SKAL FÅ HJELP TIL BEARBEIDING: Et nytt forskningsprosjekt skal hjelpe unge mennesker med å komme seg videre etter en voldtekt ved å tilby tilrettelagte samtaler med overgriperen. Illustrasjonsfoto: SARA JOHANNESEN/NTB SCANPIX

Voldtektsoffer og overgriper skal møtes ansikt til ansikt

Nytt forskningsprosjekt starter opp i Sør-Trøndelag

(VG Nett) Ved å møtes ansikt til ansikt med overgriperen, skal unge kvinner og menn få hjelp til å komme seg videre etter en voldtekt.

ARTIKKELEN ER OVER SEKS ÅR GAMMEL
Handlingsplan mot voldtekt

Det er tanken bak et treårig forskningsprosjekt som nå startes opp i Trondheim.

For første gang skal offer og overgriper i en voldektssak møtes til samtaler i norske konfliktråd. Målet er at samtalene skal hjelpe de som er utsatt med å bearbeide hendelsen.

- Den som er utsatt skal få si til gjerningspersonen hvordan det har vært, hvordan man har det nå og hvilke ønsker man har for fremtiden. Den som er utsatt for voldtekt kan stille spørsmål som kun overgriper kan svare på, sier leder for konfliktrådet i Sør-Trøndelag, Iren Sørfjordmo.

Prosjektet «Tilrettelagt dialog» er et samarbeid mellom konfliktrådet, Ressurssenter om vold, traumatisk stress og selvmordsforebygging (RTVS-Midt) og støttesenteret for fornærmede i straffesaker i Trondheim.

Har du tips eller innspill om denne saken? Kontakt VG Netts journalist her!

Faste rammer

På møtet skal den utsatte, gjerningspersonen og to fagpersoner delta. Hva som skal skje skal være planlagt ned til minste detalj.

LEDER PROSJEKTET: Psykolog Oddfrid Skorpe Tennfjord. Foto: GRO JØRGENSEN


- Det skal være avtalt hvem som skal gå inn først, hvem som skal hilse først, hvor de skal sitte og hvem som snakker først. Det som kommer frem i samtalen skal heller ikke komme som en overraskelse, sier psykolog Oddfrid Skorpe Tennfjord, som skal lede prosjektet på vegne av RVTS-Midt.

Hva synes du om forsøksprosjektet med å la offer og gjerningsperson møtes ansikt til ansikt? Diskuter i kommentarfeltet nederst

Tilbudet er rettet mot personer mellom 16 og 30 år, og er ikke avhengig av anmeldelse eller dom. De eneste forutsetningene er at gjerningspersonen er kjent - og at begge parter samtykker til å møtes.

- Hvor sikre er dere på at dette ikke er skadelig for offeret?

- Vi gjør alt vi kan for at de ikke skal bli traumatisert eller krenket på nytt. Hvis vi er i tvil om det, vil vi ikke la den utsatte møte gjerningspersonen sin, sier Tennfjord.

Omdiskutert

Prosjektet har rot i en teori om at partenes behov ikke blir godt nok ivaretatt i det tradisjonelle rettsvesenet.

- Man skal kunne møte hverandre uten å snakke om bevis og straff. I vårt tilfelle har vi fokus på hva den utsatte har behov for å si, vite og få svar på i etterkant, sier Tennfjord.
Hun understreker imidlertid at tilbudet ikke skal erstatte en rettslig forfølging, og at de oppfordrer alle til å anmelde. Leder i konfliktrådet i Sør-Trøndelag, Iren Sørfjordmo, er åpen om at fremgangsmåten er omdiskutert.

- Når man starter nye ting, eller behandler på en annen måte enn det tradisjonelle systemet, vil det bestandig være skepsis. Det har blitt satt spørsmålstegn ved om ikke alle voldtektssaker bør anmeldes, og hvordan det vil bli å sette parter sammen til et felles møte.

Ingen gevinst

I motsetning til mange andre saker som behandles i konfliktrådet, kan ikke samtalene inngå som en del av en straffereaksjon.

- Hvilken motivasjon vil gjerningspersoner da ha for å møte offeret?

- Erfaringer fra Danmark viser at unge krenkere gjerne følte en forpliktelse til å hjelpe. Ikke alle skjønner at det de gjorde var galt, men de ønsket likevel å møte den de hadde krenket for å vise at de brydde seg, sier Tennfjord.

VGTV: Slik forsvarer du deg mot en overgriper

Unge mennesker

Fredag skal justisminister Grete Faremo delta på et oppstartsseminar i Trondheim.

GIR GRØNT LYS: Justisminister Grete Faremo kommer til Trondheim for å være med på oppstarten av prosjektet. Foto: NTB SCANPIX


Prosjektet var blant tiltakene hun presenterte da regjeringen la frem handlingsplanen mot voldtekt i fjor sommer. Departementet la blant annet vekt på at fremgangsmåten kan være spesielt godt egnet i situasjoner hvor partene må forholde seg til hverandre i fremtiden.

Tennfjord tror tilbudet vil bli mest aktuelt for studenter eller elever på videregående skole.

- Vi vet at denne gruppen er mest utsatt for situasjoner der man tråkker over andres grenser, uten at man har tenkt over det. Vi vet også at bruk av rusmidler øker faren for å begå seksuelle krenkelser.

Mer om

Kommersielt samarbeid: Rabattkoder