SVIKT: Aud Karin Bjørn mener myndighetene svikter både unge overgripere og ofrene deres. Foto:JAN PETTER LYNAU,VG

Sosiolog: Barn settes i fare for overgrep på statens regning

Sosiolog Aud Karin Bjørn mener behandlingstilbudet til unge overgripere er så dårlig at det kan føre til nye overgrep i statlig regi.

ARTIKKELEN ER OVER FIRE ÅR GAMMEL

– Fordi vi ikke har egne enheter for unge overgripere, plasseres de på samme institusjoner som ofre for overgrep. Det er svært alvorlig at unge settes i fare for nye overgrep på statens regning fordi de velger å lukke øynene, sier sosiolog Aud Karin Bjørn.

Bjørn har i flere år jobbet med tematikken barn og unge med seksuelt skadelig atferd, og er snart ferdig med doktorgradsavhandling om unge overgripere. Hun er tidligere leder av Regionalt ressurssenter om vold og traumatisk stress i Tromsø, og var prosjektleder for et tverrfaglig konsultasjonsteam som ble grunnlagt for om lag ti år siden. Teamet jobber vold i nære relasjoner og seksuelle overgrep. De har gjennom årene vært et av få team som har utviklet kompetanse på behandling av unge overgripere.

– Offentlig omsorgssvikt

Som VG tidligere har skrevet om, slakter flere psykologer behandlingstilbudet til gruppen i dag. De opplever at det er styrt av tilfeldigheter og mangel på kunnskap. Bjørn mener det kun er takket være fagpersoner med et brennende engasjement at enkelte enheter faktisk innehar kompetanse på området.

– Men det kan ikke være sånn at behandlingen skal være avhengig av om barnet møter en ildsjel eller ikke. De unge overgriperne er et produkt av livet de har levd, og når man ikke tar dem på alvor, er det omsorgssvikt fra det offentlige både mot dem og mot ofrene.

Har du lest? Snakk med barna om seksuelle overgrep

Bjørn mener det er på høy tid at myndighetene åpner øynene og tar problematikken på alvor.

– De kan ikke gjemme seg bak at de ikke har nok kunnskap. Både prosjektet i Tromsø og V27 i Bergen har overlevert rapporter om våre funn og erfaringer for flere år siden, sier hun.

Store mørketall

Bjørn mener heller ikke at det er grunnlag for å si at barn og unge som forgriper seg seksuelt er en liten gruppe.

– Det vet vi faktisk ikke. Forskning sier at mellom 30 og 50 prosent av alle seksuelle overgrep begås av mindreårige, men de fleste fanges aldri opp. Velger vi å tro at de finnes, vil mørketallene bli mindre, sier hun.

Nytt prosjekt: Offer og overgriper skal møtes

Hun nevner Sverige som foregangseksempel på behandling av unge overgripere. Der har de seks institusjoner som kun tar imot barn og unge i denne kategorien. Men selv om sikkerhetskravene ved enhetene er svært strenge, begås det likevel overgrep blant beboerne.

– Da kan du jo bare tenke deg hva som skjer på norske barnevernsinstitusjoner. Det er skremmende, flaut og altfor dårlig at vi ikke har et slikt tilbud i Norge. Vi burde helst hatt en i hver helseregion, mener hun.

Sette fokus

Ifølge Bjørn har mange voksne overgripere allerede i barndommen vist tegn på å ha en seksuelt skadelig atferd, men de fleste har aldri fått hjelp.

Har du lest?Trakassert etter å ha varslet om overgrep

– Om myndighetene faktisk mener noe med lovnadene om at de vil kjempe mot seksuelle overgrep, må de forebygge. Det gjøres ved å rette fokuset på å fange opp og behandle unge overgripere, slik at et skadelig seksuelt atferdsmønster ikke fester seg, mener hun.

Mer om

Kommersielt samarbeid: Rabattkoder