TERRORSJEF: Ekspedisjonssjef Øistein Knudsen jr. er ansvarlig for terrorberedskap og holdt innlegg i om temaet under Folk och Försvars årlige rikskonferanse i Sverige i 2013. I bakgrunnen lysbilder fra regjeringskvartalet etter bomben sprang 22. juli FotoUlf Palm,NTB Scanpix

Departementets terrorsjef ledet gammel tempelridderorden

Trakk seg fra ordenen med øyeblikkelig virkning mandag kveld

På jobb leder han justisdepartementets kamp mot terror. På
fritiden har han vært sjef for en gammel korstogsorden.

Publisert:

Øistein Knudsen jr. ble i 2013 utnevnt til ekspedisjonssjef for avdeling for krisehåndtering og sikkerhet i Justis- og beredskapsdepartementet.

Det gjør ham til ansvarlig for den såkalte Krisestøtteenheten, som skal være sekretariat for Kriserådet: Etter terrorangrepet 22. juli styrket Regjeringen den sentrale krisehåndteringen ved å etablere et sivilt situasjonssenter med døgnkontinuerlig beredskap.

Det betyr at de er ansvarlig for å lede minutt til minutt-arbeidet knyttet til terrorangrep mot Norge, for eksempel fra religiøse fanatikere.

I det private har Knudsen ledet St. Lazarus-ordenen – Den norske Lazaritterforeningen. Dette er en norske/nordiske grenen av den gamle tempelridderordenen The Military and Hospitaller Order of Saint Lazarus of Jerusalem.

Ble medlem i 2009

Hensikten med ordenen skal være å opprettholde og forsvare den kristne tro, hjelpe syke og sårbare og å promotere og opprettholde de kristne og vestlige humanitære prinsipper.

OPPKLEDT: Øystein Knudsen i Lazarus-ordenens kappe. Foto:Privat,

I et intervju med VG – som han godkjente før han trakk seg – fremholdt Knudsen at han for seks år siden informert departementet om sin tilknytning til Lazarus-ordenen:

– Jeg informerte departementet da jeg ble medlem av ordenen i 2009. Det er ikke noe mistenkelig eller fordekt med ordenen, snarere tvert om det; det er full åpenhet, men jeg fant det riktig å informere.

Knudsen forsikret at det er full åpenhet om ordenen og driften. De er registrert i Brønnøysundregisteret, og både årsmeldinger og regnskap er tilgjengelig.

- Skjønner at det stilles spørsmål

– Jeg skjønner at det stilles spørsmål fordi Lazarus-ordenen i historisk tid hadde riddere og den gangen hadde militære oppgaver og kjempet for kristendommen. Men i dag er det en ren humanitær organisasjon, som støtter humanitære prosjekter gjennom Kirkens Nødhjelp.

– Dere fremholder at hensikten med ordenen er å opprettholde og forsvare den kristne tro: Det er ikke bare en humanitær organisasjon?

– Nei, den kristne tro ligger til grunn, men vi holder utelukkende på med humanitære prosjekter. Det er heldigvis lenge siden middelalderen, og St. Lazarus-ordenen har utviklet seg i takt med samfunnet ellers.

Ferdig etter familieråd

I går kveld sendte Knudsen en mail med beskjed om at han trekker seg fra ordenen.

Han viser til at han etter et familieråd har konkludert slik:

– Jeg gikk inn i St Lazarus for å bidra i kristent, humanitært arbeid, og det har vært en klar forutsetning at det frivillige, private engasjementet skulle la seg ivareta uten å komme i tidskonflikt med andre forpliktelser. Etter en samlet vurdering har jeg kommet til at det er vanskelig å gjøre dette, og jeg har derfor informert ordenens ledelse om at jeg trer ut av alle funksjoner i St Lazarus Orden med virkning fra dags dato.

– VGs omtale har ikke betydd noe?

– Jo, vurderingene om avgang fra St. Lazarus Orden er blitt aktualisert ved at dere har tatt kontakt.

Departementet orientert

– Øistein Knudsen Jr. har helt fra begynnelsen informert departementet om sitt medlemskap og verv i St Lazarus Orden. Departementet tar til orientering at han selv har valgt å tre ut av ordenen, sier kommunikasjonssjef Gunnar A. Johansen i Justis- og beredskapsdepartementet.

Anne Stensvold, professor i religionshistorie ved Universitetet i Oslo, sammenligner ordenen med Frimurerlosjen.

– Dette er en snobbete veldedighetsklubb med klart konservativ-kristne tendenser. Medlemskap kommer som invitasjon, sier hun.

Religionshistorikeren sier paven trakk støtte til ordenen i løpet av de første tiårene av 1800-tallet.

– Ordenen jobbet humant ved å bygge sykehus, samtidig som de var spydspisser for den kristne tro. Det er fortsatt de to hovedfunksjonene, sier førsteamanuensis Henning Laugerud ved Institutt for lingvistiske, litterære og estetiske studier ved Universitetet i Bergen.

Han sier det er en av få ordener som noen forsøker å føre arven videre etter korstogene på 1290-tallet.

– Malteserordenen er den største. Utgangspunktet for de fleste korstog-ordener var å pleie å hjelpe syke og beskytte pilegrimer. Order of Saint Lazarus jobbet for spedalske tilbake på 1100-tallet, sier han.

Ordenens riddere kjempet for at det kristne herredømmet i Jerusalem skulle bestå, i kampen mot islam, står det på ordenens hjemmeside.

Støtter Kirkens Nødhjelp

De skriver at de i dag er den minste kristne ordenen, med 5000 medlemmer. Og det militære er historie.

– Etter den militære innsatsen på 1700-tallet, har denne ordenen i stor grad blitt en aristokrat-organisasjon, med få oppgaver, sier Laugerud.

I samtale med VG før han trakk seg viste Knudsen til at ordenen støtter Kirkens Nødhjelp med rundt 25.000 kroner året og at de spesielt støtter et prosjekt hvor det etableres helseklinikker i Malawi. De bistår også Frelsesarmeen i forbindelse med julegryteaksjonene. Han fremholdt at ordenen ikke har eierinteresser eller formuesverdier knyttet til eiendommer.

– Givende

– Dette har vært kjernen siden ordenen ble opprettet i 1098: Lazarus-ordenens arbeid for de spedalske var opphavet til ordet lasarett (sykeshus). Og det er det humanitære som er kjerne i mitt engasjement.

– Hvorfor kan du ikke vise det gjennom Kirkens Nødhjelp?

– Fordi jeg har vært medlem av ordenen siden 2009 og synes den humanitære innsatsen er givende å være med på. Den er økumenisk; altså åpen for alle kristne kirker.

– Du er Grand Prior. Hva betyr det?

– Det betyr at jeg for tiden er leder av ordenens forening i Norge. Den norske foreningen er noen tiår gammel.

– Sykepleier

Han sier de fleste norske medlemmene er helsepersonell eller har militær bakgrunn.

– Jeg er utdannet sykepleier og den bakgrunnen var nok en medvirkende årsak til at jeg ble med i ordenen.

– Du legger veldig vekt på det humanitære, men dette er en tung kristen orden dere mener er basert på 1000 års kamp for de kristne verdier?

– Ja, det er en kristen orden, men her i Norge er det humanitære funksjoner som er det helt sentrale. Jeg synes det er meningsfylt å kunne bidra for mennesker i en vanskelig livssituasjon – uavhengig av konfesjon, og St. Lazarus-orden gir meg muligheten til å yte en ørliten skjerv i en ellers travel hverdag.

– På deres hjemmesider er bilder av dere med faner, kapper og sverd?

– Det er i forbindelse med investitur, når nye medlemmer tas opp; det er en tradisjon i ordenen, knyttet til ordinære og åpne gudstjenester.

Han mener det blir helt feil å kople jobben han er satt til for å hindre terror opp mot vervet i ordenen.

– Jeg går ikke inn i dette med jobbhatten på. Det er et privat engasjement, som ikke er hemmelig, men åpent for alle.

– Du må bli anbefalt for å bli medlem?

– Ja, det er riktig. Men jeg kan ikke se at et slikt verv skal være ekskluderende for å utøve en jobb. Selv om du er medlem av en lokal kirke eller moske, skal det være fullt mulig i vårt åpne demokrati å kunne kombinere det med jobben jeg har.

To grener

The Military and Hospitaller Order of Saint Lazarus of Jerusalem ble opprettet i 1098. 917 år etter strides man i Norge om hvem som representerer den gamle tempelridderordenen.

MØTEPLASS: Lazarus-ordenen har hatt møter og gudstjeneste her ved Oslo Hospitals kirke øst i Oslo sentrum. Foto:Sol Kristiansen,Aftenposten

I 2008 sluttet to store fløyer fra Paris og Madrid fred og slo seg sammen, med administrasjon i Washington, som hevder de viderefører den historiske ordenen.

– The Military and Hospitaller Order of Saint Lazarus of Jerusalem i Norge er ikke koblet til Øistein Knudsen jr. på noen måte, sier Marny Gilluly, talskvinne for ordenen i Washington.

– Jeg skjønner at det virker forvirrende, men jeg tilhører en gren med hovedkontor i Jerusalem, sier Knudsen jr.. De har felles nordisk hjemmeside.

– Anerkjenner ikke dere samlingen fra 2008?

– Jeg kom inn i ordenen i 2009 via venner i forsvarets sanitet og har forholdt meg til vår organisasjon og i liten grad andre. Vi har fokus på vårt humanitære arbeid og ikke på hva andre grener mener eller gjør, sier Knudsen.

- Knudsen og kompani

Tom Martinsen sier han representerer The Military and Hospitaller Order of Saint Lazarus of Jerusalem i Norge etter sammenslåingen i 2008.

Martinsen sier han kun har vært i telefonisk kontakt med den andre norske grenen med samme navn.

– Jeg vet ikke noe om dem. Det får eventuelt våre venner med Knudsen og kompani svare for selv, sier Martinsen.

Begge de to norske grenene skryter av de samme historiske bragdene.

Internasjonalt er det strid om legitimiteten til Lazarus-ordenen og de ulike grenene. Den beskrives som en selvutnevnt orden, og Den hellige stol (bispedømmet i Roma) har ikke anerkjent den.

Kongelige bånd

Religionshistoriker Stensvold sier paven trakk støtte til ordenen i løpet av de første tiårene av 1800-tallet.

– Det var opprinnelig en katolsk orden med røtter tilbake til korsfarertiden.

På ordenens internasjonale hjemmeside (den Washington-baserte) fremkommer det også at de har sterke bånd til den spanske kongefamilien.

De sendte brev til Kong Carlos i forbindelse med at han i sommer overlot tronen til sønnen.

Kong Carlos svarte at han takket så mye og ba dem hilse så mye til ordenens medlemmer. Han skriver at han håper å besøke dem om ikke så lenge.

Ordenen ble også tatt under vingene av general Franco.

Her kan du lese mer om

Kommersielt samarbeid: Rabattkoder