KRITISK: Statsminister Erna Solberg (H) mener Politidirektoratet burde håndtert saken raskere. Foto: Thomas Nilsson VG

Solberg om narkovarselet: – Politidirektoratet har brukt for lang tid

Statsminister Erna Solberg mener Politidirektoratet har brukt for lang tid på å behandle varselet fra Bergen.

ARTIKKELEN ER OVER TRE ÅR GAMMEL

Statsministeren er kjent med den nye varslingsaken fra hjembyen Bergen, der en betrodd tjenestemann i april i år slo alarm om det han mener er en ukultur i politiet:

Ved seksjon for bekjempelse av organisert kriminalitet har det blitt gitt beskjed om ikke å gripe inn mot grov narkotikakriminalitet.

I et brev til Justis- og beredskapsdepartementet i september, som VG kjenner innholdet i, redegjorde varsleren for kronologien i sine henvendelser til justis- og beredskapsministeren. Første direkte kontakt ble opprettet allerede 7. juli. Anundsen sa til VG mandag at han videresendte varselet den 25. juli.

VG-spesial: Narkovarselet

Ikke fornøyd

Statsministeren mener det er viktig at linjen blir fulgt i håndteringen av varselet, til tross for at Anundsen i disse brevene ble informert om forhold Spesialenheten nå har besluttet å etterforske.

– Det er vel ikke noe forbud for justisministeren mot å engasjere seg direkte og å slå alarm overfor Politidirektoratet?

– Det har altså vært kontakt mellom justisdepartementet og Politidirektoratet i denne saken, og saken er kommet først til Politidirektoratet. Men det er en bekymringsfull sak.

– Jeg mener det tar for lang tid å behandle den i Politidirektoratet – de bør arbeide raskere med sånne saker når de kommer, sånn at man får klare instrukser og beskjeder, sier Solberg, og påpeker at Spesialenheten nå er på saken.

Varsleren: – Jeg ble ikke tatt alvorlig

– Trist

Saken er i uansett fall intet godt nytt for Vest politidistrikt, fastslår statsministeren,

– Jeg synes det er trist for Vest politidistrikt at det fortsatt dukker opp mange saker som gjør at det blir en urolig situasjon der, sier Solberg.

– Samtidig skal man ta på alvor når en varsler kommer med denne type påpekninger, for det han peker på er i så fall at man ikke følger de prioriteringer som har ligget fra Regjeringen til Politidirektoratet om at grov kriminalitet og grove narkotikaforbrytelser skal ha prioritet, fortsetter Solberg.

Leste du? Riksadvokaten reagerte på lavt antall saker fra Bergen

– Hva er grunnen til at justisministeren ikke slår alarm og reagerer?

– For det første er det sånn at Politidirektoratet hadde mottatt dette varselet før Anders Anundsen også mottok det. Det er en orden på hvordan man skal gjøre det, men jeg opplever nok at det både har vært tydelighet og kontakt om at man følger opp disse sakene.

– Bør det ikke slås alarm om denne type essensiell info?

– Det er et avklart system for dette. Dette har dyp bekymring for Regjeringen, dyp bekymring for justisministeren, men jeg mener det er et avklart system for hvordan man behandler varslingsaker. Denne varslingsaken er kommet til Politidirektoratet, den er fulgt opp også fra justisministerens side overfor Politidirektoratet ved å komme med tilbakemelding til varsleren.

– Men der må Politidirektoratet gjøre den jobben, det er hvis Politidirektoratet ikke gjør en god nok jobb med oppfølgingen av dette, at justisministeren må ta tak.

Anundsen om narkovarselet: Bekymret

Humlegård: – Har tatt lang tid

Konfrontert med Solbergs uttalelser innrømmer politidirektør Odd Reidar Humlegård at varselet hele tiden har vært under behandling.

– Det har tatt lang tid å behandle varselet, men det har hele tiden vært i prosess og tiltak har vært iverksatt. Da varselet kom i april valgte distriktet å følge egne rutiner og behandle varselet på lavest mulig nivå. Det ble nedsatt en arbeidsgruppe som skulle komme med konkrete forslag til tiltak. Fordi varselet var komplisert og komplekst, ønsket politimesteren i august at den nyopprettede varslingsgruppen skulle se på saken. Gruppen leverte sin rapport til Politidirektoratet i oktober. I etterkant av dette fulgte Politidirektoratet opp, med samtaler med varsleren og ledelsen i Vest politidistrikt. To uker senere sendte vi brev til politimesteren, med blant annet åtte omforente oppfølgingspunkter, skriver Humlegård i en e-post til VG.

Kommersielt samarbeid: Rabattkoder