HAR IKKE FÅTT ERSTATNING: Jenta (17), her sammen med sin bistandsadvokat Nina Braathen Hjortdal, ha fremdeles ikke fått erstatningen som Rune Øygard er dømt til å betale. Foto: Roger Neumann, VG

Jenta venter fortsatt på pengene fra Øygard

En måned etter at siste frist gikk ut, har ikke den 17 år gamle fornærmede sett noe til oppreisningen Rune Øygard er dømt til å betale.

ARTIKKELEN ER OVER SEKS ÅR GAMMEL

Nå går 17-åringen til myndighetene for å få utbetalt de 120.000 kronene hun er tilkjent i oppreisningserstatning. Pengene skulle vært utbetalt to uker etter at dommen mot Rune Øygard (54) ble rettskraftig, det vil si to uker etter at Høyesteretts ankeutvalg stanset anken over oppreisningsutmålingen.

- Vi har ikke hørt noe som helst fra ham. Nå skriver vi til Kontoret for voldsoffererstatning, så får de inndrive kravet, sier jentas bistandsadvokat, Nina Braathen Hjortdal, til NTB.

Hun har ikke hørt noe, hverken fra den tidligere ordføreren i Vågå eller forsvareren hans, om hvorfor pengene ikke er utbetalt slik Øygard blir pålagt i lagmannsrettsdommen fra mai. Hjortdals klient håper hun slipper å engasjere seg videre.

- Det er mest skånsomt for henne sånn, sier Hjortdal.

- Vil gjøre opp for seg

Øygard har siden han trakk seg som ordfører for et snaut år siden vært uten jobb og inntekt, og har ikke mottatt ytelser fra Nav. Advokat Mette Yvonne Larsen, som har vært hans forsvarer gjennom hele rettsprosessen, benekter kategorisk at den tidligere ordføreren mangler vilje eller evne til å gjøre opp for seg.

- Det handler rett og slett om at vi ikke har fått noen henvendelse fra den kanten. Det vanlige er at forsvarer får et brev med henstilling om at erstatningsbeløpet overføres klientkonto hos bistandsadvokaten, sier Larsen.

Øygard vil betale pengene så fort det kommer et krav, ifølge advokaten.

- Hjortdal vet hvor hun finner meg, sier Larsen.

Oppreisning er erstatning for såkalt ikke økonomisk-skade, som krenkelser og påførte smerter, og fastsettes i forhold til hvor alvorlig den kriminelle handlingen har vært.

Fikk mer enn normalt

I jentas tilfelle ble oppreisningsbeløpet utmålt godt over det som regnes som normalnivået.

Den da 14 og 15 år gamle jenta ble i nesten to år utsatt for gjentatte seksuelle overgrep av den 36 år eldre ordføreren. Både alvorlighetsgraden i overgrepene, den store aldersforskjellen, varigheten og ikke minst makten Øygard hadde over jenta bidro til at erstatningen ble satt høyt.

To av hennes behandlere beskrev i retten tydelige symptomer som de konkluderte var sammenfallende med posttraumatisk stresslidelse.

Vanlig prosedyre når det offentlige får søknad om inndrivelse av erstatningsbeløp, er at Kontoret for voldsoffererstatning utbetaler beløpet og at Statens innkrevingssentral sikrer verdiene hos den som er erstatningspliktig.

Les også

 1. Reidun Øygard til VG: Jeg vil vente på Rune uansett

  VESTLANDET (VG) Rune Øygard hørte på radio at Høyesterett hevet straffen mot ham. Han hevder fremdeles sin uskyld.
 2. Øygard må feire jul i fengsel

  Eks-ordfører Rune Øygard må belage seg på å feire jul på lukket avdeling - enten i Gjøvik eller Hamar fengsel.
 3. Professor om Øygard-dommen: - Ikke oppsiktsvekkende

  Jus-professorer er uenige om hvorvidt Øygard-dommen vil påvirke lignende saker i fremtiden.
 4. Jenta om Øygard-dommen: Det har vært fire tunge år

  17-åringen er svært lettet etter at Høyesterett i dag skjerpet dommen mot overgrepsdømte Rune Øygard.
 5. Jentas familie: Glade for at dette er over

  Familien til jenta er lettet over at Rune Øygard får skjerpet straff - men synes straffen godt kunne vært strengere.
 6. Øygard dømt til to år og tre måneders fengsel

  Høyesterett finner ingen formildende omstendigheter for Rune Øygard. I stedet skjerper de straffen.
 7. Vil ha dobbel fengselsstraff for Øygard

  HØYESTERETT (VG) Statsadvokat Thorbjørn Klundseter argumenterte for å doble straffen for eks-ordfører Rune Øygard.
 8. Aktor: Tilfreds med at de har skjerpet dommen

  Aktor Thorbjørn Klundseter er glad for at Høyesterett har skjerpet dommen mot Rune Øygard.
 9. Taus Øygard på plass i Høyesterett

  HØYESTERETT (VG) Rune Øygard ville ikke snakke med pressen da han ankom Høyesterett.
 10. Øygards forsvarer: Straffen er for streng

  Rune Øygards forsvarer reagerer på at Høyesterett har skjerpet straffen.
 11. Jusprofessor har ingen tro på strafferabatt for Øygard

  Tidligere Vågå-ordfører Rune Øygard vil neppe få strafferabatt som følge av den enorme medieomtalen og sin…
 12. Høyesterett behandler Øygards straff i september

  Dommerne i Høyesterett skal nå ta stilling til hvorvidt fengselsstraffen den tidligere Vågå-ordføreren ble idømt på ett…
 13. Mener mediedekningen bør gi Rune Øygard mildere straff

  Rune Øygards forsvarer kaller omfanget av mediedekningen «helt ekstremt formidabel», og mener straffen på 15 måneders…

Kommersielt samarbeid: Rabattkoder