FORVARINGSDØMT: Etter Nokas-ranet ble Metkel Betew dømt til 16 års forvaring. En enstemmig Høyesterett løslot Nokas-raneren i fjor høst. Betew hadde da sonet minstetiden på ti år. Foto:Trond Solberg,VG

Nokas-raner var ute på prøve – tatt
igjen etter 295 dager i frihet

Høyesterett 16. oktober 2014:

- Foreligger ikke fare for at Betew skal begå nye forbrytelser

Nokas-raner Metkel Betew (36) ble i dag tidlig pågrepet i den store aksjonen Oslo-politiet gjennomfører mot et tungt kriminelt miljø. Betew er siktet for alvorlig narkotikakriminalitet.

ARTIKKELEN ER OVER FIRE ÅR GAMMEL

I dag tidlig slo etterforskere og spanere fra Oslo-politiet til mot en rekke adresser og pågrep mellom 10 og 20 personer. En av dem var Nokas-raner Metkel Betew, får VG bekreftet fra flere kilder.

Politiinspektør Einar Aas, vil ikke kommentere hvem som er pågrepet og siktet i den store aksjonen, men sier følgende:

- Vi har pågrepet flere personer tilknyttet et tungt kriminelt miljø, sier lederen for Seksjon for organisert kriminalitet.

En av Toskas nærmeste

Metkel Betew har sonet nesten hele sitt voksne liv i fengsel. Etter bare 295 dager i frihet er han igjen arrestert.

SNØBRILLEMANNEN: Metkel Betew med snøbriller under Nokas-ranet. David Toska var raneren til venstre på bildet. Foto: NOKAS Foto:,

Metkel Betew var en av David Toskas aller nærmeste venner da han ble rekruttert til Nokas-ranet. Under ranet av tellesentralen i Stavanger sentrum 5. april 2004, var Betews rolle å pakke pengesedler i bagene som ranerne hadde med seg.

Les også: 51 Nokas-millioner fortsatt borte

Den 36 år gamle Oslo-mannen ble dømt til 16 års forvaring for sin deltakelse under Nokas-ranet i Stavanger. Politimannen Arne Sigve Klungland ble drept av ranerne.

Løslatt av enstemmig Høyesterett

Etter å ha sonet minstetiden på 10 år, ble han 16. oktober i fjor løslatt av landets høyeste domstol. En enstemmig Høyesterett mente det ikke lenger var en nærliggende fare for at Betew skulle begå nye forbrytelser.

Høyesterett mente det hadde skjedd en vesentlig forbedring i Betews situasjon og innstilling.

Les også: Nokas-ranerne dro på guttetur

Hans mangeårige forsvarer, advokat Marius O. Dietrichson, kunne fortelle etter løslatelsen at Betew var svært fornøyd med å fortsette studiene sine i et liv i frihet.

- Han er ferdig med sin kriminelle fortid, sa Dietrichson.

11 dager etter dommen kunne Betew rusle ut gjennom betongmurene på Ila fengsel og forvaltningsanstalt.

Dietrichson forsvarer fremdeles Betew og sier til VG at han nekter straffskyld.

- Han sier det må bero på en feil og ber seg løslatt, sier forsvareren til VG.

Politimann fra Nokas-ranet: - Jeg ser dem vel innenfor murene igjen

Flere væpnede ran

Metkel Negassie Betew som er 36-åringens fulle navn har vært kriminell siden tenårene og han var dømt fem ganger før NOKAS-dommen, deriblant for to grove pengetransportran og forsøk på grovt ran. Betew kom til Norge med familien fra Eritrea i 1978. Som ung spilte han en tid fotball for Lyns aldersbestemte lag, men i løpet av tenårene skled han ut og som 17-åring fikk han sin første dom for grovt tyveri og skadeverk.

SMILTE: Metkel Negassie Betew med sitt karakteristiske smil etter en pågripelse før Nokas-ranet. Foto:POLITIET,

I 1998 ranet han en verditransport inne i en bankfilial i Grensen i Oslo. Ranslaget kom seg unna med 950 000 kroner. Betew skar seg på knust glass under ranet og etterlot seg blod inne i banken som senere avslørte ham. Tre år senere ble han dømt for væpnet ran av en verditransport i Bogstadveien.

I fengsel i nesten hele voksenlivet

Den 20. november 2003 ble han prøveløslatt fra denne dommen. Betew hadde sittet i fengsel nesten sammenhengende hele sitt voksne liv.

De mange årene i fengsel hadde tilsynelatende aldri ødelagt psyken til 25-åringen. Selv når politiet skulle ta pågripelsesbilder av ham, satte Betew opp sitt brede, karakteristiske smil.

Se oversikten: Slik ble den endelige dommen for Nokas-ranerne

Hans gode humør ga ham mange venner. Betew hadde et spesielt forhold til David Toska. De to var nære venner, og Toska passet på å besøke foreldrene til Betew regelmessig mens sønnen satt i fengsel. Betew følte seg så nær Toska at han definerte seg som onkelen til Toskas sønn.

Betew hadde vært ute på prøve i bare fem måneder da han stormet tellesentralen under Nokas-ranet.

Ny polititeori: Nokas-millioner hvitvasket

Den indre kjerne

I rettsoppgjøret etter Nokas-ranet slo lagmannsretten fast at Betew var en del av den indre kjerne i den organiserte kriminelle gruppen som sto bak ranet. Høyesterett konstaterte at Betew var sammen med Kjell Schumann (49) og Ridvan Halimi (36) en av dem som David Toska særlig støttet seg til under planleggingen og forberedelsen av ranet.

I personundersøkelsen som ble lagt frem, het det at Betew «… når han er i frihet, har en livsstil og omgangskrets preget av kriminalitet.»

Erling Havnå i 2011: - Koser meg glugg ihjel i fengselet

I RETTEN: Metkel Negassie Betew forklarte seg for Stavanger tingrett mens hans gode venn David Toska (i bakgrunnen) lyttet. Foto:HUGO BERGSAKER,

I en rapport ble det slått fast at Betew har et stort nettverk av familie og venner, og at han fremsto som en person med mye ressurser. Betew hadde heller ikke noen påviste psykiske lidelser eller rusproblemer, men det het at han var en spenningssøkende person som angivelig var lett å lede.

Les også: Nokas-dømt kan miste arv

- Ville jobbe forebyggende

Betew ble dømt til forvaring som er en tidsubestemt straff som brukes i stedet for tidsbestemt fengsel når samfunnet må beskyttes mot en særlig farlig tilbakefallsforbryter.

Høyesterett løslot Betew i fjor høst, og viste til at det hadde skjedd en vesentlig forbedring i Betews situasjon og innstilling. Dommerne trakk frem flere forhold i dommen:

** Betew hadde fullført videregående skole, og han hadde tatt flere universitetseksamener som kunne inngå i en bachelorgrad i sosiologi.

** Betew sa han hadde planer om å ta en bachelor i sosiologi og jobbe forebyggende med ungdom.

** Betew hadde ikke brutt reglementet til skolen på Ila fengsel og forvaringsanstalt.

** Lærerne opplevde ham som en høflig, pliktoppfyllende og motivert elev.

- Benekter at han har problemer

Psykiater Randi Rosenqvist ved Ila fengsel og forvaringsanstalt laget en oppdatert risikovurdering av Betew i forbindelse med behandlingen av forvaringssaken i Høyesterett.

ADVARTE: Psykiater Randi Rosenqvist ved Ila fengsel og forvaringsanstalt advarte mot å løslate Betew. «Etter min mening synes det ikke som om han har tatt avstand fra sin kriminelle identitet, snarere spiller på den.» Foto:Helge Mikalsen,VG

Rosenqvist mente også at Betew hadde endret seg i positiv retning med tanke på hans akademiske utvikling, men hun fant hans personlige utvikling «mindre tilfredsstillende». Hun mente at hans opptreden på Ila var preget av at han gjorde som han selv vil og bagatelliserte brudd.

Rosenqvist fremhevet som det mest bekymringsfulle "… at det synes som om Betew totalt benekter at han har problemer". Rosenqvist, mente at han fremsto uten empati for de menneskelige konsekvensene av sine alvorlige ranshandlinger, og at han ikke hadde tatt et oppgjør med sin fortid. Hun trakk også frem at han foretrakk kontakt med tunge kriminelle på Ila, og at han hadde hatt kontakt med Toskas samboer.

Rosenqvist var tydelig i sin konklusjon:

«Etter min mening synes det ikke som om han har tatt avstand fra sin kriminelle identitet, snarere spiller på den.»

- Skal ikke omgås kriminelle

Høyesterett mente Rosenqvists påpekninger ga grunn til bekymring. Men til tross for psykiaterens advarsel, mente Høyesterett at det ikke lenger var en nærliggende fare for at Betew skulle begå ny kriminalitet.

Dommerne viste blant annet til at Nokas-raneren var underlagt strenge vilkår for sitt nye liv i frihet:

** Betew skulle ikke ha noen form for kontakt med personer som ble dømt i Nokas-saken eller deres familier. Han skulle heller ikke ha kontakt med personer han vet eller må forstå tilhører et kriminelt miljø eller er straffet for alvorlig kriminalitet.

* Betew skulle ikke begå ny kriminalitet.

** Betew skulle følges opp av Oslo friomsorgskontor og han skulle rette seg etter de påbud som de påla ham. Dette innebar individuelle samtaler med den hyppighet som friomsorgen bestemte. Fravær av oppmøte ble godtatt bare ved at Betew sa ifra på forhånd og med legeerklæring.

** Betew måtte bo i pålagt bolig. Han kunne ikke forandre bosted uten forhåndssamtykke fra kriminalomsorgen. Friomsorgen kunne gjennomføre uanmeldte hjemmebesøk.

** Betew skulle følge sysselsetting/studier etter en plan som ble laget av kriminalomsorgen.

Ifølge politiet var ikke disse vilkårene tilstrekkelig, og han er siktet for ny alvorlig kriminalitet. Betew har seks år igjen å sone av forvaringsdommen han fikk etter Nokas-ranet.

Kommersielt samarbeid: Rabattkoder