SPENT: Harstad-ordfører Marianne Bremnes (Ap) og Andøya-ordfører Jonni Solsvik (H).

SPENT: Harstad-ordfører Marianne Bremnes (Ap) og Andøya-ordfører Jonni Solsvik (H). Foto: PRIVAT

Forsvarsordførere til VG: Frykter nedleggelser og milliardsprekk

Harstad: Viktigst å beholde kapasiteter i nord

Andøya: Flytting vil koste milliarder

NATO: Lik forventning til Norge som til andre

Flystasjonen på Andøya kan bli flyttet til Evenes. Forsvarsbyen Harstad kan bli sittende igjen med bare et musikkorps. Landet rundt ruster ordførere seg til kamp.

  • Silje Fjeldstad
  • Rune Thomas Ege
ARTIKKELEN ER OVER TRE ÅR GAMMEL

– Dersom Kystjegerkommandoen (KJK), det allierte treningssenteret på Åsegarden og musikkorpset forsvinner, så blir Harstad radert ut som garnisonsby. Vi har en lang tradisjon for å være en forsvarsby, og det er fryktelig trist, sier Harstad-ordfører Marianne Bremes (Ap) til VG.

Når regjeringens langtidsplan for Forsvaret legges frem fredag, vil hun og ordførerkolleger landet rundt sitte klistret til skjermen.

For småkommuner kan selv små omlegginger i Forsvaret få enorme konsekvenser for kommuneøkonomi og arbeidsplasser.

Det vil bli bråk.

SE OVERSIKTEN - LES DETALJENE: Dette er regjeringens forslag til fremtidens forsvar

Ett av stedene som ruster seg til kamp, er Andøya. Som VG har skrevet, blir flystasjonen med de maritime patruljeflyene foreslått lagt ned og flyttet til Evenes.

– Jeg kan ikke se noen operative eller økonomiske argumenter ved å flytte virksomheten fra Andøya, selv om man bytter ut flyene, og da lurer jeg på: hvorfor gjøre det da? sier Andøya-ordfører Jonni Solsvik (H) til VG.

Annerledes debatt

Men debatten i forkant av den nye forsvarsplanen skiller seg fra tidligere år. Den har handlet mer om Forsvaret som helhet, mindre om lokalisering.

En av grunnene er at regjeringen har holdt kortene usedvanlig tett til brystet. En annen er avsløringen VG skrev onsdag: At endringene som vil ramme flest - en omlegging av Hæren og Heimevernet (HV) - blir flyttet ut i en egen utredning og skjøvet frem i tid. Dermed unngår regjeringen at lokale lokaliseringsdebatter om Heimevernet ovoerskygger debatten om store linjene i planen.

– For et lokalsamfunn er det viktig å beholde sitt, men til syvende og sist må man se på helheten. Samtidig regner jeg med at forslagene som kommer er fagmilitært godt begrunnet, og at man forklarer fornuften i det man foretar seg. Stadige forandringer som tar tid og frustrere de ansatte er ikke ønskelig, sier stortingspolitiker Kent Gudmundsen (H) til Harstad Tidende.

- Mer opptatt av landsdel enn by

FLYTTES - MEN HVOR? En kystjeger under trening ved Sandsøy rett utenfor Harstad. Trolig blir KJK lagt ned. Men hvor soldatene skal flyttes, og i hvilken form, vil skape debatt fremover. Foto: MATS HJELMELAND Forsvaret

Som VG har skrevet, går regjeringen inn for å legge ned Kystjegerkommandoen (KJK) i Harstad.

– Det som er viktig er at vi er sikre på at vi har et godt forsvar i nord, og at det er trygghet her. Der er Kystjegerkommandoen viktig, da de har stor kompetanse og kort responstid. Jeg er mer opptatt av at Kystjegerkommandoen blir i nord, enn at den blir i Harstad. Det viktigste er at de med på å bringe trygghet til Nord-Norge, som tross alt ligger nærme Russland i øst, sier Harstad-ordføreren til VG.

FRITHJOF JACOBSEN KOMMENTERER: Russland og USA definerer Norges nye forsvar

– Politikerne sier at de vil satse på nordområdene fordi de er viktige, og da må de også beholde den kompetansen KJK har. Dersom Harstad mister KJK håper jeg at de vil overføre denne fra Sjøforsvaret til spesialstyrkene på Ramsund, mener hun.

Frykter flytting vil koste milliarder

PÅ FLYTTEFOT: Ifølge regjeringens forslag skal de maritime patruljeflyene flyttes fra Andøya (bildet) til Evenes. Foto: Forsvaret

Rundt 300 personer jobber ved 133 Luftving på Andøya, som siden den kalde krigen har vært base for Forsvarets maritime patruljeflyene.

Ifølge VGs opplysninger skal de aldrende Orion-flyene byttes ut med nye P-8 Poseidon-fly. Men de skal operere ut fra Evenes.

– Det å legge ned på Andøya vil kunne koste mellom 600 millioner og en milliard kroner. Jeg kjenner ikke tallet på hva det vil koste å bygge opp infrastruktur på Evenes, men vil vel tro at det koster flere milliarder, sier Andøya-ordføreren.

Han forteller likevel at han er positiv til en fullverdig etteretning- og overvåkningskapasitet i nordområdene.

Likevel er Solsvik bekymret over at en flytting også får konsekvenser Andøya Spacesenter og rakettskytefeltet, som han mener er avhengige av virksomheten fra flystasjonen.

– Dette tilbyr i dag avanserte skytefelttjenester til norske og allierte, sier han.

Og ordføreren forteller at en nedleggelse også vil få store konsekvenser for sysselsettingen og fraflytting i kommunen.

– I en analyse fikk vi anslått at en nedleggelse av Andøya flystasjon vil føre til en reduksjon i 500-700 arbeidsplasser, direkte og indirekte. Det betyr mye for en kommune med 5000 innbyggere.

Stoltenberg: Samme krav til Norge som andre

FORVENTER ØKNING: NATOs generalsekretær Jens Stoltenberg forteller at han er glad for en økning i forsvarsbudsjettene, da spenningen i verden har gått opp. Foto: Francois Lenoir Reuters

– Det er at de følger opp det de alle sammen vedtok, om gradvis å øke forsvarsutgiftene mot to prosent av brutto nasjonalprodukt, sier Stoltenberg om forventningen til fredagens forsvarsplan.

Som VG meldte onsdag, foreslår regjeringen å legge på forsvarsbudsjettene med totalt 172 milliarder kroner de neste 20 årene.

Forsvarsminister Ine Eriksen Søreide (H) lover en «betydelig og substansiell» økning i forsvarsbudsjettet i langtidsplanen for Forsvaret. Og hun lover å satse på investeringer som vil styrke NATO.

Men tross de ekstra pengene innrømmer Eriksen Søreide at Norge ikke kommer til å innfri NATOs toprosentsmål på kort sikt.

Bakgrunn: Slik blir det nye forsvaret

– Jeg er glad for enhver økning, og jo nærmere man kommer to prosent, jo bedre, sier Stoltenberg til NTB.

– Når spenningen i verden går ned, kan man redusere forsvarsutgiftene slik mange land gjorde etter den kalde krigen. Men når spenningen går opp, må man også være villig til å øke forsvarsutgiftene.

Hva skjer med korpsene?

FRYKTER KORPS-KUTT: Forsvarets musikkorps Nord-Norge spiller i Tromsø under fjorårets utgave av frigjørings- og veterandagen. Skal Forsvaret bruke store summer på korps? Ja, mener tilhengerne. Nei, mener kritikerne. Foto: Ole-Sverre Haugli Forsvaret

Harstad kan være en av kommunene som rammes hardest - og risikerer å miste både Kystjegerkommandoen (KJK), treningssenteret på Åsegarden – og kanskje også Forsvarets musikkorps for Nord-Norge.

– Jeg synes det er helt ubegripelig dersom regjeringen vil fjerne treningssenteret i Harstad. For eksempel Britisk Royal marines sier de vil trene her. Vi trenger at de allierte vil trene her, og at de behersker norsk vintervær. De må vite hvordan det fungerer, med tøft vær og det å gå på ski, dersom de en gang skal komme til unnsetning, sier Harstad-ordføreren.

Som de fleste forsvarsomleggingene, skaper Forsvarets syv musikkorps (Gardemusikken, HV02 musikkorps, Sjøforsvarets musikkorps, Forsvarets stabsumusikkorps, Forsvarets musikkorps Nord-Norge og Kongelig norske marines musikkorps) diskusjoner.

**Kritikerne mener at det ikke er en del av Forsvarets kjerneoppgave å bruke flere hundre millioner kroner på å drive så mange korps.

**Tilhengerne mener at korpsene er svært viktige bidrag til kulturlivet og tradisjoner, både i Forsvaret og lokalmiljøet.

VG er ikke kjent med hva som blir korpsenes skjebne i regjeringens forslag. Ifølge Harstad Tidende er det bare musikkorpset som blir igjen i byen.

– Vi er helt forferdet over forslaget om å fjerne musikken. De signaler jeg har oppfattet hos sentrale politikere på Stortinget, er at de ikke vil røre Forsvarets musikkorps, sier Bremnes.

Kommersielt samarbeid: Rabattkoder