TVANGSTRANSPORTERER FLERE: Antallet bortvisninger øker kraftig, viser nye tall fra Politiets Utlendingenhet (PU) og Magne Løvø. Foto: Trond Solberg , VG

Rekordtall for uttransportering med tvang

Antall bortviste og utviste som politiet transporterer ut med tvang er høyere enn noensinne. Men det skyldes ikke
asylstrømmen.

ARTIKKELEN ER OVER FIRE ÅR GAMMEL

Nye tall fra Politiets utlendingsenhet (PU) viser at 837 personer ble uttransportert i november. Av disse var 216 (26 prosent) ilagt en eller flere straffereaksjoner. Totalt er dermed 6878 personer tvangsmessig uttransportert av landet i løpet av 2015, noe som er 159 personer flere enn i fjor.

Les også: Slik skal farlige asylsøkere lukes ut

Arbeidet med «utlendingskontroll» er intensivert de siste årene, og nytt av i år er at PU nå bistår politidistriktene med denne jobben, i tillegg til å gjennomføre selve uttransporten og føre nasjonal statistikk.

– Årsaken til at tallene øker er en kombinasjon av økt fokus på kontroll og uttransport, og at det er flere utlendinger i Norge som åpenbart er her med uredelige hensikter. De fleste av disse har opphold i andre Schengen-land, sier seksjonssjef Magne Løvø i uttransportseksjonen i Politiets utlendingsenhet.

– Ulovlig arbeid

– I forbindelse med utlendingskontrollene kommer vi over utlendinger uten formål og midler. Videre har vi også avdekket omfattende ulovlig arbeid og opphold. Dette er arbeidsmarkedskriminalitet, som utgjør en stor trussel mot det norske velferdssamfunnet, sier Løvø.

Så langt i år har politiet uttransportert flest personer ilagt straffereaksjon med statsborgerskap fra Romania (19 prosent), Polen (14 prosent), Litauen (11 prosent) og Nigeria (9 prosent).

Løvø sier videre at utlendingskontrollene er viktige, og har avdekket omfattende bruk av falsk identitet. Klart flest tas i Oslo og omegn.

Det er ikke den kraftig økningen i antallet asylsøkere som kommer til Norge som har ført til økningen i antall bort- og utvisninger.

– Noe er knyttet til asylstrømmen, men det er ikke hovedgrunnen til at disse tallene øker, sier Løvø.

Det gjenspeiles også på statistikken, der land som Polen, Romania og Litauen ligger foran land som Afghanistan, og land som Syria ligger langt nede på listen.

Løvø sier til VG at tallene for bortvisninger ved Storskog av personer som åpenbart ikke har asylgrunnlag, og som velger å trekke asylsøknaden sin, øker. Det samme gjør bortvisninger av personer som trekker søknadene sine ved registreringen på Tøyen eller i Råde.

Forsvinner fra mottakene

En del personer er også asylsøkere som har forlatt mottak. VG har omtalt hvordan over 13.000 asylsøkere er registrert som forsvunnet fra mottak, og fortsatt er på ukjent oppholdssted.

Løvø sier at PU ofte kommer over asylsøkere som har forlatt asylmottak under ordinær utlendingskontroll, eller ved at personer tas for enkle lovbrudd som å snike på trikken.

– Vi kommer over asylsøkere som skulle ha vært på asylmottak mye oftere enn før. Men sammenlignet med det totale antallet som er her illegalt og som oppdages under utlendingskontroll, så utgjør personer som har søkt asyl en liten gruppe, sier Løvø.

PU får vite om sakene gjennom DUF-registeret, som både UDI og PU bruker. Der skal mottakene melde fra om personer for forsvinner uten å oppgi ny adresse.

– Noe kan leve i skjul i Norge, eller i andre Schengen-land, men basert på tallene og erfaring fra andre land, så tror jeg faktisk flertallet har reist hjem. De har enten fått avslag, eller ser at det går mot avslag, og reiser uten å registrere seg, sier Løvø.

Kommersielt samarbeid: Rabattkoder