SKJEDDE HER: Bonden har vært klar over konas seksuelle omgang med andre menn, men nekter for at det er snakk om noen hallikvirksomhet. Et av stede hvor kona skal ha møtt en mann for å ha sex, er på Radisson Blu Plaza i Oslo.
SKJEDDE HER: Bonden har vært klar over konas seksuelle omgang med andre menn, men nekter for at det er snakk om noen hallikvirksomhet. Et av stede hvor kona skal ha møtt en mann for å ha sex, er på Radisson Blu Plaza i Oslo. Foto: Frode Hansen VG

Bonde siktet for hallikvirksomhet – skal ha solgt sex med kona

Publisert:

Del saken på:

Lenken er kopiert
INNENRIKS

Politiet mener bonden har tatt seg betalt for konas seksuelle tjenester, mens bonden selv mener det kun er betalt for reiseutlegg.

20. juli ble en bonde fra Vestlandet varetektsfengslet i fire uker med brev- og besøksforbud.

VG får opplyst at bonden er siktet for vold i nære relasjoner over mange år og for å ha drevet hallikvirksomhet. Han erkjenner ikke straffskyld.

Ifølge VGs opplysninger mener politiet at bonden ved flere anledninger over flere år, fremmet prostitusjon av kona, ved at han inngikk avtaler med andre menn om sex med kona mot betaling. Volden skal ha bestått i slag, spark og dytting.

– Han bestrider å ha utført vold i nære relasjoner. Han bestrider egentlig at det har skjedd vold i det hele tatt, men mener at han og kona har levd i et konfliktfylt ekteskap og omtaler dette som krangling, sier bondens forsvarer Louis Anda til VG.

Mannen ble nylig løslatt fra varetekt, men siktelsen er opprettholdt.

– Sex på Plaza i Oslo

Bonden driver en større gård med flere ansatte, og forsvareren opplyser at det har vært knyttet store utfordringer til gårdsdriften mens bonden har vært varetektsfengslet.

Ifølge VGs opplysninger skal kvinnen ha hatt sex med andre menn flere ganger de siste årene, blant annet flere steder på Vestlandet, et hotell i Bergen, Radisson Blu Plaza i Oslo og minst ett sted i «Syden».

– Min klient mener han og kona har mottatt noen mindre beløper for å dekke deler av reisene, men han bestrider at han har drevet hallikvirksomhet hvor kona har solgt sex, sier Anda.

Den fornærmede kvinnens bistandsadvokat bekrefter at saken er under etterforskning, men vil utover det ikke kommentere saken.

Politiadvokaten på saken, Sissel Kleiven, vil ikke kommentere sakens innhold.

– Saken blir etterforsket på vanlig måte med den nødvendige intensitet, sier hun til VG.

Hun vil ikke kommentere om andre politidistrikt er involvert i saken. Oslo politidistrikt sier spørsmål i saken må rettes til politidistriktet som etterforsker saken.

Flere tusen kroner

Hallikvirksomhet, som innebærer å fremme prostitusjon, er regulert i straffeloven § 315, og straffes med bot eller fengsel inntil seks år.

«Med prostitusjon menes i denne paragraf at en person mottar vederlag for å ha seksuell omgang eller foreta seksuell handling med en annen eller for å utføre handlinger som svarer til seksuell omgang med seg selv» går det fram av paragrafen.

I Norge er det lovlig å selge sex, men det er ulovlig å kjøpe sex og fremme salg av sex.

Mannen har ifølge forsvareren vært kjent med at hun hadde sex med andre menn, og at dette var noe de sammen arrangerte.

– Det har aldri blitt tatt betalt for seksuelle tjenester. Mottatte pengebeløp er gått til dekning av faktiske utgifter i forbindelse med reiser og annet for kvinnen. Det totale beløpet her lyder på noen tusen kroner. Det er min klients syn på saken, sier Anda.

Det høyeste beløpet bonden mener å ha mottatt, er snaut 4.000 kroner.

– Det holder knapt til å dekke reisen til hotellet der hendelsene har funnet sted, sier forsvareren.

Denne artikkelen handler om