Statsadvokaten motsetter seg løslatelse av NOKAS-dømt

Påtalemyndigheten vil ikke prøveløslate NOKAS-dømte Kjell Alrich Schumann (47). Tirsdag skal Sør-Trøndelag tingrett behandle saken.

Publisert:
Artikkelen er over åtte år gammel

Schumann har begjært seg prøveløslatt siden minstetiden på straffen hans nå har gått ut. Schumann er dømt til 16 års forvaring med en minstetid på ti år for sin deltakelse i NOKAS-ranet i Stavanger 5.