NAV-skandalen: Norge ble irettesatt av EFTA i 2013

Allerede i 2013 slo EFTA-domstolen fast at norsk trygdelov var til hinder for EØS-avtalen. Likevel fortsatte Norge å praktisere som før.

Publisert:
Artikkelen er over tre år gammel

Den aktuelle saken gjaldt en svensk statsborger som i 2009 fikk avslag fra NAV på søknaden om dagpenger mens han oppholdt seg i Sverige.