ENIGE: Opposisjonspartiene er enige om en områdeløsning som sikrer elektrifisering av Utsira-høyden. Partiene holdt pressekonferanse på Stortinget fredag. Foto: NTB Scanpix

Opposisjonen krever full elektrifisering av Utsira

Sentrale kilder: Regjeringen vil trolig slutte seg til forslaget

Regjeringspartiene er rasende på KrF og Venstre når opposisjonspartiene nå danner flertall og sikrer en områdeløsning for elektrifisering av Utsira-høyden.

Opposisjonen ble fredag morgen enige om et flertallsforslag som skal sikre at alle de fire olje- og gassfeltene skal forsynes med kraft fra land, ikke bare Johan Sverdrup som regjeringen og Statoil i første omgang la opp til.

- Vi fikk aldri sjansen til å være med og lage en fornuftig løsning for Utsirafeltet. Det er svært uheldig og jeg beklager det sterkt, sier Nicolai Astrup, som er nestleder i Høyres stortingsgruppe, til VG fredag formiddag.

Regjeringspartiene studerer nå forslaget som opposisjonspartiene er blitt enige om. En sentralt plassert kilde sier til VG at Høyre og Fremskrittspartiet trolig vil slutte seg til forslaget, men at de trenger litt tid for å vurdere det.

- Men forslagsstillerne sier at de nå unngår den utsettelsen som både regjeringen og Statoil har advart så sterkt imot?

- Ja, det blir ingen utsettelse slik jeg leser dette forslaget. Og det er positivt. Noe annet ville vært fullstendig uansvarlig, og påfære selskapene tap på 20 milliarder kroner. Regjeringen har hele tiden hatt som mål å elektrifisere hele Utsira-høyden som avtalt i Klimaforliket, sier Astrup.

Avtalebrudd?
Sentrale kilder sier til VG at det har vært kontakt med både statsminister Erna Solberg og olje- og energiminister Tord Lien tidligere i uken, og de skal mene at forslaget er innenfor det de kan leve med.

Regjeringspartiene skal ha blitt invitert med på samtaler med opposisjoner tidligere denne uken, men reagerte ikke tidsnok.

Flere kilder i Høyre og Frp sier imidlertid at KrF og Venstre kan ha brutt avtalen om at de skal konsultere hverandre før de eventuelt søker løsninger med andre partier.

Full strømforsyning
- Vi visste ingenting før vi så pressemeldingen fredag morgen, sier en sentralt plassert kilde i regjeringsapparatet.

Opposisjonens flertallsforslag er en anmodning til regjeringen om full strømforsyning fra land til alle feltene på Utsira, og et krav om en tidsplan for gjennomføring. Dermed unngår man å forsinke utbyggingen av Johan Sverdrup-feltet som Stortinget skal vedta tidlig neste år.

- Vi er oppatte av å følge klimaforlikets forpliktelser, og i denne diskusjonen er Utsira-utbyggingen meget relevant. Vi har blitt enige om at vi ber regjeringen om å etablere en områdeløsning med kraft fra land for hele Utsiraområdets kraftbehov, sier Terje Åsland (Ap) som er nestleder i Energi- og miljøkomiteen, på en pressekonferanse i Storgingets vandrehall fredag.

Opposisjonen mener at elektrifiseringen er nødvendig for at Norge skal nå klimamålene innen 2020.

- Det krever at det tas noen tøffe beslutninger, og dette er en av de tøffe beslutningene, sier Ola Elvestuen (V).

- Når olje- og energiministeren ikke har tatt grep, så må Stortinget gjøre det. Det er avgjørende for at vi skal klare å redusere Norges utslipp, sier Heikki Holmås (SV) på pressekonferansen.

Opposisjonens flertallsforslag er en anmodning til regjeringen om full strømforsyning fra land til alle feltene på Utsira, og et krav om en tidsplan for gjennomføring. Dermed unngår man å forsinke utbyggingen av Johan Sverdrup-feltet som Stortinget skal vedta tidlig neste år.

Regjeringen har til nå ønsket å elektrifisere alle feltene på Utsirahøyden i to faser, noe opposisjonen har advart mot. At et flertall i energi- og miljøkomiteen nå samler seg om en pressekonferanse, betyr at regjeringen vil kunne bli påført et nederlag i saken.

Stor strid

Olje- og energiminister Tord Lien (Frp) har vært utsatt for et betydelig press fra Stortinget i spørsmålet om Utsira.

Regjeringens to støttepartier KrF og Venstre har vært tydelige på at Statoil og de andre kommersielle aktørene må sørge for en områdeløsning fra dag én, men Lien har nølt med en slik innrømmelse.

Statsråden har også avvist anklagene om at alt annet enn en områdeløsning vil være et brudd på klimaforliket. Lien har gjentatte ganger vist til at Stortinget i klimaforliket ikke har vedtatt at hele Utsirahøyden skal forsynes med ren kraft fra land, bare at dette skal vurderes.

Til grunn for de politiske diskusjonene om Utsira ligger enorme sprik i kostnadsanslagene for en elektrifisering. Tiltakskostnadene har variert fra 2.000 kroner per tonn i reduserte CO2-utslipp til 40 kroner.

Statoil-refs

Statoil har måttet tåle kraftig kritikk for håndteringen av Utsira-saken, ikke minst er det kommet beskyldninger om opphaussede kostnadsanslag. Overfor NTB har konsernsjef Helge Lund avvist anklagene.

- Vi har aldri presentert og vil aldri presentere noe annet enn det vi mener er riktig, og det vi mener er den beste vurderingen og de beste analysene, sa han i april.

Statoil-sjefen advarte også Stortinget på det mest innstendige mot å treffe vedtak som forsinker utbyggingen av det største Utsira-feltet, Johan Sverdrup.

- Det er store verdier i å holde en tempoplan for oss, men ikke minst for det norske samfunnet. Det er av stor verdimessig betydning at vi klarer å holde tidsplanen, sa Lund.

Statoil har tidligere anslått et tap på 20 milliarder kroner ved ett års utsettelse av den gigantiske utbyggingen.

Kommersielt samarbeid: Rabattkoder