VIL HA ENDRING: Tekna-president Lise Randeberg mener Nav må reformeres til fremtidens jobbmarked. Foto: TEKNA ,

Tekna: – Nav er ikke rigget for høyt utdannede mennesker

Tekna-president Lise Randeberg ber arbeidsministeren skrote Nav-forskriften om at man ikke kan ta studiepoeng og samtidig motta dagpenger.

Artikkelen er over fire år gammel

Arbeidsminister Anniken Hauglie (H) har bedt Nav om å sette i gang en ryddesjau for å fjerne unødig regelverk og flaskehalser i systemet som forhindrer folk fra å komme ut i jobb igjen.

Statsråden har allerede gått inn for fire endringer i dagpengeregelverket, hvor det blant annet skal bli lettere å kombinere dagpenger og utdanning.

Nå ber Lise Lyngsnes Randeberg, president i Teknisk-naturvitenskapelig forening (Tekna), arbeidsministeren om å skrote enda en formulering i Dagpengeforskriften. En formulering som skal være til stor irritasjon for Teknas medlemmer, skal vi tro Lyngsnes Randeberg.

– Får dagpenger for å tvinne tommeltotter

I dag er det nemlig ikke mulighet til å ta utdanning eller kurs som gir studiepoeng – og samtidig motta dagpenger fra Nav.

Ettersom forskriften sier at «enhver deleksamen regnes i denne sammenheng som del av et lengre studieløp», bortfaller dagpengene dersom arbeidssøkende tar et kurs som gir studiepoeng.

Har du lest?: Årlig mister 4500 unge retten til skole

Lyngsnes Randeberg mener det skaper en kultur der tiltaksløshet og passivitet lønner seg.

– I dag får man dagpenger for å tvinne tommeltotter. Det er veldig bakstreversk, og spenner bein på mange av våre medlemmer. Noe av problemet med Nav er at de ikke er rigget for høyt utdannede mennesker, og ikke har et regelverk deretter, sier hun.

– Nav må rigges for fremtiden

Hun mener regelverket i Nav må ta innover seg at det blir stadig flere høyt utdannede arbeidsledige, i takt med masseoppsigelser i petroleumssektoren og leverandørbransjen.

Tidligere topp: – Nav umulig å styre politisk

– Nav må forstå at høyt utdannede er de nye arbeidsledige. Vi organiserer høyt utdannede arbeidstagere, som er ivrige etter å komme seg i jobb og få brukt kompetansen sin, men som trenger et tillegg for å gjøre seg mer attraktive, sier hun.

Hun mener forskriften bremser muligheten for at folk i utsatte bransjer kan søke seg til andre sektorer, og sånn også jobber mot omstillingen i arbeidslivet, som regjeringen snakker varmt om.

– Nav må rigges for fremtidens jobbmarked. Det er dårlig med et A4-Nav som skal passe til alle, men vi trenger tilpasning også for de stadig flere nordmennene som tar høyere utdanning, sier Lyngsnes Randeberg.

Virke støtter

Virke mener også at Nav i større grad må tilrettelegge for de med høyere utdanning. Arbeidsgiverorganisasjonen tar det for gitt at i Hauglies punkt om å gjøre det lettere å kombinere utdanning og dagpenger, ikke gjør noe skille mellom utdanning som gir studiepoeng og de som ikke gjør det.

Les kronikken til gravide Tuva (30): «Graviditet – en reise til Navs digitale steinalder»

– Vi er avhengige av at Nav klarer å skille mellom ulike typer arbeidssøkere og deres behov. En god del av dagens arbeidssøkende står nær arbeidslivet, og trenger små dytt for å gå videre i yrkeslivet sitt. De foreslåtte tiltakene til Hauglie treffer også de høyt utdannede arbeidsledige, sier Inger Lise Blyverket, direktør for arbeidslivspolitikk i Virke.

Samtidig trekker de frem tre punkter som de ber ministeren ta i bruk for å forenkle Nav:

• Mindre byråkrati rundt lønnstilskuddsordningene

• Nav må slutte å fremstå som et flerhodet troll og gi arbeidstagere en kontaktperson å forholde seg til i Nav.

• Tiltak er ikke et mål i seg selv. NAV må tenke langsiktig og følge opp både arbeidsgiver og arbeidssøker.

Anniken Hauglie (H) viser til at Teknas brev er til behandling i Arbeids- og sosialdepartementet, og ønsker ikke å kommentere fagforeningens oppfordring.

Les også

Kommersielt samarbeid: Rabattkoder