PERMANENT: Justisminister Anders Anundsen (Frp) sier politikerne bør vurdere om politiet skal ha permanent bevæpning. Foto: Håkon Mosvold Larsen , NTB scanpix

Politiet skal likevel være bevæpnet

Anundsen: Må vurdere permanent bevæpning

Har bedt om ny trusselvurdering

Den midlertidige bevæpningen av politiet fortsetter til 1. desember, opplyser Politidirektoratet.

  • Camilla Tryggestad Visjø
ARTIKKELEN ER OVER FIRE ÅR GAMMEL

Ledelsen i Politidirektoratet har i dag hatt møte med ledelsen i PST, Kripos og Oslo politidistrikt med bakgrunn i situasjonen etter terroren i Paris.

- Det viktigste vi nå kan gjøre er å skaffe oss best mulige oversikt over situasjonen internasjonalt og nasjonalt. Vi har derfor intensivert etteretningssamarbeidet mellom politiet og PST, sier beredskapsdirektør Kaare Songstad i Politidirektoratet i en pressemelding mandag ettermiddag.

Politidirektøren har derfor besluttet at overgangen til fremskutt lagring av politiets skytevåpen utsettes til 1. desember klokken 00.00. Frem til da opprettholdes bevæpningen slik den har vært. De politidistrikt som har gått tilbake til fremskutt lagring gjeninnfører midlertidig bevæpning gjeldende fra nå.

Les også: Erna Solberg om Paris-terror: – Barbarisk angrep på demokratiet

Stortingsrepresentant og leder for Akershus Høyre, Hårek Elvenes er langt ifra overrasket.

– Dette er en naturlig konsekvens av det som har skjedd i Paris. Hadde man bestemt seg for å fortsette med uvæpnet politi i lys av det som nå har skjedd, måtte man ha gitt en veldig god begrunnelse. Frankrike er en av våre allierte, og det er ikke langt dit. Vi har også hjemvendte Syria-farere som utgjør en terrortrussel, sier Elvenes til VG.

Justispolitisk talsperson i Høyre, Anders B. Werp sier Høyre støtter at politiet forblir midlertidig bevæpnet.

– Den umenneskelige og barbariske terroren i Paris berører oss alle. Den viser at sikkerhet ikke er en selvsagt ting. Nok en gang blir vi minnet om at sikkerheten i samfunnet raskt kan endre seg i møtet med kaldblodige og kyniske verdier. Det er helt avgjørende for samfunnssikkerheten at vi har kompetente fagorganer som fortløpende har oversikt og vurderer trusselbildet, og iverksetter nødvendige tiltak som sikrer norske borgere og verdier, sier Werp til VG.

Ba Politidirektoratet revurdere

Få timer før terroristene gikk til brutalt angrep i Paris, ble det klart at Politidirektoratet (POD) gikk inn for å avvikle den midlertidige bevæpningen, med virkning fra tirsdag 17. november. Avgjørelsen ble tatt med bakgrunn i den nedjusterte trusselvurderingen fra PST.

STØTTER POLITIET: Stortingsrepresentant og Høyres justispolitiske talsmann, Anders B. Werp. Foto: Berit Roald , NTB scanpix

Regjeringen, ved justisminister Anders Anundsen, ba Politidirektoratet om å ta en fornyet vurdering av tidspunktet for å ta ned bevæpningen.

– På bakgrunn av de tragiske hendelsene i Frankrike har jeg bedt Politidirektoratet vurdere beslutningen om å endre bevæpningen på nytt sammen med vurderingen av andre risikoreduserende tiltak. De vil vurdere dette opp mot trusselvurdering fra PST og eventuell annen informasjon. Direktoratet foretar en selvstendig faglig vurdering av spørsmålet, skrev justis- og beredskapsminister Anders Anundsen (Frp) i en epost til VG i helgen.

Til NRK sier Anundsen at han mener permanent bevæpning må vurderes her hjemme.

– Spørsmålet er om vi har kommet over i en fase hvor vi må frasi oss den luksusen det er å ha et ubevæpnet politi, sier Anundsen.

Fortløpende vurderinger

Politidirektoratet uttalte imidlertid til VG lørdag morgen at de ikke ville endre sin beslutning etter terrorangrepene i Paris.

– Vi har vurdert spørsmålet om bevæpning på nytt, på bakgrunn av den nye trusselvurderingen. I den er det ingen bindinger, så langt, mellom det som skjedde i Paris og situasjonen i Norge, sa vakthavende sjef ved Politidirektoratet (POD), Håkon Skulstad til VG.

– Men det er kort tid etter en tragisk hendelse, og vi vil fortløpende vurdere dette basert på nye trusselvurderinger som kommer i løpet av helgen, fortsetter han.

Les også: Politiet skal ikke lenger bære våpen

VG har tidligere mandag i kontakt med Politidirektoratet. Da ville de verken bekrefte eller avkrefte om den midlertidige bevæpningen blir opphevet eller ikke.

Spesial: De ble ofre for terroren

I oktober gjorde PST en vurdering av hvordan asyltilstrømmingen påvirkt trusselbildet i Norge og konkluderte med at aet er mindre sannsynlig at sympatisører med den såkjalte Islamske stat (IS) vil gjennomføre et terrorangrep i Norge.

Jobber med ny trusselvurdering

I en pressemelding publisert lørdag, skriver PST at paristerroren ikke endrer trusselvurderingen. PST peker dog på at de i trusselvurderingen fra Felles kontraterrorsenter (FKTS) i oktober vurderer det som mulig at det vil forekomme forsøk på terrorangrep i Norge.

«Trusler og oppfordringer fra blant annet IS kan påvirke enkeltpersoner eller små grupper til å gjennomføre terrorangrep. Denne vurderingen gjelder fortsatt», opplyste PST.

Les også: Pekes ut som hjernen bak Paris-terroren

Nå jobber PST med en ny trusselvurdering om IS-sympatisører kan komme til Norge ved å utgi seg for å være asylsøkere. Det melder NRK.

– Med den strømmen som er nå, er det vanskelig å gjennomføre de intervjuene og registreringene det er behov for. Derfor har jeg bedt PST om å komme med en egen trusselvurdering knyttet til akkurat den problemstillingen, sier Anundsen til NRK.

Kommersielt samarbeid: Rabattkoder