Fagforeningsleder Kjetil Rekdal mener det har tatt for lang tid fra varselet ble levert til noe begynte å skje. Foto: Hallgeir Vågenes VG

Forbundsleder om narkotikavarselet: – Har tatt for lang tid

Leder i Politiets Fellesforbund Vest, Kjetil Rekdal, håper et nøytralt organ nå vil behandle narkotikavarselet i Bergen uten opphold.

ARTIKKELEN ER OVER TRE ÅR GAMMEL

VG kan i dag avdekke at en høyt betrodd politimann i bergenspolitiet i april i år varslet om det han mener er kritikkverdige forhold i Vest politidistrikt.

Ifølge varsleren har politiet i Norges nest største by hatt en «stående ordre» om ikke å gripe inn i alvorlig narkotikakriminalitet. Varselet ble levert på politimester Kaare Songstads kontor den 21. april.

Visepolitimester Olav Valland bekrefter overfor VG at en slik beskjed er gitt, muntlig, og at den kommer som følge av sprengt kapasitet blant etterforskere og jurister.

VG-spesial: Slo alarm i april – politiet griper ikke inn mot narkotikakriminalitet

Fokus på at varselet behandles uavhengig

Leder i Politiets Fellesforbund Vest, Kjetil Rekdal, mener det har tatt for lang tid å behandle varselet.

– Vi er kjent med at det er inngitt et varsel, og at det har tatt for lang tid for lokal arbeidsgiver å behandle varselet. Noe av grunnen til det har blant annet vært behovet for opprettelsen av varslingsgruppen.

Politiets Fellesforbund er også kjent med at ledelsen i politidistriktet har bekreftet å ha gitt de føringene som varselet problematiserer, opplyser Rekdal videre, og legger til at det er i tråd med de signaler fra organisasjonen som har kommet til oss.

– Vi har som fagforening et hovedfokus her, at varselet og varselets innhold blir behandlet av et uhildet organ, utvalg eller gruppe, som ikke direkte eller indirekte selv er omfattet av varselet. For å få det til, må det tas kloke beslutninger fra politiets øverste ledelse, sier Rekdal til VG.

– For det andre er vi opptatt av at varsler blir vernet i henhold til det vernet man lovmessig har krav på etter arbeidsmiljøloven. Med vår historikk skjønner de fleste at vi vil være opptatt av dette. Vi har tillit til at lokal politimester i så måte, fortsetter han.

Visepolitimesteren svarer: – Fullstendig overarbeidet

Håper på habilitet og nøytralitet

Han ønsker ikke å kommentere innholdet i varselet for øvrig.

– Vi har som fagforening ikke et ønske om å gå inn i det større bildet av varselets etiske, juridiske, politifaglige og politiske innhold. Varselet trekker inn elementer som handler om grensesnittet mellom Stortinget som lovgivende organ, Riksadvokaten som premissleverandør og politiet som praktisk utøver, og det misforholdet som fra tid til annen kan oppstå i sentrale samfunnsinstitusjoner.

Rekdal legger til at varselet har et innhold som forutsetter prosesser på et høyere og bredere nivå enn det lokal ledelse kan initiere.

– Vi forutsetter at fokuset på habilitet, nøytralitet og og fravær av egeninteresser blir førende for behandlingen av dette varselet. Først og fremst av hensyn til saken og varsler, men også i forhold til at Vest politidistrikt skylder samfunnet å vise at vi er reorganisert og håndterer varslingssaker profesjonelt i 2016, sier Rekdal.

Les kommentaren: Politiet svikter Bergen

Ønsker ikke å kommentere

Visepolitimester Olav Valland hadde følgende å si til VG om den foreløpige behandlingen av varselet og politimannen som leverte det.

– Varselet har vært behandlet i Vest politidistrikt, men er nå overtatt til videre behandling i Politidirektoratet. Det vil derfor ikke være riktig av politimesteren å kommentere forhold rundt varselet, heller ikke varslerens opplevelser av den lokale håndteringen.

– Behandlet etter gjeldende instrukser

I Politidirektoratet er det avdelingsdirektør Kristin Kvigne som så langt kommenterer saken.

– Vi har mottatt et varsel fra Vest politidistrikt som blir behandlet etter gjeldende instrukser. Varselet er under behandling og vi kan derfor ikke kommentere dette nærmere nå.

Det samme er budskapet fra Riksadvokat Tor-Aksel Busch.

– Riksadvokaten har ikke en formell rolle ved politiets oppfølging av varslere, dette hører under Politidirektoratet. Med et slikt utgangspunkt kan riksadvokaten – naturlig nok – ikke kommentere den oppfølging varselet er gitt.

Kommersielt samarbeid: Rabattkoder