen starte 17. juni.

les også

Vinstra-drapet: Ikke strafferettslig tilregnelig

Fører tilsyn

Fylkesmannen i Innlandet gjennomfører nå tilsyn med Nord-Fron kommune etter drapet. Tilsynet gjelder for Vinstra ungdomsskole, barnevernstjenesten og helse- og omsorgstjenesten i kommunen. Vinstra videregående skole omfattes også av tilsynet.

Både siktede og avdøde var elever ved den videregående skolen, men gikk forskjellige studieretninger.

Et av formålene med tilsynet er å se hvorvidt informasjon formidles mellom de ulike tjenestene barn og unge kan benytte seg av i kommunen.

Rapporten skal være klar i løpet av mai.

Kommersielt samarbeid: Rabattkoder