NY FN-RAPPORT: I rapporten kommer det fram at over én million av jordens åtte millioner arter er utrydningstruet. Det skyldes blant annet klimaendringer og bruk av havene. Foto: Fredrik Solstad

SV om ny FN-rapport: – Alarmklokkene må ringe

Én million av jordens åtte millioner arter er utrydningstruet, viser rapporten. – Vi er i ferd med å ødelegge vårt eget livsgrunnlag, sier Lars Haltbrekken (SV) om den nye FN-rapporten.

NTB

FNs naturpanel IPBES (Intergovernmental Platform on Biodiversity and Ecosystem Services) legger mandag ettermiddag fram rapporten, som gjør rede for naturens tilstand og konsekvenser for menneskers livsgrunnlag.

Rapporten tegner et dystert bilde, og konkluderer med at menneskers utnyttelse av naturen i økende grad går på bekostning av naturens evne til å gi oss mat, energi og materialer i fremtiden.

Stortingsrepresentant Lars Haltbrekken for SV mener at regjeringen nå må ta grep. Han sier til NTB at SV nå vil fremme forslag for å hindre at naturen bygges ned, og om å opprette nye nasjonalparker og andre verneområder.

– Alarmklokkene må ringe i regjeringen. Den nye FN-rapporten viser at vi er i ferd med å ødelegge vårt eget livsgrunnlag, sier Lars Haltbrekken.

Han mener at rapporten ikke bare er skremmende lesning om internasjonale forhold, men at den viser at naturen i Norge også er under sterkt press.

MÅ TA GREP: Tidligere leder i Norges Naturvernforbund og nåværende stortingsrepresentant for SV, Lars Haltbrekken, ber regjeringen ta grep mot tap av naturmangfold. Foto: Håkon Mosvold Larsen / NTB scanpix

Tilstand på norsk natur er ganske god

Klima- og miljøminister Ola Elvestuen (V) sier at vi må handle nå, før det er for sent.

– Vi må handle nå, og da kan vi fortsatt redde mye. Internasjonalt samarbeid må til for å hindre tap av naturmangfold. Norge bidrar mye for å stoppe tapet av natur internasjonalt for eksempel ved å hindre avskoging i tropiske land, sier Elvestuen.

Ifølge Klima- og miljødepartementet viser en rapport som Norge har levert til FN-konvensjonen om biologisk mangfold, at tilstanden til norsk natur er ganske god. Rundt 17 prosent av landarealet i Norge er omfattet av ulike former for vern. Samtidig er hver femte art på rødlista.

– I Norge har vi iverksatt mange tiltak for å opprettholde den gode tilstanden for naturmangfoldet i Norge. Blant annet bruker vi mye penger på frivillig skogvern. Og god kunnskap er avgjørende for bærekraftig bruk av naturressursene, sier Elvestuen.

MÅ HANDLE: Klima- og miljøminister Ola Elvestuen (V) sier vi må handle nå, og mener internasjonalt samarbeid er viktig, for eksempel ved å hindre avskoging. Foto: Krister Sørbø

les også

Trusselen mot naturen

– Forventer at Erna Solberg følger opp

I rapporten kommer det fram at over én million av jordens åtte millioner arter er utrydningstruet. Den viktigste årsaken er arealendringer, bruk av havene, klimaendringer, forurensning og spredning av fremmede arter.

Naturvernforbundet mener rapporten er oppsiktsvekkende.

– Rapporten fra FNs naturpanel viser en dramatisk ødeleggelse av natur og økosystemer. Det er ingen tvil om at årsaken er at stadig flere naturområder endres og ødelegges. Dette truer også vårt eget livsgrunnlag, sier Silje Ask Lundberg, leder i Naturvernforbundet.

Naturvernforbundet etterlyser også at regjeringen kommer på banen.

– Norge er ikke verst, men har også store utfordringer. Vi forventer at statsminister Erna Solberg nå følger opp og synliggjør at alle sektorer må ta mye større ansvar. Statsrådene for landbruk, næring, samferdsel og olje- og energi må nå stå til ansvar for de ødeleggelsene som gjøres, sier Ask Lundberg.

BER ERNA TA GREP: Leder Silje Ask Lundberg i Naturvernforbundet. Foto: Terje Bendiksby / NTB scanpix

les også

Vil forby flere plastprodukter

Greenpeace: Krever politisk handling

Leder Frode Pleym i Greenpeace Norge mener de politiske målene som blir satt, bør kreve mer forpliktelse.

– Neste år skal verden bli enige om en ny avtale for å ta vare på livet på jorden etter 2020. At nesten ingen av 2020-målene er nådd, viser at nye ambisiøse mål blir meningsløse uten politisk handling, sier Pleym.

Han mener vi trenger ledere som tør å se sannheten i øynene og som begynner å beskytte økosystemene, naturmangfoldet og som begynner å kutte klimagassutslipp.

– Det er sikkert skummelt for dem med makt å handle, men denne rapporten viser at det er skumlere å la være, sier Pleym.

Kommersielt samarbeid: Rabattkoder