POLITIET BESTEMMER: Forsvarssjef Haakon Bruun-Hanssen holdt sin årlige statusoppdatering i Oslo Militære Samfund mandag kveld. Foto: Vegard Wivestad Grøtt NTB scanpix

Forsvarssjefen vil ikke ha ansvaret for anti-terroraksjoner til havs

Forsvarssjef Haakon Bruun-Hanssen motsetter seg at Forsvaret skal overta alt ansvar for å slå tilbake mot terrorangrep på skip og oljeplattformer.

Artikkelen er over tre år gammel

Striden om ansvaret for maritim kontraterror griper direkte inn i det betente forholdet mellom politiet og Forsvaret, som VG har beskrevet i en rekke artikler.

Under politiets ledelse har Forsvaret spesialisert seg på å bekjempe maritim terror siden 80-tallet, med spesielt ansvar for å forsvare oljeinstallasjoner i Nordsjøen.

Regjeringen skal etter planen ta stilling til en tydeligere fordeling av oppgavene i fredstid, mellom Forsvaret og politiet, i løpet av våren.

Les mer her: Full strid om terrorbekjempelse

Ga oppgaven til Forsvaret

I oktober i fjor foreslo en utredning at Forsvaret både skulle lede og gjennomføre slike aksjoner, dersom et terrorangrep rammet Norge eller norske interesser til havs.

Men nå flagger forsvarssjefen sitt syn, og han støtter ikke forslaget:

– Vi mener at dette fortsatt skal håndteres av politiet, sier Bruun-Hanssen til VG.

– Vi er skeptiske til å løfte det komplette ansvaret fra politiet og over til Forsvaret. I dag er det slik at politiet beslutter og vi gjør jobben fordi vi har kompetansen og utstyret. Men at vi i Forsvaret også skal ta beslutningen, det er vi ikke klare for, legger forsvarssjefen til.

Rødt kort

Utredningsarbeidet ble ledet av den tidligere sjøoffiseren Arne Røksund, som sist fredag ble utnevnt til departementsråd i Forsvarsdepartementet.

Røksund fikk støtte fra flertallet i utvalget for at oppgaven med å bekjempe terror til havs skal overlates Forsvaret i sin helhet. Politimesteren skal ifølge forslaget sitte igjen med et «rødt kort» og kan avblåse aksjoner.

Oppgavefordelingen mellom forsvar og politi griper også inn i Grunnlovens hindre mot å sette militærmakt inn mot norske borgere i fredstid.

Beredskapstroppens sjef: Advarer mot delt ansvar for terrorbekjempelse

Ikke myndighet

– Vi har oppgaven med å bekjempe maritim terror, men vi har ikke myndighet til å starte slike aksjoner på egen hånd. Den myndigheten er det politiet som har, sier Haakon Bruun-Hanssen.

Han viser til at Forsvaret har hatt ansvar for terrorbekjempelse til havs siden 1982, og at det var bakgrunnen for opprettelsen av FSK, Forsvarets Spesialkommando.

Men ifølge Røksund-rapporten har Forsvaret og politiet aldri klart å fordele dette ansvaret sømløst:

Revirkamp og rivalisering

«Tvert imot er det flertallets inntrykk at det lenge har pågått revirkamp og rivalisering rundt maritim kontraterror, og at denne betente situasjonen også har hatt en uheldig smitteeffekt over på forholdet mellom justissektoren og forsvarssektoren mer generelt», skriver utvalget i rapporten.

Riksrevisjonen: Slakter samarbeidet mellom politi og forsvar

Forsvarssjefen holdt sin årstale i Oslo Militære Samfund mandag kveld, og da berørte han samarbeidet mellom politiet og Forsvaret.

Ifølge Bruun-Hanssen samarbeider de to etatene godt i det daglige. Men det gnisser når begge samtidig skal trekke på knappe ressurser, som helikoptertransport, for å utføre oppdraget.

Les også: Ny felles øvelse i 2017

For få ressurser

I 2016 ble det holdt separate terrorøvelser for politiet og for Forsvaret, og Bruun-Hanssen mener at dette var en bedre løsning for å gjennomføre realistiske øvelser hvor alle får prøvd sin kunnskap og sitt utstyr:

– Vi erkjenner at det er for få ressurser i Forsvaret og politiet når vi ønsker å bruke de samtidig. Vi opplever det til daglig når vi øver sammen, og dette bidrar til å svekke utbyttet. Vi øver også hver for oss og det er det ingen dramatikk i. Da ser vi at ressursdimensjonen er bedre tilpasset behovet, og øvelsene fungerer rimelig greit med et godt utbytte, sa forsvarssjefen i årstalen.

VG-innlegg: Det nødvendige samarbeidet

Kommersielt samarbeid: Rabattkoder