Skal motivere elever med rombakgrunn ** Får 1,2 millioner i støtte fra Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet ** Frp: - Positivt prosjekt

SPENT: Randi Bakke (30) har fått i oppgave å styrke forholdet mellom skolen og elever med rombakgrunn. Prosjektet er et samarbeid mellom regjeringen og Oslo kommune. Foto: SINDRE MURTNES / VG

Randi (30) er Norges første romlos

SINSEN SKOLE (VG Nett) Randi Bakke (30) gleder seg til å ta fatt på sin nye oppgave: Hun skal hjelpe elever med rombakgrunn å fullføre skolegangen.

 • Sindre Murtnes
 • Bjørn Skomakerstuen

Artikkelen er over syv år gammel

Mandag var det skolestart over store deler av landet. Ved Sinsen barneskole i Oslo var det også startskuddet for en ny satsning mot romfolket: Norges aller første romlos.

Har du innspill til saken eller tips til andre spesielle stillinger?Kontakt VG Netts journalist her.

VG Nett møter den nyansatte romlosen på Sinsen barneskole. Gjennom kontorvinduet ser man hopetalls av elever med forskjellig etnisk bakgrunn.

- Jeg skal følge opp rombarna og styrke forholdet mellom familiene og skolen. Hovedmålet vårt er å minske fraværet, sier romlosen Randi Bakke til VG Nett.

Bakke ble tilsatt i stillingen 1. august og prosjektperioden varer ut 2013. Oslo kommune fikk bevilget 1,2 millioner i støtte fra Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet (BLD) som en del av regjeringens Handlingsplan for å bedre levekårene for romfolket i Oslo.

Rektor ved Sinsen barneskole Jan Petter Braathen sier at utfordringene knyttet til elever med rombakgrunn først og fremst handler om fravær.

- Det er et faktum at lange reiseperioder er en stor del av romkulturen. Skole er viktig uansett bakgrunn og det er vår oppgave å tilrettelegge så godt som mulig, sier Braathen til VG Nett.

- Hvilke reaksjoner har dere fått fra familiene?

- Vi har en veldig god dialog med de foresatte. Alle var utelukkende positive til prosjektet, sier Braathen, som legger til at det er 14 elever med rombakgrunn på skolen.

FORNØYD: Rektor Jan Petter Braathen er glad for at skolens hans får hjelp av romlosen. Foto: SINDRE MURTNES / VG


Romlosen Randi har ikke lærerutdanning, men har tidligere jobbet ved asylmottak og som miljøarbeider ved andre skoler.

- Stillingen skal bidra til å styrke integrereringen. Tror du den særskilte oppfølgingen kan virke stigmatiserende og mot sin hensikt?

- Nei, det tror jeg ikke. Barna skal gå i ordinære klasser, og det er mange barn som har en voksen person knyttet til seg. Jeg tror ikke barna vil merke noen forskjell på det, sier Bakke.

- Styrker oppfølgingen

Byråd for kunnskap og utdanning Torger Ødegaard sier at bevilgningen fra BLD er med på å styrke tilbudet mot elevgruppen.

- Her er det en elevgruppe som har mye frafall og som er mye borte, og vi er opptatt av at alle elever skal fullføre og bestå, sier Ødegaard til VG Nett.

- Hva tenker du om at én minoritet blir prioritert foran andre elever med skolevansker?

- Vi bruker store ressurser opp i mot alle elevene på skolen. Både leksehjelp, foreldrekontakter og hjemmebesøk er alle tiltak som skal sørge for at elever møter på skolen, sier Ødegaard, og legger til:

- Samtidig vil jeg understreke at det til syvende og sist er foreldrenes ansvar å følge opp barna sine. Men det er ikke enten eller, jeg synes det er interessant å prøve dette prosjektet.

Romlosen er en videreutvikling av regjeringens forsøksarbeid kalt Losprosjektet som startet høsten 2010. Regjeringen har siden i fjor prøvd 14 andre losprosjekter i Norge, men stillingen ved Sinsen skole er den første som er rettet mot rombarn.

Oslo kommune og regjeringen bestemte at losordningen vil være bedre egnet til å følge opp rombarn enn mentorordningen Nattergalen som er et av tiltakene i regjeringens handlingsplan overfor romfolket.

Utdanningsetaten har fått i oppgave å følge opp og evaluere prosjektet ved Sinsen skole.

- I samråd med Oslo kommune har BLD bestemt at tiltaket skal følges opp gjennom å tilpasse Losprosjektet til rombarn, sier kommunikasjonsrådgiver Hild Lamvik i Utdanningsetaten.

Hun sier at stillingen er en del av etatens prosjektplan med særlig fokus på å redusere fravær og øke læringsutbyttet for elever med rombakgrunn.

- BLD finansierer tiltaket med 1,2 millioner over to år. Derfor går det ikke utover etatens budsjett, sier Lamvik.

Flere romtiltak

I juni fikk Sinsen kulturhus innvilget 300.000 kroner i støtte fra BLD for å huse et voksenopplæringstiltak for norske romforeldre.

I søknaden til departementet skriver kulturhuset blant annet at «romtiltaket retter seg mot foreldre som har barn på nærliggende skoler og tilbyr voksenopplæring og veiledning av rom i kontakt med offentlige tjenester».

Det vises også til at ansettelsen av romlosen vil være viktig for deltakelse i tilbudet.

- Positivt

Øyvind Korsberg (FrP) i Familie- og kulturkomiteen mener romlos-prosjektet er et godt samarbeid mellom regjeringen og kommunen.

- Jeg oppfatter det som positivt at vi får satt i gang tiltak for å få rombarna til å fullføre skolen. Utdannelse er helt avgjørende i dagens samfunn, og da er det viktig å følge opp barn som trenger hjelp, sier Korsberg til VG Nett.

Anne Tingelstad Wøien (Sp) i Kirke-, utdannings- og forskningskomiteen synes initiativet fra regjeringskollegene er interessant.

- Vi har et større potensial når det gjelder å legge til rette for og forstå situasjonen til romfolket. Dette prosjektet virker spennende, og det er alltid viktig å prøve ulike tiltak for å se om det er vellykket eller ikke, sier Wøien.

Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet hadde ikke mulighet til å kommentere prosjektet onsdag, men statsråd Inga Marte Thorkildsen vektla nettopp tiltak i skolegangen da debatten om romfolket raste tidligere i sommer.

- Vi må legge til rette her i Norge for både skolegang, at romfolket skal få en seg en kvalifisering og yrkesopplæring, sa Thorkildsen i TV-intervjuet.

Mer om

 1. Romfolket
 2. Skole og utdanning

Flere artikler

 1. Rom-barn borte fra skolen hver tredje dag

 2. Vil straffe fravær med kutt i barnetrygden

 3. Ringer hjem til foreldre som gir barn ekstra ferie

 4. Pluss content

  Strenge-Trond

 5. Ny rapport: Fravær ned 20 prosent etter fraværsgrensen

Kommersielt samarbeid: Rabattkoder