LA FREM NRK-MELDING: Kulturminister Thorild Widvey presenterte fredag ettermiddag stortingsmeldingen om allmennkringkasting. Der fikk Frps Øyvind Korsberg ikke medhold i sitt valgløfte.

LA FREM NRK-MELDING: Kulturminister Thorild Widvey presenterte fredag ettermiddag stortingsmeldingen om allmennkringkasting. Der fikk Frps Øyvind Korsberg ikke medhold i sitt valgløfte. Foto:Heiko Junge og Knut Erik Knudsen,NTB Scanpix og VG

Frp tapte kampen mot TV-lisensen

Regjeringen freder NRK-lisensen ut 2017

Widvey: Fortsatt offentlig finansiering av NRK

TV2s framtid uavklart

«Du har betalt lisens for siste gang!» Så klart var Frps valgløfte i 2013. Men nå sier regjeringen at NRK fortsatt skal være  «offentlig finansiert».

ARTIKKELEN ER OVER FIRE ÅR GAMMEL

Etter nesten to år i regjering har Høyre og Frp ikke klart å finne en felles modell for NRKs økonomiske fremtid. Regjeringen vil utrede finansieringen av NRK.

I mellomtiden vil de ikke røre lisensen. Det opplyste kulturminister Thorhild Widvey (H) da hun presenterte kringkastingsmeldingen fredag ettermiddag.

Regjeringens budskap står i sterk kontrast til Frps valgløfte fra 2013. Da sa Øyvind Korsberg (Frp) i et intervju med VG:

«I år var det siste året med NRK-lisens. Vi kan ikke ha en enorm aktør som er finansiert direkte på den måten».

– Er det et valgløfte?

«I aller høyeste grad», svarte Korsberg.

Flere nederlag

Nå har pipen fått en annen lyd. Korsberg sier nå at han i 2013 uttalte seg på en måte som var «nødvendig for å komme til orde».

– Er valgløftet ditt fra 2013 brutt?

– Man kan si at det er skjøvet frem i tid, at det er igangsatt en utredning om finansiering. Jeg hadde sett for meg en annen måte å finansiere dette fremover. Men vi er ikke det største partiet i regjeringen, og regjeringen har ikke flertall i Stortinget. Det må vi selvsagt akseptere.

– Går det på integriteten løs å love noe som ikke blir holdt?

– Vi må gi velgerne et klart bilde av hva vi står for politisk, det er en viktig del av demokratiet. Så er det en del uttalelser som av ulike årsaker ikke blir gjennomført.

– Det er vel forskjell på å fortelle om en politisk retning og gi et valgløfte?

– Når man uttaler seg i det offentlige rom, må man bruke de virkemidlene som er nødvendig for å komme til orde. Tar du en oppsummering av hva politikerne har sagt tidligere, vil du finne mange som har kommet med bastante løfter. Tallfestingen av 10.000 flyktninger fra Syria er det ferskeste eksempelet.

– Hva tror du velgerne som trodde på deg i 2013 tenker nå?

– De tenker vel noe av det samme som meg – at FrP i en mindretallsregjering med Høyre ikke vil få gjennomslag for alt vi ønsker.

– Ingen spor av Fremskrittspartiet

Nederlaget om NRK-lisensen er ikke det første partiet opplever i regjering. Partiets vyer om et bomfritt veinett ble pulverisert allerede i regjeringserklæringen. Torsdag stemte selveste Bård Hoksrud (FrP), landets tydeligste bompenge-motstander, ja til 13 nye bomstasjoner i hjemfylket.

Selv i SV er sjokket stort over hvor lite omstridt Widveys melding om NRK ble:

- Jeg vil kalle meldingen overraskende god. Widvey viderefører NRK som vi kjenner det. Det er ingen spor av Fremskrittspartiet, og få spor av de Høyrepolitikerne som har luftet forslag i mediene, skriver SV-nestleder Bård Vegar Solhjell i en epost til VG.

Høy betalingsvilje

- Jeg vil si at viljen til å betale lisensen står godt, og det er flere som betaler lisensen enn tidligere, sa kulturministeren på sin pressekonferanse.

Widvey fastslår at NRK i størst mulig grad skal være offentlig finansiert, men viser samtidig til at dagens modell er sårbar med tanke på nye strømmetjenester. Derfor skal nye, offentlige finansieringsmodeller utredes i 2017.

Løftet fra regjeringserklæringen om å legge frem en stortingsmelding om NRK-lisens og alternative betalingsordninger, er dermed utsatt på ubestemt tid. Det samme gjelder den fremtidige finansieringen av NRK.

NRK rimelig fornøyd

Birger Magnus, NRKs styreleder, sier til VG at han har fått rammebetingelser for NRK fra regjeringen som absolutt er til å leve med:

- Ja dette har vi få problemer med, sier NRK-styrelederen til VG.

- Men det blir vanskeligere å øke lisensen, med et pålagt krav om effektivisering?

- Vi har egentlig ikke vært så usikre på fremtidig finansiering, men registrerer at det blir krevende å holde tritt med kostnadsutvikling og prisstigning framover. Men i det store og hele rokker ikke meldingen med NRKs mulighet til å konkurrere med TV2 og TV Norge, legger han til.

Også Arild Stokkan Grande, Aps mediepolitiske talsmann, registrerte at lisens-innkrevingen fortsetter:

- Når kulturministeren sier offentlig finansiering, er det to måter å gjøre dette på i fremtiden: Kringkastingsavgift som nå, eller en husstandsavgift etter tysk modell. Det er uansett bra at regjeringen ikke har gitt etter for Frps syn, sier Grande.

- Ut fra hva man kunne frykte i mediepolitikken og hva Høyre og Frp tidligere har sagt om NRKs fremtid, synes jeg at dette ser ganske uproblematisk ut, sier Geir Bekkevold, KrFs medlem i Stortingets kulturkomite.

Frp: Lisensen kan fortsatt forsvinne

Ib Thomsen, Frps medlem av kulturkomiteen på Stortinget, sier imidlertid at meldingen må leses som en utsettelse og ikke som en fremtidig avklaring av TV-lisensen og NRKs finansiering:

– Vi ønsker å se på finansiering i en bredere sammenheng, derfor ligger det en utsettelse og en ny utredning i denne saken. Men diskusjonen om lisensen er på ingen måte over. Offentlig finansiering kan fortsatt bety at NRK finansieres over statsbudsjettet, hvor Stortinget bestemmer at man kjøper visse allmennkringkaster-tjenester på radio og TV fra NRK, og eventuelt fra andre allmennkringkastere som TV2, P4 og Radio Norge.

- Men vi skal fortsatt betale TV-lisens ut denne perioden når Frp sitter i regjering?

- Jeg legger i alle fall til grunn at kringkastingsavgiften nå fryses på dagens nivå, slik at den reellt vil gå ned de nærmeste årene, sier Thomsen til VG.

Må be om lov

Et nytt mediemangfoldsutvalg skal utrede statens rolle i det store mediebildet. Nyhetsformidling, debatt og betydningen for norsk språk vil stå sentralt.

NRK får dessuten ikke starte nye nyttetjenester og må skaffe forhåndsgodkjennelse hos Medietilsynet, foreslår regjeringen.

– Det jeg synes er viktig å presisere nå, er at NRK er god offentlig allmennkringkasting. Men det er viktig å gå opp grensegangen til de kommersielle aktørene. NRK har særskilt ansvar for å se om de bidrar til mediemangfold, eller om de truer konkurransen som finnes i dag. De får et selvpålagt ansvar i så henseende, sier Widvey til VG.

VG mener:Nye tider for NRK-lisensen

– Kulturdepartementet vil jevnlig vurdere ambisjonsnivået for
allmennkringkastingstilbudet, og for hvordan omfanget av NRKs virksomhet påvirker kommersielle medier og det totale medietilbudet til folk, sier Widvey.

Kringkastingsrådet består

Selv om blant andre Norsk Redaktørforening har foreslått å fjerne Kringkastingsrådet, vil regjeringen ikke avvikle denne ordningen.

Kulturministeren opplyser samtidig at regjeringen vil lyse ut en ny avtale for en kommersiell allmennkringkaster. Avtalen som TV 2 har nå gjelder ut 2016. Hovedkontoret skal fortsatt være i Bergen.

Kravene til å sende norsk musikk blir skjerpet fra 35 prosent til 40 prosent andel av sendetiden i NRK P1, P2 og P3.

NRK må også åpne store deler av arkivene sine for konkurrentene, i stor grad som selvbetjening. De kan bare ta betalt for faktiske utgifter.

Kringkastingssjefen medgir at han helst kunne tenkt seg å slippe krav om andel til spilling av norsk musikk og innkjøp av eksterne produksjoner, men har samtidig forståelse for kravene.

– Det er tydelige krav fra myndighetene. Det er legitimt. NRK kommer til å forandre seg i årene fremover, men det er mer på grunn av den teknologiske utviklingen, ikke så mye rammene, sier Thor Gjermund Eriksen til VG.

Ingen betalingsmur

Det har vært knyttet stor spenning til regjeringens stortingsmelding om NRK. Høyres mediepolitiske talsperson Kårstein Eidem Løvaas har tidligere sagt at NRK må opprette betalingsmur på sine nettsider.

Men i stortingsmeldingen kommer det frem at NRK ikke kan ta betalt for sitt allmenne tilbud utover kringkastingsavgiften, populært kalt TV-lisensen.

Tidligere har både TV 2, Schibsted, Amedia og VG gjort det klart at NRK bør begrense seg mer til produksjon av lyd og bilde, og ikke konkurrere i nettavismarkedet.

Kommersielt samarbeid: Rabattkoder