- VERDIG VINNER: Nobel-komiteens leder, Thorbjørn Jagland, roste OPCW i sin tale. FOTO: HEIKO JUNGE/NTB SCANPIX

OPCW: - Kjemiske våpen rører ved frykten alle mennesker har

Jagland advarer mot nye typer våpen

OSLO (VG) Organisasjonen for forbud mot kjemiske våpen (OPCW) fikk tirsdag ettermiddag overrakt Nobels fredspris.

ARTIKKELEN ER OVER FEM ÅR GAMMEL

I sin tale under overrekelsen sa Nobel-komiteens leder, Thorbjørn Jagland, at han mener vi nærmer oss en verden uten kjemiske våpen.

- I innledningen til Konvensjonen om forbud mot utvikling, produksjon, lagring og bruk av kjemiske våpen fra 1997, heter det at partene til denne konvensjonen er "Determined for the sake of all mankind, to exclude completely the possibility of the use of chemical weapons." Er det ikke vakkert? Enda vakrere: Dette kan oppnås. Vi er faktisk nær målet, sa Jagland.

Jagland mener videre at OPCW skulle ha mye av æren for at konvensjonen kan bli gjennomført.

- Derfor går Nobels fredspris 2013 høyst fortjent til en organisasjon og dens medarbeidere som har jobbet i det stille for å fjerne en hel kategori våpen. Vi gratulerer, sa Jagland.

LES HELE JAGLANDS TALE HER og LES HELE NOBELFOREDRAGET HER

Utfordret USA og Russland

Jagland kom også med flere oppfordringen i talen sin.

- Cirka 20 prosent, i hovedsak amerikanske og russiske våpen, er fremdeles ikke ødelagt. Det er selvsagt ikke akseptabelt at to ledende makter, som selv ivrer så sterkt for at andre hurtigst mulig skal ødelegge sine lagre, ikke har rukket å gjøre det samme selv. Please, speed up the process, sa Jagland fra talerstolen.

Han oppfordret også Israel og Myanmar om å ratifisere konvensjonen mot kjemiske våpen, og ba samtidig Angola, Nord-Korea, Egypt og Sør-Sudan om å både signere og ratifisere konvensjonen.

Komité-lederen snakket også om sitasjonen i Syria, og ba partene om å finne fred.

- Jeg håper alle er med meg i bønnen til partene: Legg ned våpnene, få slutt på blodbadet, kom til forhandlingsbordet, sa Jagland.

Samtidig advarte Jagland også om nye våpen, som verden ennå ikke har sett:

- Målet om å fjerne kjemiske våpen fra jorden overflate er ytterst ambisiøst, men det er ikke nødvendigvis slik at dette målet vil bli nådd en gang for alle. Utviklingen stopper ikke opp. Vi kan ane utviklingen av nye former for krigføring, nye typer kjemiske våpen, typer som verden ikke har sett til nå og som potensielt er fryktelige i sine konsekvenser. Diskusjonen om mulige nye stoffer som i dag ikke er definert i konvensjonen, vil stille OPCW overfor nye utfordringer, sa Jagland.

TAKKET: Generaldirektøren i OPCW, Ahmet Üzümcü sier han er ydmyk som mottar prisen på vegne av sin organisasjon. FOTO: CORNELIUS POPPE/NTB SCANPIX

Forsvarer tildelingen

Komitélederen benyttet også anledningen til å forsvare pristildelingen:

- Fred er et vanskelig spørsmål. Vi ser det også i debatten om Nobels Fredspris. Mange ønsker at prisen alltid skal gå til de uredde og prinsippfaste enkeltmennekser. Vi trenger slike forbilder som skaper håp i en komplisert og for mange en verden full av trusler. Prisen har ofte gått til slike enestående forbilder. Mange av dem har beveget verden i riktig retning, sa Jagland og fortsatte:

- Men fred skapes ikke bare av enkeltmennesker og idealister. Vi må også ha realpolitikere som evner å bevege verden vekk fra konfrontasjon innenfor ofte trange rammer. Vi trenger dessuten institusjoner, ikke minst de globale innenfor FN. Det er samspillet mellom alle disse som kan skape fred. Derfor har Nobelprisen honorert alle disse retningene. Dette må fortsette å være Nobelkomitéens plattform.

Ydmyk prisvinner

Generaldirektøren i OPCW sier han er ydmyk som mottar prisen på vegne av sin organisasjon.

- Denne pristildelingen er en anerkjennelse av vår felles innsats - en innsats som springer ut av den kollektive ånden i OPCW når det gjelder å jobbe for et felles gode som tjener hele menneskeheten. Jeg føler meg dypt privilegert som får lov til å tale til dere ved en slik anledning, sa han i sitt Nobel-foredrag.

Han sa også at det ikke er noe våpen som har monopol på grusomhet eller dødelighet, men at kjemiske våpen har etterlatt seg en spesielt grusom arv.

- Kjemiske våpen rører ved den rotfestede og patologiske frykten alle mennesker har for å bli forgiftet. De skiller ikke mellom stridende og sivile og heller ikke mellom slagmark og landsby. Du kan ikke se dem. Du kan ikke lukte dem. Og de gir ikke noe forvarsel for den intetanende. Men deres virkning er knusende - ofrene blir brent, blindet eller kvalt. Døden er sjelden umiddelbar og aldri smerteløs. Og når de ikke dreper, noe som ofte skjer, påfører disse våpnene mennesker og deres miljø varige skader, og fratar dem muligheten til reparasjon og gjenoppbygging i kjølvannet av konflikter, sa OPCW-sjefen.

Bedre sporing

Han sa også at de blir nødt til å forsikre seg om at de utnytter kommunikasjonsmessige fremskritt optimalt, særlig når det gjelder offentlig tilgjengelige verktøy.

- Når man har sett hvor raskt informasjon kan spres via sosiale medier og fremfor alt, verifiseres med bilder, må vi vurdere hvordan vi kan ta i bruk slike verktøy i våre overvåkings-, kontroll- og undersøkelsesaktiviteter. Dette vil kunne være spesielt nyttig når vi arbeider sammen med medlemsstater for å forhindre at ikke-statlige aktører får tilgang til materiale og know-how som kan brukes både sivilt og militært, sa OPCW-sjefen og foreslo at dette muligens kan hjelpe medlemsstatene til å forbedre sporingen av eksporterte varer og materialer som kan brukes både sivilt og militært - for å sikre at denne eksporten går dit den skal og brukes til det den er ment å brukes til.

AUDIENS: Generaldirektør Ahmed Üzümcü i OPCW fikk møte Kong Harald og Dronning Sonja (til høyre) før han mottok fredsprisen tirsdag. FOTO: ERIK JOHANSEN/NTB SCANPIX

Hylles hele dagen
Generaldirektør Ahmet Üzümcü i OPCW fastslo i et møte med pressen mandag at tildelingen har gitt ny energi til organisasjonen, som står midt i et krevende arbeid med å destruere kjemiske våpenkomponenter i Syria.
Han kalte også tildelingen en anerkjennelse av ofrenes lidelser.

Den tyrkiske diplomaten har vært sjef i OPCW siden 2010 og mottok prisen på vegne av organisasjonen sin.

VGTV: Üzümcü deltok på Redd Barns fredsprisfest

Hilser Mandela

Den høytidelige overrekkelsen skjedde i Oslo rådhus klokken 13.
Kong Harald og dronning Sonja var til stede under seremonien, mens statsminister Erna Solberg (H) og kronprins Haakon ikke kunne delta fordi de representerte Norge under minneseremonien for Nelson Mandela.

Mayuko Kamio på fiolin, Håvard Gimse på klaver og barytonen Matthias Goerne sto for de musikalske innslagene under den drøyt timelange seremonien.

BAKGRUNN: OPCW tildeles Nobels fredspris for 2013

Møtte barn og kongen

Nobelprisvinneren startet imidlertid tirsdagen med et møte med norske barn under Redd Barns årlige fredsprisfest på Nobels Fredssenter. Üzümcü har også hatt audiens hos kongeparet før nobelseremonien startet i Oslo rådhus.

Kveldens program starter med det årlige fakkeltoget til ære for nobelvinneren. Tradisjonen tro vil vinneren komme ut på balkongen på Grand Hotel og hilse de fremmøtte kort tid før klokken 18.

Kvelden avrundes med en bankett på Grand Hotel i regi av Nobelkomiteen.

Onsdag formiddag skal nobelprisvinneren blant annet i møter med statsminister Erna Solberg (H) og utenriksminister Børge Brende (H). Han skal også åpne årets nobelutstilling på Nobels Fredssenter. Kvelden avrundes med den som vanlig stjernespekkede fredspriskonserten i Oslo Spektrum.

Kilde: VG/NTB

Kommersielt samarbeid: Rabattkoder