Hege Grostad: Tror det er store mørketall

INNENRIKS

Sexarbeier Hege Grostad skulle ønske at evalueringen av sexkjøpsloven hadde mer informasjon fra prostituerte som selger sex på innemarkedet.

Publisert:

Grostad sto i fjor frem i VG og fortalte at hun solgte sex for å finansiere studietiden. Hun tror det er store mørketall i rapporten som kom i dag fra Vista Analyse. Særlig gjelder dette informasjonen om det såkalte innemarkedet.

- For å si det sånn; mine norske kolleger på innemarkedet har ikke blitt nedringt av Vista Analyse, sier Grostad til VG.

- Hva tenker du om beskrivelsen av markedet sånn som det ble lagt fram i dag? Det sies at det har gått ned med 20 til 25 prosent siden loven ble innført i 2009.

- Jeg har snakket litt med andre fagfolk nå etter møtet og vi lurer veldig på hvordan de har samlet inn data til akkurat det. Og jeg lurer også litt på hvorfor det er viktig å redusere markedet i og med at det er en lovlig næringsvirksomhet. Det er en godt betalt ufaglært jobb og både den gamle og den nye regjeringen er opptatt av å stimulere næringsvirksomhet. Sexkjøpsloven er en moralsk lov som ble innført, og jeg synes kanskje det vitner litt om det, sier Grostad.

- Nå har jeg ikke sett hele kildelisten, men jeg skulle ønske at en evaluering av sexkjøpsloven hadde flere informanter som solgte sex, fra innemarkedet spesielt. For det virker som de først og fremst har konsentrert seg om å ta kontakt med hjelpetiltak, sier Grostad.

- Sexkjøpsloven virker

Likestillings- og diskrimineringsombud Sunniva Ørstavik mener sexkjøpsloven er viktig i kampen mot prostitusjon.

- Evalueringen viser at sexkjøpsloven virker. Den er et viktig virkemiddel for å bekjempe kjøp av sex, og er et viktig verktøy i kampen mot prostitusjon og menneskehandel, sier Ørstavik i en pressemelding.

Og regjeringen varsler en stortingsmelding om prostitusjon.

– Denne rapporten vil være en av flere sentrale kilder til kunnskap om prostitusjonsmarkedet i Norge. Vi vil nå sette i gang et arbeid med en stortingsmelding som løfter frem alle utfordringene knyttet til prostitusjon. Vi vil ha en grundig og prinsipiell debatt omkring dette, sier statssekretær i Justis- og beredskapsdepartementet Vidar Brein-Karlsen i en pressemelding.

Fagansvarlig i Pro senteret, Camilla Hammergren, sier senteret er fornøyde med at Justisdepartementet har besluttet å legge til rette for en grundig debatt i Stortinget.

- Vista Analyse har hatt med seg høyt kvalifiserte akademikere, men de er ikke fra de fagkretsene vi normalt ser gjør forskning på prostitusjon. De bruker markedsanalytiske metoder, som vi ikke er veldig godt kjent med.

Hun understreker at hun ikke har fått tid til å lese rapporten i sin helhet enda, men at det å estimere oppgang eller nedgang i etterspørsel av en vare utfra prisnivå er vanskelig når det kommer til prostitusjon.

- Det er ikke bare pris som styrer folks adferd når det gjelder å kjøpe seksuelle tjenester. Pris er ofte ikke særlig relevant, det er andre ting som bestemmer hvorvidt man kjøper seksuelle tjenester eller ikke, sier Hammergren til VG.

Her kan du lese mer om