ÅSTEDET: Politistasjonen i Kristiansund. Foto:Privat,

Politimann trakk av foran speilet - skjøt gjennom to vegger

Justisminister Anders Anundsen endrer rutinene

Politimannen som løsnet vådeskuddet i Kristiansund i våres har fått et forelegg av Spesialenheten for brudd på straffeloven etter å ha skutt gjennom to vegger.

ARTIKKELEN ER OVER FIRE ÅR GAMMEL

VG har tidligere omtalt vådeskuddet som ble avfyrt i garderoben på Kristiansund politistasjon klokken 16:45, den 27. april.

Politimannen pekte tjenestevåpenet sitt mot et speil og trakk av uten å ha «forsikret seg om at våpenet ikke var ladd,» som det heter i forelegget. Politiets instruks er å ha en patron i kammeret – det vil si at våpen er helladd og skyteklart til enhver tid.

Kulen gikk gjennom veggen i garderoben, inn i et toalett på andre siden av veggen, og videre inn i veggen på motsatt side. Her ble kulen heldigvis stanset av et kobberrør.

TJENESTEVÅPEN: Mannskapene på bildet bærer Heckler & Koch P30L, politiets standard tjenestevåpen. Det er samme våpen som politibetjenten i Kristiansund avfyrte skudd med 27. april. Foto:Erlend Aas,NTB scanpix

Politimannen får forelegget for overtredelse av straffeloven § 352, for ved bruk av skytevåpen «ha gjort seg skyldig i uforsiktig atferd egnet til å volde fare for andres liv eller helbred.»

Fortsetter i tjenesten

Han er blitt ilagt en bot på 10.000 kroner, eller fengsel i 20 dager.

Politimannen har vedtatt forelegget, og utmålingen har innebygget strafferabatt for dette.

Har du fått med deg?:Støttepartiene krever våpensvar fra justisministeren

Politimannen er fortsatt i aktiv tjeneste og bærer våpen. Politimester i Kristiansund, Arnstein Nilssen, er ikke kjent med Spesialenhetens forelegg når VG ringer.

– Han er fortsatt i aktiv tjeneste og han kommer til å forbli det. Ettersom han har vedtatt boten, er saken ute av verden for vår del, sier Nilssen.

Vedkommende har gjort seg skyldig i uforsiktig atferd som er egnet til å volde fare for andres liv. Er han skikket til å bære våpen?

– Ja, han er både skikket til å bære våpen, og vil fortsette med det fremover, sier han.

Spesialenheten bekrefter i sin avgjørelse at politimannen har fått våpenbevilgningen tilbake, og er i aktiv tjeneste i dag.

Kritisk generalløytnant: - Politiet har like høy beredskap som norske soldater i kamp

Bare orientert ved «spesielle omstendigheter»

Leder av justiskomiteen og nestleder i Arbeiderpartiet Hadia Tajik, har tidligere satt spørsmålstegn ved om Anders Anundsen visste om det graverende vådeskuddet i Kristiansund, da han redegjorde for Stortinget om midlertidig bevæpning 2. juni.

– Dersom han ikke visste om dette, hva holdt han på med da, spurte Tajik.

Justisminister Anders Anundsen har tidligere sagt til VG at Justis- og beredskapsdepartementet ikke blir orientert ved hvert vådeskudd dersom det ikke foreligger spesielle omstendigheter.

– Hvis informasjonsrutinene til justisministeren er slik at han ikke vil ha informasjon om skudd som går igjennom to vegger og er egnet til å medføre personskader, har han satt for lave standarder for seg selv, sier Tajik til VG.

KREVER SVAR: Leder av justiskomiteén og nestleder i Arbeiderpartiet, Hadia Tajik. Foto:Frode Hansen,VG

Dersom det stemmer at Anundsen ikke har visst om tilfellet i Kristiansund, mener Tajik at justisministeren ikke har oppdatert seg på de reelle konsekvensene av midlertidig bevæpning.

Se oversikt over episodene: Utelukker ikke høring i vådeskudd-saken

– Uten disse oppdateringene vil hverken Stortinget eller norsk offentlighet kunne diskutere den såkalt midlertidige bevæpningen på faktabaserte premisser. Alvoret i situasjonen hadde fortjent en mer offensiv justisminister som både skaffet seg alle fakta, og legger disse frem for folk, sier hun.

Anundsen: Vil endre rutinene

I en e-post tirsdag kveld svarte Anundsen følgende på Tajiks kritikk:

– Det er utrolig rart at lederen for justiskomiteen fokuserer på denne typen spørsmål, og ikke sikkerhet og trygghet for borgerne. Vi har gode rutiner for informasjonsdeling, men det har ikke vært krav til rapportering om vådeskudd fra PM til Politidirektoratet eller fra Politidirektoratet til Justisdepartementet. Det gjør vi nå om på.

Anundsen opplyser at dagens våpeninstruks skal endres:

– I tillegg skal hendelser hvor det er brukt eller truet med bruk av skytevåpen innrapporteres. Jeg vil også sørge for at politimestrene rapporterer om avfyrte vådeskudd, og vil derfor endre dagens våpeninstruks. Til nå har dette ikke vært praksis i politiet, svarer Anundsen.

Les også: Slik vil han endre fengslene

- Jeg håper at Tajik snart vil fokusere på konstruktive forslag til hvordan hun mener vi bedre kan ivareta borgernes trygghet og sikkerhet. Det er ingen stor politisk kunst å kritisere. Min jobb er å levere, sier Anundsen.

– Har bedt POD om å rapportere

VG sendte Justisministerens kontor spørsmål mandag formiddag om man var kjent med omstendighetene rundt vådeskuddet i Kristiansund, om hvor mye ministeren har visst om den aktuelle hendelsen da han redegjorde for Stortinget 2. juni og om han har bedt POD om ekstra informasjon om uønskede hendelser tilknyttet politiets bevæpning, også utenom det som skjer mens politiet er i fysisk tjeneste.

Filmskaper til Anundsen: - Be om unnskyldning!

Hverken justisminister Anundsen eller tre av hans statssekretærer kunne mandag eller tirsdag besvare spørsmålene, men når VG spør om rapporteringskravene til POD er blitt skjerpet fra Justisdepartementet sin side etter at midlertidig bevæpning ble innført, svarer justisministeren følgende på e-post der han bekrefter at han vil endre rutinene:

– Blant annet er POD bedt om å sørge for å utarbeide ROS-analyser (risiko og sårbarhetsanalyser) for det enkelte politidistrikt. POD skal også vurdere og veilede politidistriktene i tjenesteoppdrag som nødvendigvis ikke behøver å utføres med tjenestevåpen. Vi har også bedt POD om fortløpende vurdere kompenserende tiltak som kan benyttes istedenfor bevæpning, skriver han.

Les også:Politiet selv sa ja til bevæpning

VISSTE IKKE OM VÅDESKUDDET: Justisminister Anders Anundsen (Frp) informerte ikke om vådeskuddet i Kristiansund da han talte til Stortinget 2. juni. Ifølge Anundsen så blir Justisdepartementet kun informert om vådeskudd, dersom det er «spesielle hendelser». Foto:Robert S. Eik,VG

Han fortsetter:

– I tillegg har vi bedt Politidirektoratet rapportere om uønskede hendelser som følge av bevæpningen. POD skal fortløpende holde seg orientert om bevæpningssituasjonen i det enkelte politidistrikt og rapportere til JD ved uønskede hendelser. I tillegg skal hendelser hvor det er brukt eller truet med bruk av skytevåpen innrapporteres. Jeg vil også sørge for at politimestrene rapportere om avfyrte vådeskudd, og vil derfor endre dagens våpeninstruks, skriver Anundsen.

Kan bli forlenget for sjette gang

Politidirektoratet kunne i løpet av tirsdagen ikke besvare VGs spørsmål om deres rapporteringskrav har blitt skjerpet fra Justisdepartementets side etter at midlertidig bevæpning ble innført.

Spesialenheten har etterforsket åtte saker der polititjenestemenn har løsnet ukontrollerte skudd de siste ti årene. To av dem kom etter at midlertidig bevæpning ble innført i fjor. I tillegg vurderer Spesialenheten om de skal etterforske et tredje vådeskudd som ble avfyrt på Lillestrøm politistasjon i juni.

Tillatelsen til midlertidig bevæpning er gitt til 20. august, og det er foreløpig ikke fremkommet om tillatelsen vil bli forlenget.

Hvis den blir det, vil det være sjette gang siden midlertidig bevæpning tredde i kraft i november i fjor.

1 av 3 nordmenn:Myndighetene snikinnfører bevæpning

Mer om

Kommersielt samarbeid: Rabattkoder