ULYKKESTUNG: Byggebransjen har høyere skade- og dødstall enn andre næringer Fastlands-Norge. Bransjens vaktbikkje mener slett HMS-opplæring er en av årsakene. Foto: Morten Holm / NTB scanpix

Tilbyr 40-timers kurs på 45 minutter. Pris: 2000 kroner

HMS-kurs for bygg- og anleggsbransjen skal ifølge myndighetenes hovedregel ta 40 timer. Likevel godkjenner de opplæring som tar kun 45 minutter.

Firmaet webHMS tilbyr HMS-kurs for bygg- og anleggsbransjen.

Ved å klikke deg gjennom eksamen på nettet, tilbyr de full HMS-godkjenning til 2000 kroner.

Et kurs som ifølge myndighetene skal ta 40 timer, kan unnagjøres på nettet på 45 minutter.

Lars Mamen i Fair Play Bygg Oslo og omegn, byggebransjens egen vaktbikkje, reagerer på denne typen kurs.

– Det er et helt eget marked av slike tilretteleggere, som produserer dokumentasjon som myndighetene godkjenner. Myndighetene har dessverre en tendens til å tro på det som står skrevet på et dokument, fortsetter han.

Flere ulykker

HMS-opplæring skal bidra til å redusere risiko for farer og ulykker på arbeidsplassen. Mamen er derfor skeptisk til denne typen kurs.

– I fjor døde seks personer i ulykker i bygg- og anleggsbransjen. Mange sier at grunnen til det, er fordi byggebransjen har mange utenlandske arbeidstagere, som har en annen holdning til sikkerhet, sier Mamen.

– Jeg mener at det ikke stemmer. Problemet er at bransjen har et strukturelt problem, sier han.

Han forteller at det finnes firmaer som produserer falske timelister, lønnsslipper – og HMS-dokumentasjon.

– Vi må se dette i sammenheng med den høye ulykkesstatistikken i bransjen, sier Mamen.

– Kan klikke deg rett igjennom

WebHMS tilbyr en nettløsning for å ta HMS-kurs som er påkrevd av myndighetene.

Kurset skal som hovedregel ha en varighet på 40 timer. Men webHMS har tilrettelagt for å ta det langt raskere, sier Vidar Sagmyr i Byggebransjens uropatrulje.

VAKTBIKKJE: Vidar Sagmyr i Byggebransjens uropatrulje. Foto: Hans Arne Paulsen / HAP Foto

– Du kan klikke deg rett til eksamen, uten å ha vært gjennom de enkelte kapitlene i kursene. Eksamen er en prøve som gir deg flere alternativer til hvert svar. Hvis du svarer feil, får du vite det umiddelbart, og kan klikke til du får rett svar. Slik kan du gjøre på hvert spørsmål, forklarer Sagmyr.

Etter eksamen får du tilsendt en faktura på 2000 kroner, og i retur får du tilsendt dokumentasjon på at en lovpålagt HMS-utdanning er gjennomført og bestått.

– I dette eksemplet har du blitt godkjent som verneombud, som er en viktig rolle innen HMS-arbeidet i arbeidslivet, sier Sagmyr.

Dersom myndighetene godkjenner slike løsninger, som blant annet WebHMS tilbyr, er dette kritikkverdig, mener Sagmyr.

BEVISET: Når man har fullført testen og betalt, får man tilsendt et slikt dokument, som angivelig er et «godkjent» bevis på tilstrekkelig opplæring innen HMS. Foto: Skjermdump

– Finnes ingen godkjenning

Arbeidstilsynet opplyser til VG at det per i dag ikke finnes noe som kan kalles «godkjent HMS-kurs» eller «godkjent utdanning innen HMS».

– Kurstilbydere som hevder at de kan tilby det, driver med villedende markedsføring, sier regionaldirektør Stig Magnar Løvås i Arbeidstilsynet Midt-Norge.

Han sier det er arbeidsgivers ansvar å sørge for at verneombud har god nok HMS-opplæring. For Arbeidstilsynets del er det viktigste at de har kompetansen lovverket krever, ikke hvordan de får den.
Fått med deg denne? Stillas veltet under arbeid i Kina:

– Det er strengt tatt ikke noe forbud eller hinder for denne typen nettkurs, men vi har en viss skepsis til om de er gode nok, sier han.

Han understreker at Arbeidstilsynet ser på mer enn bare kursbevis når de i tilsyn kontrollerer om verneombud har fått den opplæringen de skal ha.

– Vi gjør en særskilt vurdering av hvorvidt opplæringen som er gitt har vært god nok i forhold til det virksomheten driver med. Er det ikke godt nok, kan vi gi pålegg om at verneombudet må få mer opplæring, sier han.

– Oppfyller minstekravet

Daglig leder Tore Kjetil Sørheim i WebHMS, som også er daglig leder hos den lignende kurstilbyderen HMS Direkte, sier de er åpne om at de kun tilbyr en grunnleggende innføring i HMS.

– Vårt kurstilbud for verneombud er basert på Forskrift om organisering, ledelse og medvirkning § 3-19, der partene kan avtale alternativ opplæring dersom forholdene ligger til rette for det. Arbeidstilsynet vil ikke godkjenne våre HMS-kurs uten at en slik skriftlig avtale foreligger. Det er opp til Arbeidstilsynet selv, hva de godkjenner og ikke godkjenner, sier han i en e-post til VG.

les også

Full krangel etter at Rødt-Moxnes inntok byggeplass

– Vi legger så klart ikke skjul på at våre kurs oppfyller minstekravet i henhold til loven, og derfor er vår målgruppe små, gjerne nystartede selskap, som ønsker å få en god start på HMS-arbeidet. Dersom en større bedrift med betydelig risikobilde henvender seg til oss, henviser vi dem til et annet opplegg, sier Sørheim.

– Vi er enige i at tolkningen av regelverket er utfordrende. Vi arbeider gjerne sammen med myndighetene for å gjøre dette enklere å forstå og å forholde seg til for både arbeidstagere og arbeidsgivere, legger han til.

Han mener uansett at Fair Play Bygg og Uropatruljen retter pekefingeren mot feil part, og viser i likhet med Arbeidstilsynet til at HMS-opplæring er arbeidsgivers ansvar.

les også

Undersøkelse: Stadig flere får håndverkstrøbbel etter kontraktslurv

Vil ha strengere regler

Sagmyr er ikke tilfreds med forklaringen WebHMS og Arbeidstilsynet, og etterlyser et strengere HMS-regime.

– Jeg mener dette er noe myndighetene bør følge opp med tettere tilsyn og strengere regelverk, både i forhold til hvem som skal kunne tilby slike kurs og med tanke på kontroll av hvem som faktisk avlegger eksamen, sier han.

Arbeidstilsynet har selv tidligere slått alarm om den fremvoksende jungelen av HMS-kurs med ulik varighet og ulike priser.

Likevel ønsker ikke Løvås noen innstramning i lovverket.

– Det er ikke slik at nettkurs til et par tusen kroner ikke kan ha nytteverdi. Men det må markedsføres som det det er, det vil si en relativt enkel innføring i grunnleggende HMS, sier han.

Er man ikke nøye med sikkerheten under arbeid, kan ulykker fort skje. Se video:

Han understreker samtidig at Arbeidstilsynet er obs på problemet, og at de løpende vurderer om det blir nødvendig med flere og strengere tilsyn.

– Arbeidstilsynet må løpende følge med på utviklingen i arbeidslivet, og særlig det som kan svekke sikkerheten på norske arbeidsplasser. Men det er arbeidsgivere som eventuelt kjøper billige kurs kun for å tilfredsstille kravet til opplæring av daglig leder og verneombud billigst mulig, som skaper marked for useriøse kurs, sier han.

Kommersielt samarbeid: Rabattkoder