MILLIARDSATSING: Regjeringen foreslår en milliardøkning til politiet. - Vil gjøre det mulig å jobbe smarterem sier justis- og beredskapsminister Grete Faremo. Her fotografert under et besøk ved Oslo fengsel tidligere i år. ARKIVFOTO: FRODE HANSEN/VG Foto: FRODE HANSEN/VG

Statsbudsjettet: Vil gi politiet én milliard

Justis- og bredskapsminister Grete Faremo strekker ut hånden til politidirektør Odd Reidar Humlegård som i statsbudsjettet får 68 millioner kroner ekstra for å kunne gi politiets innsatsprsonell mer trening.

 • Terje Helsingeng

Artikkelen er over seks år gammel

Totalt styrkes politi og justisbudsjettet med en milliard kroner, eller 800 millioner hvis man trekker fra lønns- og prisveksten.

I dagens VG presenterer Humlegård sine planer for hvordan politiet skal bli bedre til å løse krevende oppdrag. Innsatspersonell i kategori 3, de langt fleste av landets polititjenestemenn, skal heretter trene 60 timer årlig med våpen - mot dagens 48. Det skal samtidig innføres krav til fysisk og mental styrke til dem som kommer først til et åsted eller ulykkessted.

Les alt om statsbudsjettet her

De som jobber i politiets operasjonssentraler skal også få bedre opplæring og og kompetansen skal formaliseres gjennom kurs og opplæring. De som er best egnet til å håndtere publikum skal plukkes ut og det skal settes en nasjonal standard slik at befolkningen behandles likt, uavhengig av hvor de bor i Norge.
Men alt dette koster penger. Derfor gir den avtroppende regjeringen 68 millioner kroner til å videreføre satsingen på grunnberedskapen og trening av innsatspersonell i klategori 3, dem det er flest av i politistyrken og de som oftes kommer opp i krevende situasjoner.

Fornøyde

Da Gjørv-kommisjonen evaluerte politiets innsats 22. juli var det nettopp innsatspersonellet og operasjonssentralenes håndtering som fikk mest kritikk - og som er bakgrunn for de rapporter Humlegård i dag og i morgen presenterer og tar opp til debatt når landets 40 politisjefer er samlet på Soria Moria.

- Det er vi fornøyd med, sier leder av Norges Politilederlag, Jonny Nauste, som roser Faremo og Co. for retningen på budsjettet.

Det innebærer også at at de som går ut fra Politihøgskolen med bestått eksamen langt på vei er sikret jobbgaranti og at det også neste år skal tas inn 720 elever. Han er også tilfreds med økt satsing på IKT og innføring av såkalt ungdomsstraff som alternativ til tradisjonell soning.

Vil jobbe smartere

- Vi ønsker at politiet skal jobbe smartere, sier justis- og beredskapsminister Grete Faremo.

Den ekstra milliarden skal brukes til følgende:

** 68,3 millioner kroner til styrket grunnberedskap i politiet
** Stillinger til studenter som er ferdig utdannet fra Politihøgskolen sommeren 2014 (164 millioner kroner).
** Helårsvirkning av årsverk som ble opprettet i 2013 til nyutdannede fra Politihøgskolen (150 millioner kroner).
** Opptak av 720 studenter ved Politihøgskolen også i 2014.
** 200 millioner kroner til ulike IKT-tiltak i politiet.
** 63,7 millioner kroner til etablering av et nytt system for å bearbeide og vurdere informasjon som kommer til Politiets sikkerhetstjeneste og styrking av livvakttjenesten.

Mer til beredskap

Regjeringen fortsetter også innsatsen for å styrke beredskapen etter 22. juli og foreslår å øke bevilgningen til beredskapstiltak med 614,4 millioner kroner.

VG DIREKTE: Få det siste om statsbudsjettet i vårt direktestudio

- Regjeringen har gjennomført en lang rekke tiltak for å styrke beredskapen og plassert disse inn i en overordnet strategi mot terror i stortingsmeldingen Terrorberedskap. Dette arbeidet fortsetter med uforminsket styrke i budsjettforslaget for 2014, sier justis- og beredskapsminister Grete Faremo.

Den planlagte beredskapssenteret på Alnabru i Oslo, som i følge Faremo har en total kostnadsramme på en milliard kroner og som etter planen skal stå ferdig om fire år, får kommende år 60 millioner kroner til planlegging, men disse midlene kommer via Fornyings, admnistrasjo0ns- og kirkedepartementets budsjett.

Flere syriske flyktninger

Regjeringen har foreslått en tilleggskvote på 1000 plasser for flyktninger fra Syria, i tillegg til å styrke saksbehandlingskapasiteten i utlendingsforvaltningen og øke tilskuddet til kommuner med asylmottak.

- Det er maktpåliggende at vi nå viser solidaritet med menneskene i Syria som flykter for å redde livet sitt. Men også overfor Syrias naboland som har et voldsomt press mot seg, sier justis- og beredskapsminister Grete Faremo.

For å forebygge kriminalitet blant ungdom vil Grete Faremo gi 18 nye millioner kroner neste år. Det skal også innføres en egen straffereaksjon rettet mot ungdom hvor det åpnes for at dem som er mellom 15 og 18 år skal kunne sone på annen måte enn gjennom fengselsstraffer, som kan være skadelig og føre til økt kriminalitet.

- Regjeringen er opptatt av at ungdom ikke skal sitte i fengsel. Derfor foreslår vi å bevilge 18 millioner kroner slik at den allerede vedtatte ungdomsstraffen, forankret i konfliktrådet, kan tre i kraft, sier Faremo.

- Særs gledelig

Politiets Fellesforbund, som organiserer landets 14 500 politiansatte, er glad for at budsjettet styrkes med en milliard kroner.

- Vi tar forbehold for at vi ikke har fått satt oss inn i alt tallmateriale, men hvis det er slik at Faremo med dette utsteder jobbgaranti for alle de som består eksamen på Politihøgskolen, at det fortsatt tas opp 720 elever årlig at grunnbemanningen øker i hele landet, er dette særs gledelig og helt i tråd med de innspill vi har kommet med. Faremo skal derfor ha ros for det hun her legger frem, sier forbundsleder Sigve Bolstad i sin umiddelbare kommentar.

Blant IKT-tiltakene som nevnes i forbindelse med økningen er anskaffelse av et nytt saksbehandlersystem og inngåelse av ny avtale med ny leverandør av pass og ID-kort som legger til rette for innføring av nasjonalt ID-kort i 2016.

I tillegg er det satt av 233 millioner kroner til implementering av Datalagringsdirektivet.

Les også

 1. Her er budsjettnyhetene

  Barnehager, samferdsel og kommuner er vinnerne i det siste rødgrønne budsjettet.
 2. Statsbudsjettet: Vil gi politiet én milliard

  Justis- og bredskapsminister Grete Faremo strekker ut hånden til politidirektør Odd Reidar Humlegård som i…
 3. Finansministeren: - Et budsjett for arbeid og velferd

  Mandag legger avtroppende finansminister Sigbjørn Johnsen (Ap) frem sitt siste statsbudsjett.
 4. Kulturbudsjettet passerer 10 milliarder

  Kulturbudsjettet øker med 840 millioner kroner og passerer for første gang 10 milliarder i statsbudsjettet som legges…
 5. Her er regjeringens budsjettlekkasjer

  Nye milliarder til jernbane, flere tilskudd til fattige og 200 rusbehandlingsplasser er blant lekkasjene fra neste års…

Mer om

 1. Statsbudsjettet

Flere artikler

 1. Her er Faremos plan for kortere fengselskø

 2. Krangler om jobbgaranti for politistudentene

 3. Her er budsjettnyhetene

 4. Nå får politidirektøren mer makt

 5. Budsjettlekkasje: 100 millioner mer til politiet

Fra andre aviser

 1. Politiet skal terrortrene på Rygge

  Fædrelandsvennen
 2. Stikktittel: Ikke et spadetak er tatt for politiets nye beredskapssenter fem år etter 22. juli-terroren: - Bør være nær målstreken i løpet av 2020

  Aftenposten
 3. - Vil bli dyrere og ta lengre tid å etablere

  Aftenposten
 4. 16 millioner til mottak av syriske flyktninger

  Fædrelandsvennen
 5. Regjeringen bruker 53 millioner på å sikre domstolene

  Fædrelandsvennen
 6. Regjeringen bruker 53 millioner på å sikre domstolene

  Aftenposten

VG Rabattkoder

Et kommersielt samarbeid med kickback.no