LEDET GJENNOMGANGEN: Statens sivilrettsforvaltning er ansvarlig for vergemålsområdet. Her er avdelingsleder Line Schei Mogenstad (t.v.) og fagdirektør Anne Live Jensvoll i et intervju med VG i november i 2018. Foto: Hanna Kristin Hjardar/VG

Har opphevet 255 vergemål etter Tolga-saken

Tolga-saken førte til at Fylkesmennene ble beordret til å undersøke 17000 vergemålssaker. Nå er 255 av vergemålene opphevet eller i ferd med å bli opphevet.

  • Frank Haugsbø
  • Mona Grivi Norman
  • Maria Mikkelsen

Det går frem av årsmeldingen som Statens sivilrettsforvaltning (SRF) har utarbeidet for vergemålsfeltet .

I desember 2018 krevde daværende justisminister Tor-Mikkel Wara svar på hvor mange som kunne ha fått verge mot sin vilje. Bakgrunnen var VGs avsløringer som viste at rundt fire av ti ikke blir hørt før de får et vergemål.

Justisministeren snur etter VG-avsløring: Skal granske tusenvis av vergemål

Fylkesmennene ble bedt om å sende brev til rundt 17.000 personer for å sikre at vergemålet er frivillig.

• Ved utgangen av 2019 hadde 403 personer meldt fra at de hadde et vergemål de ikke ønsket.

• Etter at fylkesmennene undersøkte vergehavernes vilje nærmere, ble 255 vergemål vedtatt opphevet.

• Ti saker var fortsatt til vurdering.

Foto: VG-faksimile

Ikke endret

– Dette innebærer at 138 vergemål ble videreført selv om fylkesmannen mottok melding om at vergemålet var uønsket, heter det i årsmeldingen.

Ifølge Statens sivilrettsforvaltning er det flere grunner til dette:

• Vergehaveren ombestemte seg og ønsket likevel vergemålet.
• Vergehaveren ønsket vergemålet, men ville ha en ny verge.
• Vergehaveren hadde ikke forstått innholdet i brevet.
• Det var vergehaverens pårørende, og ikke vergehaveren selv, som ønsket å avslutte vergemålet.

Helsedirektoratet med omfattende kartlegging: Foreslår store endringer etter Tolga-saken

At så mange har fått opprettet vergemål mot sin vilje, forklarer fagdirektør Anne Live Jensvoll i Statens sivilrettsforvaltning blant annet med at lovforståelsen på dette området ikke har vært helt klar.

11. februar i fjor leverte det regjeringsoppnevnte granskingsutvalget sin rapport til daværende kommunalminister Monica Mæland og helseminister Bent Høie.

Utvalget slo fast at vergemålene ikke burde vært opprettet – og da det først skjedde, burde de vært opphevet opptil halvannet år tidligere.

Saksbehandlingen var også for lang og brødrene fikk ikke foreløpige svar på klagene, konkluderte granskingsutvalget.

Den nylig tiltrådte Fylkesmannen i Innlandet, Knut Storberget, beklaget og lovet at kritikken skulle tas på høyeste alvor.

Riksrevisoren om vergemål: – Omtrent alt har gått galt

Statens sivilrettsforvaltning og fylkesmennene har tidligere tolket loven slik at det kan opprettes tvunget vergemål dersom en person mangler samtykkekompetanse, altså hvis vedkommende heller ikke forstår hva et vergemål innebærer.

Tre brødre på Tolga

Sivilombudsmannen har støttet denne forståelsen, men i november 2018 slo justisministeren fast at loven hadde blitt praktisert feil.

Av rundt 42.000 aktive, voksne vergemål, har rundt 17.000 blitt vurdert til å mangle samtykkekompetanse da de fikk vergemålet. Det var disse som mottok brevet fra fylkesmannen, med en orientering om hvordan vergemålet kunne oppheves.

Fylkesmenn: Har ikke ressurser til å gjøre vergemål-jobben

Avdelingsdirektør Line Schei Mogenstad i Statens sivilrettsforvaltning, har tidligere uttalt til VG at denne tolkningen kan føre til et dilemma.

– Det kan innebære at noen personer som man mener trenger hjelp, ikke får hjelp. Derfor jobber vi nå med en samtalemetodikk som skal gjøre vergen og fylkesmannen i stand til å ha gode samtaler med de som trenger hjelp, for å sikre selvbestemmelse gjennom å belyse valgalternativ og å styrke den andres beslutningskompetanse.

Mer om

  1. Tolga

Flere artikler

  1. Lørenskog-forsvinningen: Dette er de hemmelige brevkodene

  2. Fjellhøy anker dom i Tindersvindler-sak

  3. Steile fronter om smittesporingsapp

  4. Jobber for ny skatteavtale for å jakte skjulte penger i Pakistan

  5. Trump om egen Midtøsten-plan: – Et stort skritt mot fred

Kommersielt samarbeid: Rabattkoder