Marius O. Dietrichson leder forsvarergruppen til Advokatforeningen. Foto: Tore Kristiansen

Advokat-leder reagerer på VG-avsløring: – Dette er helt forferdelig. Sånn kan vi ikke ha det

En som nylig er dømt for alvorlig økonomisk kriminalitet bør ikke kunne lede et advokatfirma, mener Advokatforeningen, i kjølvannet av VGs avsløring om Advokatfirmaet Rogstad.

– Jeg tar sterkt avstand fra dette, gitt at det er riktig, sier advokat Marius O. Dietrichson.

Han sikter til VGs sak lørdag, hvor det kommer frem at bedrageridømte Afzzal Ghauri styrer Advokatfirmaet Rogstad.

Ghauri bygget opp firmaet samtidig som han sonet fengselsstraffen sin.

Dietrichson leder Advokatforeningens forsvarergruppe.

– Dette er helt forferdelig. Sånn kan vi ikke ha det. På vegne av alle forsvarere vil jeg si at dette er veldig fjernt fra den hverdagen vi ellers har, sier Dietrichson.

Og fortsetter:

– Det stilles strenge vandelskrav til advokater; det bør stilles samme krav til vandel til de som leder et advokatfirma.

BEKYMRET: – Hvis dette er riktig, er det svært bekymringsfullt, sier generalsekretær Merete Smith i Advokatforeningen. Foto: TORE KRISTIANSEN

Vil ha vandelskrav til ledere i advokatfirma

Generalsekretær Merete Smith i Advokatforeningen legger seg på samme linje:

– En som er dømt for alvorlig økonomisk kriminalitet bør normalt ikke kunne lede et advokatfirma kort tid etter at han kommer ut av fengsel, sier hun.

Smith trekker særlig frem tre bekymringer, med bakgrunn i opplysningene som kommer frem i VGs artikkel.

1. De reelle eierstrukturene i advokatbransjen må gjenspeiles.

2. Det bør stilles krav om vandel og skikkethet til de som skal eie, lede eller sitte i styret i et advokatfirma.

3. Det bør bli et strengere tilsyn med advokatfirmaene.

– Mener Tilsynsrådet at de trenger ytterligere virkemidler for å gjøre dette, så jeg mener jeg det er viktig at Departementet raskt vurderer dette.

TIL MOTANGREP: Advokat Steingrim Wolland og Afzzal Ghauri i Advokatfirmaet Rogstad. Foto: Tore Kristiansen

Styreleder i Rogstad: Nyttige idioter

Styreleder Steingrim Wolland i Advokatfirmaet Rogstad kommenterer utspillene fra Dietrichson og Smith i en e-post:

– Tomme tønner ramler mest. Smith og Dietrichson er for VG, det Stalin kalte nyttige idioter. Jeg sitter vegg-i-vegg med Smith, og hun kan bare komme innom så skal jeg rydde opp i hennes vrangforestillinger på 10 minutter. Hun kan ta med Marius, for dette er bare tøv fra ende til annen, skriver Wolland.

Tilsynsrådet varsler undersøkelser

– Tilsynsrådet vil følge opp og undersøke nærmere de opplysningene som VG nå har gitt, skriver assisterende direktør Dag Eriksen i Tilsynsrådet for advokatvirksomhet i en e-post.

I lørdagens sak kommer det også frem at en rekke advokater som har jobbet i Rogstad, i perioder har vært fratatt advokatbevillingen. Flere av dem har i perioden hvor de har stått uten bevilling, utført oppgaver som å møte en klient i fengsel eller skrive brev til myndighetene på vegne av klienter.

I Norge er det visse oppgaver kun advokater skal utføre, et såkalt rettsrådsmonopol.

Nektet å gi Rogstad-ansatt tilbake advokatbevilling

Tilsynsrådet har allerede nektet å gi en av de ansatte i Rogstad advokatbevillingen tilbake, fordi tilsynet mener han gjorde advokatoppgaver han ikke hadde anledning til å gjøre.

Avgjørelsen er klaget inn for domstolen, som skal behandle saken i 2020.

– Hva kan dere si om problemstillingen hvor avskiltede advokater tar jobber hvor de utfører oppgaver som ligger nært opp mot advokatoppgaver?

– Det er et rettsrådsmonopol i Norge. Vi ser med bekymring på at personer som har fått tilbakekalt sin advokatbevilling i økende grad opptrer i strid med dette, svarer Eriksen i Tilsynsrådet.

Afzzal Ghauri og advokat Steingrim Wolland i Advokatfirmaet Rogstad under et møte med VG i desember. Foto: Tore Kristiansen

Peker på konkurrerende advokatfirmaer

Ghauri nekter overfor VG å ha hatt noe å gjøre med advokatvirksomheten ved kontoret, og sier at hans rolle har vært begrenset til å være en administrativ leder.

Han mener det er galt å omtale bedrageridommen mot ham.

Advokatfirmaet Rogstad klaget inn VG til Pressens Faglige Utvalg før saken ble publisert.

SAMMEN I RETTEN: Marius Dietrichson (i midten) er til daglig forsvarsadvokat i Furuholmen og Dietrichson. Han forsvarer en av de tiltalte i Lime-saken, hvor Rogstad har fire andre klienter. Til venstre står Rogstad-advokat Thomas Klevenberg og til høyre aktor Geir Evanger. Foto: Heiko Junge

Styreleder og advokat Steingrim Wolland i Advokatfirmaet Rogstad gir i lørdagens sak uttrykk at for at Advokatfirmaet Rogstad er utsatt for «anonyme beskyldninger». Han peker på konkurrerende advokatfirmaer.

– Jeg synes det ville vært ryddig om Advokatfirmaet Rogstad kunne besvart spørsmålene saken reiser, heller enn å bare gå til motangrep, sier Dietrichson på spørsmål om Wollands uttalelser.

Kommersielt samarbeid: Rabattkoder