Foto: SKJERMDUMP FRA WIKIPEDIA,

Dommer siterte fra Wikipedia i overgrepsdom

INNENRIKS

Da sorenskriver Harald Hjermann satte seg ned for å skrive ut overgrepsdommen fra tingretten, valgte han å sitere fra nettleksikonet Wikipedia.

Publisert:

– Jeg synes det er uproblematisk å bruke Wikipedia som kilde i slike tilfeller, sier dommer Harald Hjermann til VG.

Det var Firda som først omtalte saken.

Ifølge avisen ble en mann i 20-årene tidligere i år dømt i Sogn tingrett for å ha hatt seksuell omgang med barn under 16 år. Han ble frikjent for tiltalepunktet om å ha brukt truende atferd for å skaffe seg sex med en mindreårig.

Retten legger til grunn at det må foreligge en «trussel» for at det skal være truende adferd, og i dommen blir Wikipedia-definisjonen av begrepet lagt til grunn for hva som som er truende adferd.

– Ikke uvanlig

Hjermann sier at dette ikke er så uvanlig som man skulle tro. Han fant 20 andre rettsavgjørelser som har vist til Wikipedia siden 2005 da han gjorde et søk i lovdatabasen Lovdata, og tror det eksisterer flere.

– Det spørs jo litt hva det skal brukes til. Det er kanskje ikke riktig om det skal være hundre prosent vitenskapelig korrekt, men her var det mer enkelt. Dette er en typisk sak hvor man kunne skrevet den samme formuleringen uten kilde, sier Hjermann til VG.

I dommen skriver han at formuleringen om at det må foreligge en «trussel» for at det skal være truende adferd kom inn i loven i 2000, og viser i den forbindelse til en Odeltingsproposisjon som kom i forkant av lovendringen.

Legger Wikipedia til grunn

– Som det går frem av sitatet fra forarbeidene, må det være snakk om en trussel – dette begrepet blir i Wikipedia definert som en aggressiv handling som søker å tvinge ett eller flere andre individer til enten å utføre eller ikke å utføre bestemte handlinger, under løfte om at noe alvorlig eller verre kan eller vil skje.

– Retten legger dette til grunn når det gjelder forståelsen av hva som er truende atferd, slår Hjermann fast i dommen.

Mannens forsvarer, advokat Lene Knapstad, er kritisk til bruk av Wikipedia som kilde, og stiller seg undrende til at sorenskriveren har lagt Wikipedia-definisjonen til grunn for å definere truende atferd.

– Wikipedia er en kilde som hvem som helst kan gå inn og redigere, og strafferettssaker er et område der en har et strengt legalitetsprinsipp, sier Knapstad til Firda.

– Uproblematisk i denne saken

Hun legger til at når innholdet på Wikipedia og i dommen juridisk sett er riktig, som i dette tilfellet, er det likevel uproblematisk.

– Men man må vite hva man skriver om?

– Ja, det er klart.

Dommen – som ble avsagt i april – ble ikke anket, verken fra forsvarer eller påtalemyndighet,

– Fra mitt ståsted var jeg godt fornøyd med dommen, sier hun.

– Har du sett bruk av Wikipedia-sitat i dommer tidligere?

– Nei.

Førstestatsadvokat Jan Hoel i Møre og Romsdal og Sogn og Fjordane sier til avisen at det vanlige er å vise til juridiske lover og høyesterettsavgjørelser, men han vil ikke kommentere den konkrete saken fra Sogn tingrett.

Avdelingsdirektør Erling Moe i Domstolsadministrasjonen vil ikke kommentere dommerens bruk av Wikipedia.

– Jeg har ingen oppfatninger om dette. Dette blir det opp til dommeren å vurdere, sier Moe til VG.

– Har du hørt om bruk av Wikipedia-sitat i dommer tidligere?

– Nei. Men det betyr ikke at det ikke forekommer.