SKREV NOTATET: Statssekretær i Barne- og likestillingsdepartementet og tidligere SU-leder, Kirsti Bergstø (SV) Foto: Roger Neumann, VG

Lysbakkens statssekretær tvang gjennom pengene

(VG) Med sin egen håndskrift trosset Audun Lysbakkens statssekretær det entydige rådet fra embetsverket om ikke å gi penger til SVs ungdomsparti.

Artikkelen er over åtte år gammel

Mens SV-statsråd Audun Lysbakken er taus, pekes tidligere SU-leder Kirsti Bergstø nå ut som hjernen bak pengestøtten til partifellene i SVs ungdomsorganisasjon.

I går måtte statsråden for andre gang beklage håndteringen av hvordan Barne- og likestillingsdepartementet i november i fjor ga 154000 kroner til SU-organisasjonen Jenteforsvaret.

Statssekretær Kirsti Bergstø er en av statsråd Audun Lysbakkens tre nære politiske medarbeidere.

BAKGRUNN: Reagerer på tilskudd til selvforsvar

En gjennomgang av dokumentene Barne- og likestillingsdepartementet (BLD) i går friga, viser at Bergstø tok tre sentrale grep for å berede grunnen for at SUs underbruk, Jenteforsvaret, skulle få pengestøtte fra det SV-styrte departementet:

1. Etter at departementet i sommer forbereder hvordan selvforsvarspengene skal legges ut på anbud, setter Bergstø i august foten ned og sier pengene isteden skal deles ut som prosjektmidler.

2. Samlivs- og likestillingsavdelingen i BLD påpeker i september det er problematisk å lage et selvforsvarskurs kun for jenter. Men det blir avfeid av Bergstø i et møte avdelingen har med statssekretæren.

3. I november går Bergstø direkte imot det klare rådet fra departementet og anbefaler at SUs Jenteforsvaret får pengestøtte.

Klokt råd

PRESSET: Audun Lysbakken (SV) holdt i går en pressekonferanse i Barne- og likestillingsdepartementet for å fortelle at han overkjørte sitt eget embetsverk da SU fikk 154 000 kroner i støtte fra departementet. Foto: Jørgen Braastad, VG


Til tross for at han måtte svare Stortingets kontroll- og konstitusjonskomité også for to uker siden - innrømmet Lysbakken først i går at han overprøvde rådet fra sitt eget embetsverk om ikke å gi penger til Jenteforsvaret:

«Innstillingen fra embetsverket i departementet, i den aktuelle saken, var (..) at søknaden fra Jenteforsvaret skulle avslås. Embetsverkets argumenter for å avslå søknaden fra jenteforsvaret var at (..) det kunne reises spørsmål fra omgivelsene knyttet til å innvilge midler til en organisasjon utgått fra SU.»

- De ga et klokt råd. Det burde vært fulgt, sier Lysbakken til VG.

Et håndskrevet notat fra november dokumenterer hvordan Bergstø trosset embetsverkets entydige råd og argumenter:

«Er uenig i at Jenteforsvaret skal avslås», skriver Bergstø og argumenterer med at «dette er en selvstendig organisasjon som nå er registrert i Brønnøysundregistrene og det er ikke krav til medlemskap i SV for å være delaktig».

Kun dager etter Bergstøs overkjøring av embetsverkets klare råd, overføres 154000 kroner til Jenteforsvarets konto.

Pengestøtten skal nå behandles i Stortingets kontroll- og konstitusjonskomité. SVs stortingsrepresentant som skal være Lysbakkens våpendrager i komiteen, Hallgeir Langeland, går langt i å antyde at Lysbakken selv ikke har vært involvert i tildelingen av selvforsvarspengene.

Ikke full oversikt

VG vet at også flere sentrale kilder i SV peker på Bergstø som ansvarlig for pengestøtten.

- Statsråden har ikke hatt full oversikt. Nå har han lagt frem alt han hadde på bordet, sier Langeland til VG.

- Betyr det at andre i politisk ledelse har holdt opplysningene unna statsråden?

- Dette er statsrådens ansvar uansett, sier Langeland.

(Saken fortsetter under bildet)

NOTAT: I den politiske påtegningen går statssekretær Kirsti Bergstø (SV) i mot rådet fra embetsverket i Barne- og likestillingsdepartementet om ikke å gi penger til Jenteforsvaret. Forkortelsen ALY står for Audun Lysbakken og KIB for Kirsti Bergstø. Foto:


Bergstø besvarte ikke VGs henvendelser i går.

Konfrontert med Bergstøs rolle, sier Lysbakken:

- Jeg svarer ikke på hvem i politisk ledelse som har gjort hva, fordi alt vi gjør er mitt ansvar, sier Lysbakken til VG via en kommunikasjonsrådgiver.

Dokumentene som departementet i går offentliggjorde, står i sterk kontrast til Henriette Westhrin, uttalelse til VG 27. januar.

- Saksbehandlingen i denne saken har vært normal og foregått på embetsnivå. Statsråden tar stilling til bevilgningen etter innstilling fra fagavdelingen, sa Westhrin til VG.

I barne- og likestillingsministerens andre brev til kontrollkomiteen i går, innrømmet Lysbakken at hans egen statssekretær sa feil:

«Informasjonen vi ga til media tok utgangspunkt i den vurdering som var gjort på det tidspunktet..»

- Tror hun vil gå av

Selv om Lysbakken har tatt på seg alt ansvar for departementets saksgang tror SV-kjenner Frank Rossavik at hun kommer til å trekke seg.

- Jeg ville ikke bli overrasket hvis en eller begge statssekretærer går av for å lette presset på Lysbakken, sa han til NTB i går. Han nevner også Westhrins navn fordi det i følge sakspapirene kan virke som hun også har hatt en aktiv rolle i dette.

Lysbakken har ingen øvrig kommentar enn at han har full tillit til alle i sin politiske ledelse.

Kommersielt samarbeid: Rabattkoder