I HARDT VÆR: Arbeids- og sosialminister Anniken Hauglie (H). Foto: Tore Kristiansen, VG

NAV-skandalen: Norge ble irettesatt av EFTA i 2013

Allerede i 2013 slo EFTA-domstolen fast at norsk trygdelov var til hinder for EØS-avtalen. Likevel fortsatte Norge å praktisere som før.

 • Oda Ording
 • Anne Stine Sæther

Den aktuelle saken gjaldt en svensk statsborger som i 2009 fikk avslag fra NAV på søknaden om dagpenger mens han oppholdt seg i Sverige.

Mandag informerte NAV om at de siden 2012 har tolket EØS-regelverket feil. Det har ført til at minst 48 personer er uriktig dømt for trygdesvindel, og minst 2400 personer kan ha fått urettmessige krav om tilbakebetaling.

Men allerede i 2013 ble feilen avdekket i retten.

Fikk medhold i Trygderetten – staten anket

Den svenske mannen hadde jobbet flere ganger i Norge siden 1983, men reiste hjem til Sverige for å bo med familien da han ble arbeidsledig.

NAV begrunnet avslaget med at mannen etter norsk lov ikke hadde krav på dagpenger med mindre han oppholdt seg i Norge. Svensken var uenig og klaget på vedtaket, men fikk avslag også etter å ha tatt saken til NAVs klageinstans.

– Da tok han saken videre til Trygderetten, som avsa en kjennelse i 2010. De kom til at han hadde krav på dagpenger, sier partner Christian Lundin i Advokatfirmaet Ness Lundin DA, som representerte den svenske statsborgeren i saken mot staten.

Staten, ved Arbeidsdepartementet, var imidlertid uenig med Trygderetten. De svarte med å anke saken til lagmannsretten.

Redegjørelsen fra EFTA-domstolen førte til at staten omsider droppet saken mot den svenske statsborgeren. De ble også dømt til å betale saksomkostninger.

FORSVARTE NAV-KLIENT: Advokat og partner Christian Lundin i Advokatfirmaet Ness Lundin DA, som representerte den svenske statsborgeren i saken fra 2013. Foto: Michaela Klouda/Advokatfirmaet Ness Lundin DA

EFTA-domstolen: Norsk lov i strid med EØS-avtalen

Partene var uenige i hvorvidt den norske lovens krav om at mottagere av trygdeytelser oppholder seg i Norge, var til hinder for EØS-regelverket.

Derfor sendte lagmannsretten en anmodning til EFTA-domstolen og ba om en redegjørelse.

I sitt svar til Arbeidsdepartementet i april 2013, gjør domstolen det klart at den norske stats krav om opphold i Norge, ikke er forenlig med EØS-regelverket.

De argumenterer blant annet for at vilkåret om opphold vil medføre:

 • Forskjellsbehandling av EØS-borgere
 • Restriksjoner på EØS-avtalens prinsipp om fri bevegelighet for arbeidstagere
 • Et hinder for å reise tilbake til sin bostedsstat

– Viser at staten er standhaftig

– Staten har brukt enorme ressurser i forsøk på å forsvare sin posisjon i forhold til EØS-retten. Det er ille at staten ikke vil ta innover seg EFTAs uttalelse, sier advokat Christian Lundin.

Han stiller spørsmål ved hvorfor ikke Arbeidsdepartementet tok grep etter den klare beskjeden fra EFTA i 2013.

– Det viser at staten er veldig standhaftig og ikke gir seg. De droppet saken, men burde samtidig ha sett på håndhevingen av de andre ytelsene i trygden. Det gjorde de ikke noe med, og det er grunnen til at vi nå har fått denne rettsskandalen i 2019, sier han og legger til:

– Ubemidlede mennesker har blitt kjørt knallhardt av systemet, har blitt fratatt sin inntektskilde, har mottatt store tilbakebetalingskrav og har blitt stemplet som forbrytere.

VG har vært i kontakt med Arbeidsdepartementet. De har ikke anledning til å besvare VGs spørsmål i saken før over helgen.

les også

Kan du være rammet av NAV-skandalen? Slik er de «nye» reglene

les også

Hauglie i melding til Stortinget: Hamret inn syv ganger at EØS-avtalen gjelder

Flere enn antatt kan være rammet

NAV uttalte mandag at de rammede av skandalen er mottagere av arbeidsavklaringspenger, sykepenger og pleiepenger som har oppholdt seg i andre EØS-land etter 2012.

Nå har imidlertid NAV-direktør Sigrun Vågeng sagt at de også vil undersøke om andre ytelser, deriblant dagpenger og uføretrygd, er rammet av skandalen.

Samtidig har ESA, EFTAs overvåkningsorgan som kontrollerer at EFTA-landene overholder EØS-avtalen, åpnet sak mot Norge. De tror NAV-skandalen strekker seg tilbake til 1994, da avtalen ble inngått.

Det betyr at NAV potensielt må gå gjennom 25 år gamle tilbakebetalingskrav, når de nå skal kartlegge hvilke saker som er omfattet av trygdeskandalen.

les også

Tror NAV-skandalen går lenger tilbake enn 2012

Les også

 1. NAV-skandalen: Heidi (49) dømt til fengsel etter Spania-opphold

  Heidi Schjetne ble dømt til 40 dager betinget fengsel etter å ha vært i Spania.
 2. Kallmyr vurderer riksadvokaten som inhabil

  Justisminister Jøran Kallmyr (Frp) vurderer den nye riksadvokaten som inhabil i NAV-skandalen.

Mer om

 1. Nav-skandalen
 2. EØS
 3. EFTA-domstolen
 4. ESA
 5. Trygdeskandalen
 6. Sigrun Vågeng
 7. Trygd

Flere artikler

 1. John Christian Elden tok opp NAV-feil med Høyesterett i 2017: Ble ikke hørt

 2. Frp-Wiborg: Midlertidige NAV-klienter må oppholde seg i Norge

 3. Trygderetten varslet om feil i 2017 – NAV tok ikke grep

 4. SV mener NAV-brev viser at syv straffedommer kunne vært unngått: – Dypt alvorlig

 5. Skal svare på hvordan NAV-skandalen kunne skje

Fra andre aviser

 1. Nav tapte fullstendig i dagpengesak i 2013

  Aftenposten
 2. Hauglie til kamp for sitt politiske liv

  Aftenposten
 3. Dagpenger kan være en del av Nav-skandalen: Kvinne dømt i Stavanger

  Aftenposten
 4. Nav-skandalen: ESA frykter Norge har misforstått helt siden 1994

  Aftenposten
 5. Trygdeskandalen: Dette vet vi, og dette vet vi ikke

  Aftenposten
 6. Nav-skandale sendte uskyldige i fengsel

  Bergens Tidende

Kommersielt samarbeid: Rabattkoder