UTFORDRER: Aps innvandringspolitiske talsperson Masud Gharahkhani. Foto: Ole Martin Wold

Ap utfordrer regjeringen på asylpolitikk-forskjellene

Aps innvandringspolitiske talsperson mener det er store forskjeller mellom Ap og regjeringen i asylpolitikken, og utfordrer innvandringsministeren, som mener Aps planer er helt urealistiske.

– Vi har lagt frem en historisk omlegging av asyl- og flyktningpolitikken. Regjeringen mangler konkrete løsninger, sier Gharahkhani til VG.

Han kaller regjeringsplattformen et «diffust kompromiss» på asylfeltet, og sier de innvandringspolitiske talspersonene for hvert enkelt parti ender opp med å uttale seg om sitt partis politikk i stedet.

– Det viktigste er hva som er Norges innvandringspolitikk med denne regjeringen.

Han utfordrer derfor innvandringsministeren på det han mener er de sentrale forskjellene mellom Aps nylig vedtatte migrasjonsplattform, og regjeringens politikk.

Forskjellene

Grunnen til at Gharahkhani mener Ap har vedtatt en «historisk» endring, er at partiet mener de kan vri asylpolitikken til at man heller tar imot flere kvoteflyktninger, og får ned antallet som søker asyl på grensen. Han trekker frem fire ting Ap vil gjøre for å få til dette, der han mener Ap skiller seg fra regjeringen:

  • Bruke en «solidaritetspott» på 5 milliarder til å hjelpe land i nærområdene som mottar store flyktningstrømmer med å håndtere det.
  • Inngå returavtaler med «trygge tredjeland» utenfor EU, som Tyrkia-avtalen. Det betyr at hvis man kommer via et land Norge har avtale med for å søke asyl, kan man sendes tilbake dit, og få beskyttelse der om man har krav på det. Gharakhani sier avtalene kan inngås gjennom europeisk og nordisk samarbeid, eller alene, og understreker at det ikke står noe om dette i regjeringsplattformen.
les også

To år siden flyktningavtalen: Dette er resultatet

  • Skille permanent mellom asylsøkere som er individuelt forfulgt, og de som flykter av andre grunner. Sistnevnte vil Ap gi «subsidiær beskyttelse», som gjør at de ikke får permanent bosettelse, og får begrensninger på familiegjenforening. Alle som kommer som kvoteflyktninger, skal ha fulle rettigheter.
  • Forhandle med kommunene om et totaltall på hvor mange som kan få opphold i Norge hvert år, med integreringskrav til kommunene.
les også

Ap vil sette innvandrings-tak: Antyder noen tusen i året

– Dere er også enige med regjeringen om veldig mye?

– Det er vesensforskjeller mellom det vi foreslår, og regjeringens politikk. Vi har kommet til erkjennelsen at skal vi faktisk klare å stille opp for flere flyktninger må vi tenke nytt, og stramme inn på asyl for å stille mer opp i mottakerland og for kvoteflyktninger.

– Hvis dere får makten, vil dere også måtte samarbeide med for eksempel SV som er uenig med mye av det dere vil?

– Historisk er det ikke tvil om at både under Gro og Jens, styrte man etter Aps innvandringspolitikk. Vi var også uenige med SV, som førte til at SV tok en dissens.

les også

Asylstrid i Ap før migrasjons-vedtak: Sammenlignet asylmottak i Afrika med Guantánamo - beklager

MIGRASJONSUTVALG: Utvalget som lagde aps nye migrasjonspolitikk, hentet blant annet inspirasjon her, i København. Foto: Martha Holmes

Innvandringsministeren: Urealistisk

Justis- og innvandringsminister Jøran Kallmyr (Frp) mener Aps idé om at de skal få ned asyl ved grensen, og heller ta imot flere kvoteflyktninger er «helt urealistisk».

les også

Uenighet om hva Aps asylvedtak betyr

– De tror fortsatt at det går an å styre antall asylsøkere til Norge. Det er juridisk umulig. Derfor er regjeringens politikk bedre: Vi vil se an antallet kvoteflyktninger etter hvor mange som har søkt asyl eller som skal relokaliseres gjennom EU. Vi har sagt at vi vil ta imot 3000, men kommer det veldig mange asylsøkere, vil antallet kvoteflyktninger gå ned, sier han, og påpeker at regjeringen i dag allerede spør kommunene hvor mange de kan ta imot.

Han mener dessuten at solidaritetspotten Ap foreslår er symbolpolitikk, og sier regjeringen allerede har brukt mer enn fem milliarder i nærområdene.

les også

Debatt: Ap har tatt på seg noen andres klær

NY MINISTER: Jøran Kallmyr (Frp) har tatt over posten som ny justis- og innvandringsminister etter Tor Mikke Wara (Frp). Foto: Trond Solberg

Når det kommer til «subsidiær beskyttelse», slår regjeringsplattformen fast at det kan brukes som en beredskapsløsning i perioder med mange flyktninger. Man får ikke redusert rett til familiegjenforening, men opptjening av rett til permanent bosettelse begynner først etter to år.

– Hvis den midlertidige situasjonen varer i mer enn to år, går de som har fått subsidiær beskyttelse over til normal beskyttelse - da er det en situasjon som har vart såpass lenge. Hvis situasjonen endres i løpet av de neste tre årene, kan vi sende dem tilbake, sier han.

les også

Erna Solberg vil hente hjem foreldreløse barn av IS-krigere – besteforeldre reagerer

– Vi synes jo at ordningen vi har allerede har med at man kan miste oppholdsgrunnlaget hvis asylgrunnlaget faller bort er dekkende.

Selv om det ikke står i regjeringsplattformen at Norge skal jobbe for flere avtaler med tredjeland, påpeker Kallmyr at de står på Tyrkia-avtalen, og diskuterer flere slike avtaler med EU. Han mener imidlertid det er naivt å tro at Norge skal kunne inngå slike avtaler alene.

Han mener det han har sett av Aps asylpolitikk ellers ikke skiller seg vesentlig fra den regjeringen fører.

– Det er veldig mye at man ønsker å gjøre det samme, og litt mer av det samme, som å intensivere returarbeidet. Men jeg husker at da jeg var statssekretær fikk vi ukentlig kjeft fra Ap fordi vi returnerte for mange.

Kommersielt samarbeid: Rabattkoder