UDs millionbevilgninger blir tema i kontrollkomiteen

Publisert:

Del saken på:

Lenken er kopiert
INNENRIKS

Korrupsjonsforsker om varslet UD-granskning: – Ikke særlig overbevisende

Stortingets kontroll- og konstitusjonskomité vil drøfte UDs
millionbevilgninger til ILPI i et møte på tirsdag, opplyser
komitémedlem Helge Thorheim (Frp).

– Jeg liker på ingen måte det jeg har lest om dette i VG, og vil saken opp i kontrollkomiteen på tirsdag, sier Thorheim.

Han sikter til VGs avsløringer om at UD tildelte det private konsulentselskapet ILPI en millionbevilgning etter to virkedagers saksbehandling, seks uker før søknadsfristen gikk ut.

Samtidig ble søknaden om penger fra ILPI levert til blant andre en UD-konsulent som like etter tildelingen fikk jobb i ILPI, da under tidligere UD-direktør Gro Nystuen.

ILPI har fått totalt 40 millioner kroner av UD for sitt prosjekt om kjernevåpen, et av de største beløpene departementet har delt ut til et enkelt privat selskap. Støtten ble gitt til ILPI gjennom såkalte tilskuddsmidler, altså ikke gjennom en anbudskonkurranse.

Bakgrunn: Slik ble ILPI-eierne millionærer på bistand

– Vår oppgave å ta initiativsaker

Thorheim viser til tidligere saker komiteen har tatt opp om bruk av bistandsmidler, om midler til henholdsvis ren energi og antikorrupsjon og godt styresett.

– Rapportene som kom derfra var nedslående, og derfor kommer denne saken overraskende på meg. Kanskje ikke så mye at det har pågått tidligere, men at praksisen har fortsatt. På det grunnlag vil jeg ta det opp, sier han.

Han legger til at han synes det er bra utenriksminister Børge Brende (H) nå reagerer på saken og beordrer granskning.

– Men i tillegg til en intern granskning synes jeg det er viktig at vi som kontrollkomité også går inn i den saken når slikt forekommer. Det er en del av vår oppgave å ta såkalte initiativsaker, som kommer opp i media der man blir uroet over en måte å drive forvaltninge på.

Hareide om UDs millionbevilgning: – Dette blir verre for hver time som går

Korrupsjonsforsker: – Ikke overbevisende

Korrupsjonsforsker og professor ved NHH Tina Søreide reagerer på at det er UDs Sentrale kontrollenhet som skal granske sitt eget departement.

– Det er selvsagt positivt at utenriksministeren ber Kontrollenheten gjennomgå saken, gitt det som er kommet frem i media. Utad er det imidlertid ikke særlig overbevisende at en intern enhet skal granske interne forhold – særlig ikke siden denne enheten – med alt den har av informasjon – ikke allerede har avdekket og reagert mot praksisen.

– Det gjenstår å se om enheten konkluderer med at noe kritikkverdig har skjedd, og i så fall, om funnene kun «tas til etterretning» eller fører til noen form for videre etterforskning og eventuelt reaksjon, sier Søreide til VG.

VGs leder 13. oktober: ILPI – en skandale

Avventer UDs granskning

Kontrollkomitémedlem Bård Vegar Solhjell (SV) er foreløpig forsiktig med å si om saken blir aktuell for Stortinget.

– Det er riktig og nødvendig for UD å bruke mange eksterne miljøer. Men like riktig og nødvendig er det at praksisen rundt dette er god. Mitt beste skjønn nå er nok at UD bør vurdere om det er behov for å få eksterne til å se på egen praksis. Det er vanskelig utenfra å se om dette er et enkelttilfelle eller om det er et mønster, men det kan være klokt å la eksterne se på dette hvis man ser at det dreier seg om flere saker. Da er man ikke godt egnet til å granske seg selv, sier Solhjell.

Professor Terje Tvedt: – Åpenbart sugerør dypt ned i statskassen

Komiténestleder Michael Tetzschner (H) sier imidlertid det er naturlig at de nå avventer UDs egne granskning.

– Jeg håper de som skal gjennomgå det som kan se ut som direkte tildeling uten konkurranse til stor potensiell skade for skattebetalerne, også rapporterer om strukturelle svakheter til Stortinget hvis slike avdekkes. Har tillit til at utenriksminister Brende vil gjennomføre en effektiv granskning for å få frem fakta i saken og avdekke svakheter som må rettes opp, skriver Tetzschner i en tekstmelding til VG.

Venstres komitémedlem Abid Raja er i likhet med sine kolleger glad for Brende har varslet full granskning, sier han.

– Jeg har ingen grunn til ikke å ha tiltro til UDs interne granskning. Som tidligere ansatt i UD-systemet vet jeg også at hele UD-apparatet tar saken svært alvorlig. I en så stor offentlig avsløring er UD også tjent med størst mulig grad av åpenhet og grundighet i å ettergå alle forhold, sier Raja.

Kontroll- og konstitusjonskomiteens leder Martin Kolberg (Ap) har ikke besvart VGs henvendelser de siste dagene.

Denne artikkelen handler om