Utrykningspolitiets etterretningspatruljer beslaglegger store mengder narkotika på norske veier. I Bergen ville politiledere skjerme opplysninger i etterretningsregisteret fra andre tjenestemenn, for å redusere antall grove narkotikasaker fra blant annet UP, hevder varsleren. Foto: Hallgeir Vågenes VG

Varsleren: – Ville hindre UP å ta narkotikaforbrytere

BERGEN (VG) Politiledere i Bergen skal i lengre tid ha irritert seg kraftig over at Utrykningspolitiet til stadighet gjør store beslag av narkotika.

ARTIKKELEN ER OVER TRE ÅR GAMMEL

Så stor skal frustrasjonen over de effektive patruljene ha vært, at tiltak for å «stagge» ivrige tjenestemenn var et tema på ledernivå på politihuset for ett år siden.

Den oppsiktsvekkende påstanden settes frem i 52 siders langt varsel som en høyt betrodd tjenestemann i april leverte til politimester Kaare Songstad.

VG Spesial: Narkovarselet

Mandag ble det kjent at forholdene i Vest politidistrikt skal etterforskes av Spesialenheten for politisaker.

Møte med statsadvokatene

I november 2015 avholdt statsadvokatene i Hordaland et møte med ansatte ved seksjon for bekjempelse av organisert kriminalitet på politihuset i Bergen. Temaet var avdelingens prioriteringer. Hvilke saker valgte de å etterforske? Hvilke tips la de bort?

VG var med da UP gjorde nytt storbeslag: Her blir de tatt etter biljakt på motorveien

Temaet ble etter hvert et noe annet. Hvordan kunne man forhindre at ivrige politifolk i andre deler av etaten – både Utrykningspolitiet og ordinære patruljer – beslagla massevis av narkotika i tide og utide?

Dette skapte nemlig mye etterarbeid for seksjon for bekjempelse av organisert kriminalitet.

Ifølge varsleren skal en avsnittsleder ha uttalt at de som skrev inn opplysninger om grov narkotikakriminalitet i politiets etterretningsregister Indicia, i langt større grad måtte skjerme opplysningene for innsyn fra andre tjenestemenn.

Les også: Fikk tips om politiansatt

MØTE PÅ POLITIHUSET: Varsleren i Vest politidistrikt skriver at en avsnittsleder i fjor tok til orde for i at opplysninger om grov narkotikakriminalitet i etterretningsregisteret i større grad måtte skjerme dem for innsyn fra andre tjenestemenn. Målet skal ha vært å redusere antall grove narkotikasaker, hevder han. Foto: Hallgeir Vågenes VG

– Måtte redusere antallet

– Det ble fremholdt at man slik kunne redusere antall produserte grove narkotikasaker også fra UP og patruljeseksjonen, skriver varsleren.

Altså: Om UP ikke fikk vite hvem som solgte narkotika i Bergen, ville de ikke kunne stoppe bilene deres og finne stoffet.

Varsleren skriver at han tok til motmæle:

– Jeg gjorde da de tilstedeværende kjent med at en slik praksis, med en slik begrunnelse, ville være i strid med instruksen for registeret som skal sikre god informasjonsflyt i politiet.

Varsleren: – Jeg ble ikke tatt alvorlig

Ifølge varsleren tok da påtaleleder ved seksjonen ordet. Praksisen var kanskje i strid med instruksen, men den var «likevel nødvendig».

VG har lagt påstandene i varselet frem for distriktsleder for UP på Vestlandet, Terje Oksnes.

– Hvis dette møtet skulle resultere i at UP skulle begrense sitt arbeid mot narkotika, så har det ikke kommet undertegnede for øret. Det er ikke gitt begrensninger i UPs tjenesteutøvelse, eller tilgang til opplysninger i politiets registre, sier han.

Leste du? Riksadvokaten reagerte på lavt antall saker fra Bergen

PÅGREPET: VG er med UP på narko-jakt. Her pågripes sjåføren i bilen som ble stoppet med narkotika Foto: HALLGEIR VÅGENES, VG Foto: Hallgeir Vågenes VG

Har UP-mannskaper følt på noen «motvilje» hos ledelsen på seksjon for bekjempelse av organisert kriminalitet, eller andre? Har de følt på at de er for «effektive».

– UP-mannskapene som har stått for avdekking av denne typen saker har nok til tider fått høre at det er arbeidskrevende å overta disse sakene. På bakgrunn av sin kunnskap har disse UP-mannskapene avdekket til dels store narkotikasaker og beslaglagt store mengder narkotika.

Anundsen om narkovarselet: Bekymret

Oksnes sier at UP har som mål å ferdigstille straffesaker så langt dette lar seg gjøre i «straksetterforskingssporet».

– Hvis sakene er av en slik størrelse at det kreves ytterligere etterforskning, er det lokalt politi som forestår denne. UP har ved noen tilfeller foretatt ytterligere etterforskningsskritt på vegne av lokalt politi, men dette hører til sjeldenhetene.

Varselet: Spanere ble «straffet» fordi de pågrep narkoselger

– Hvor viktig vil du si at Indicia er for den jobben UPs etterretningspatruljer gjør på veiene?

– UPs etterretningspatruljer har som primær oppgave å avdekke andre lovbrudd enn trafikklovbrudd, men også kjøring i ruspåvirket tilstand med annen rus enn alkohol. Dette gjøres ved politikontroll på veien. Mannskapene benytter Indicia til å oppdatere kunnskapen om både mobile kriminelle og personer og kjøretøyer som kan mistenkes for å være innblandet i denne type lovbrudd.

– Har dere i UP noen gang fått negative tilbakemeldinger i forbindelse med beslag av narkotika?

– Som distriktsleder for UP på Vestlandet har jeg ikke fått negative tilbakemeldinger på det arbeidet som patruljene utfører på dette arbeidsfeltet. Patruljene avdekker til dels grove narkotikalovbrudd og det ligger godt politiarbeid bak disse avdekkingene.

UP-lederen sier at de vil fortsette det gode arbeidet med å få stanset ruspåvirkede førere og beslaglegge eventuell narkotika disse måtte være i besittelse av.

Les også: Les også UPs historie

SKREV NOTAT: Førstestatsadvokat Eirik Stolt-Nielsen bekrefter at utvelgelsen av saker var tema på et møte med seksjonen for bekjempelse av organisert kriminalitet i fjor høst. Foto: Hallgeir Vågenes VG

Førstestatsadvokat Eirik Stolt-Nielsen i Hordaland bekrefter overfor VG at det ble avholdt et møte med seksjon for bekjempelse av organisert kriminalitet på politihuset i Bergen i november i fjor.

– Agenda for møtet var beslutningsprosessene på seksjon for bekjempelse av organisert kriminalitet, og hvordan de siler saker, sier han.

Stolt-Nielsen skrev et notat etter møtet, som hadde femten deltagere. Selv om notatet ble unntatt offentlighet, har Stolt-Nielsen valgt å gi VG innsyn i den delen som omhandler tilgangen til etterretningsregisteret.

Eirik Jensen slakter Bergens-politiets narkoinnsats: – Nesten ikke til å tro

– Andre laget arbeid

I notatet står det at flere rundt bordet fremhevet at trekkinstruksen medførte at andre driftsenheter laget arbeid for org.krim-seksjonen ved å benytte informasjon fra etterretningsregisteret til å utføre egne aksjoner som ikke var klarert av eller koordinert med avdelingen.

– Dette genererte arbeid og gjorde det vanskelig å planlegge systematisk i forhold til den informasjonen en satt på. Det var vurdert å skjerme informasjon i større grad for å unngå at andre enheter i politiet agerte på informasjon org.krim selv ønsket å arbeide med, fremgår det av notatet.

Førstestatsadvokaten sier til VG at han oppfattet dette som en diskusjon om taktisk tilnærming til informasjon og strategi for seleksjon av saker å arbeide med på org.krim – ikke om å lage færre andreleddssaker.

Les kommentaren: Politiet svikter Bergen

– Kommenterer ikke

VG har, via politiets informasjonsavdeling, spurt hvilken avsnittsleder som skal ha avgitt uttalelsene som er referert i varslet. VG har også rettet flere henvendelser til påtalelederen som skal ha uttalt seg på møtet, uten å få kontakt.

– Dette er spørsmål som er direkte knyttet til varselet og interne møtereferat. Som du også tidligere har fått beskjed om, kommenterer vi ikke dette, skriver kommunikasjonsmedarbeider Gry Benedicte Halseth i en e-post.

Visepolitimester Olav Valland opplyser til VG at han ikke var til stede på møtet, noe han påpeker også fremgår av møtereferatet.

– Jeg ønsker ikke å kommentere referatet fra et møte jeg ikke var til stede på, skriver Valland i en e-post til VG.

Kommersielt samarbeid: Rabattkoder