OSLO TINGRETT: I september måtte politiadvokat Camilla Brekke endre en tiltale i en NAV-sak da hun ble gjort oppmerksom på usikkerhet. Foto: Terje Pedersen / NTB scanpix

Politiadvokat endret tiltale etter råd fra NAV-vitne

Kvinnen var tiltalt for å ha oppholdt seg i utlandet i åtte perioder mellom 2012–2014 mens hun fikk arbeidsavklaringspenger, men så måtte politiadvokat Camilla Brekke endre tiltalen etter råd fra et vitne.

25. september i år var politiadvokat Camilla Brekke aktor i en sak i Oslo tingrett som ligner på de andre NAV-sakene, men under rettssaken måtte hun fjerne deler av tiltalen.

– Jeg hadde en sak nylig, i september, der deler av utenlandsoppholdet var knyttet til opphold i EØS-land. Jeg ble varslet av et vitne fra NAV om at regler rundt opphold i EØS-land var problematisert. Vi valgte da å trekke dette ut av tiltalen, sier Brekke til VG.

Kvinnen var først tiltalt for å ha oppholdt seg i utlandet i åtte perioder mellom 2012 og 2014, men så ble fire av disse periodene fjernet fra tiltalen.

«I lys av vitneførsel fra NAV endret aktor tiltalen ved at enkelte perioder ble tatt ut, og totalbeløpet ble justert ned til kr 135 490. Årsaken var at rettstilstanden er uavklart med hensyn til om det er adgang til å oppholde seg i EØS-land uten å melde fra til NAV, samtidig som man mottar arbeidsavklaringspenger», står det i dommen fra Oslo tingrett som ble avsagt 26. september.

IKKE SENDT TIL LEDELSEN: Her er et eksempel på brevene NAV sendte ut til landets politidistrikter. Brevene ble merket med saksnummer slik at det ble videresendt til politiadvokatene som hadde den enkelte sak. Foto: NAV / Nordland politidistrikt

18. september fikk politidistriktene brev fra NAV angående NAVs feiltolkning av reglene. Brevene var merket med saksnummer.

Brekke sier hun ikke har mottatt noe slikt brev fra NAV.

– NAV Kontroll sendte brev til samtlige politidistrikt som hadde mottatt anmeldelser, og hvor NAV Kontroll ikke hadde mottatt dommer i sakene, sier Ole Johan Heir, direktør i NAV kontroll.

Han sier videre at NAV sendte brev med politiets saksnummer til hvert politidistrikt, og at de har erfaring med at posten kommer fram til rett person i politidistriktet.

les også

Jusekspert ut mot regjeringen: Stortinget bør lede granskingen

Var aktor i sak med feilaktig dom

Tilbake i 2015 var Brekke også aktor i en av de feilaktige NAV-sakene der en mann i 50-årene ble dømt til 120 dagers fengsel, der 60 dager var betinget. Han ble også dømt til å betale 51.453 kroner i erstatning til NAV og saksomkostninger på 1000 kroner.

Brekke forteller at dommen mot mannen i 50-årene ikke er rettskraftig fordi mannen er i et annet land og ikke har fått dommen forkynt.

Saken er fire år tilbake i tid, og Brekke vil ikke kommentere saken spesifikt, men beskriver situasjonen som uheldig.

– Det som har skjedd er veldig uheldig. Alle har et ansvar for at jussen skal bli riktig. Det er beklagelig at man ikke har vært kjent med tolkningene av disse reglene tidligere, sier politiadvokaten.

Vil ikke kritisere hver enkelt politiadvokat

– Den enkelte politiadvokat foretar en vurdering av hver enkelt sak, men samtidig er det et komplisert regelverk. Det skal litt til for en politiadvokat å se dette når NAV selv ikke har sett det, sier påtaleleder Beate Brinch Sand i Oslo politidistrikt.

Hun sier videre at man i ettertid kan si at det burde blitt oppdaget, men at det kun er Trygderetten som har oppfattet dette fordi de har særlig kompetanse på området.

les også

NAV-skandalen: Skal gå gjennom 49 nye dommer

– Burde dette vært oppdaget mye tidligere?

– Nå i ettertid kan man tenke det, men jeg tenker det er vanskelig å rette noe kritikk mot hver enkelt politiadvokat. Dette er et komplisert lovverk, svarer Brinch Sand.

Hun understreker at de tar sakene på alvor og synes det er beklagelig.

PÅTALELEDER: Beate Brinch Sand i Oslo politidistrikt. Foto: Tore Meek / NTB scanpix

Kommersielt samarbeid: Rabattkoder