RAMMET AV TUBERKULOSE-UTBRUDD: Totalt 18 personer har testet positivt for tuberkulose i Ullersmo fengsel etter at en innsatt fikk påvist sykdommen i januar. FOTO: HELGE MIKALSEN/ VG

18 personer har vært smittet av tuberkulose i Ullersmo fengsel

Kommuneoverlege: – Anser situasjonen som avsluttet

16 innsatte og to ansatte ved Ullersmo fengsel har testet positivt for tuberkulose siden januar. Ifølge kommuneoverlegen er smittesituasjonen nå under kontroll.

ARTIKKELEN ER OVER TRE ÅR GAMMEL

VG skrev i januar i år at syv innsatte ved Ullersmo fengsel testet positivt for tuberkulose etter at en innsatt ble innlagt på Ahus 7. januar med sykdommen.

Den innsatte hadde sonet et par måneder i fengselet da helseavdelingen i fengselet fikk mistanke om at han var smittet.

Siden januar har totalt 97 personer i fengselet blitt testet for mulig tuberkulose. Av disse har 16 innsatte og to ansatte testet positivt, ifølge kommuneoverlege Lars Meyer-Myklestad i Ullensaker.

Meyer-Myklestad forteller til VG at situasjonen i fengselet nå anses som avsluttet.

– Det ble identifisert tuberkulose hos en innsatt i januar, og da ble det iverksatt rutinemessig smitteoppsporing. I dette tilfellet innebar det blodprøve av alle som kunne ha blitt smittet. At noen testet positivt på blodprøven innebærer ikke at de er smitteførende. Hvis man er smittet er det bare 10 prosent sjanse for at man utvikler sykdommen, og i de fleste tilfeller tar det flere år fra man er blitt smittet til man utvikler sykdommen. Alle som testet positivt ble sendt til lungespesialist, for å få vurdert om det skulle tilbys forebyggende behandling i form av antibiotika, sier han.

Hvert år meldes det om mellom 350 til 400 tilfeller av tuberkulose-sykdom i Norge, ifølge Folkehelseinstituttet.

Les også: Slik skal Anundsen endre Fengsels-Norge

– Alle er friske

Alle som testet negativt på første prøve ble testet igjen 12 uker etter første blodprøve, for cirka to uker siden:

– Det er mulig at ytterligere to personer skal tas prøve av, men vi anser da saken som avsluttet. Det er viktig å understreke at i denne saken identifiserte vi også at en annen innsatt hadde en annen form for tuberkulose – som ikke hadde samme grad av smittsomhet. Disse to tilfellene var altså ikke relatert til hverandre. De som har testet positivt har blitt smittet av tilfelle nummer én, sier Meyer-Myklestad.

Les også: Mugg og porøse vegger – fanger rømmer eldgamle fengsler

– De som har testet positivt er friske, og kan ikke smitte andre. For alle var det en teoretisk mulighet for å utvikle sykdommen, men det er helt utelukket etter forebyggende behandling, sier han.

Norske fanger til Nederland: Her skal 242 fanger fra Norge sone

Grundig kartlegging

Fengselsleder Bernt Nordhaug bekrefter overfor VG at det var et smitteutbrudd i fengselet tidligere i år.

– Ja, vi hadde en situasjon her som ble ivaretatt av kommuneoverlegen. Det ble kjørt flere runder med blodprøver, og de som var i kontakt med den første som ble smittet ble grundig kartlagt, sier han.

Han forteller at det ble foretatt kartlegging i forhold til hvilke innsatte og ansatte som kunne vært utsatt for smitte.

– Alle de som da ble definert å kunne være i en risikogruppe ble ivaretatt av helsetjenesten, sier han.

– Stemmer det at flere innsatte enn de syv nå har testet positivt?

– Jeg har ikke kjennskap eller oversikt til å kunne gi en besvarelse på det. Vi har håndtert dette hele tiden i henhold til de anbefalinger vi har fått av kommuneoverlegen. Jeg kan hverken bekrefte eller avkrefte antallet du nevner som var smittet og/eller smittebærere og ønsker derfor ikke å kommentere det antallet du nevner.

Les også: Har funnet flere med tuberkulose etter Bårdar-utbrudd

Kan ha vært smittet fra før

Overlege Trude Arnesen ved Folkehelseinstituttet understreker også at det å være smittet med tuberkulose ikke er det samme som at man er syk.

– WHO antar at en tredjedel av verdens befolkning er smittet av tuberkulose. Antagelig vil noen av dem som testet positivt nå ha hatt smitten fra før, men i en smitteoppsporing vil man bli ansett som nysmittet og få tilbud om forebyggende behandling.

Hun forteller at det i fjor var 318 tilfeller av tuberkulosesykdom i Norge, og 638 personer som fikk forebyggende behandling for latent tuberkulose.

– Umulig å helsesjekke alle med en gang

Regiontillitsvalgt Ole Peder Kvitblik i Kriminalomsorgens yrkesforbund forteller til VG at han opplever at situasjonen er blitt tatt på høyeste alvor av ledelsen ved Ullersmo fengsel og kommunelegen.

– De ansatte har blitt gitt god informasjon, og vi opplever situasjonen som under kontroll nå, men det er klart at noen har opplevd dette som skummelt og blitt engstelige, sier han.

Tidligere hadde fengselet en mottaksavdeling hvor alle innsatte gikk gjennom en omfattende helsesjekk før de kunne omgås andre i fengselet.

Nå peker derimot tillitsvalgt på høyt tempo i logistikken i fengselet som en medvirkende årsak til at flere ble smittet:

– Alle nye innsatte har krav på helsesjekk, men det er umulig å sjekke alle med en gang. Ved Ullersmo er det hyppig utskifting av innsatte, og det kommer ofte mange inn på en gang. At man ikke har nok kunnskap om den enkelte kan også ha vært en faktor, mener Kvitblik.

Les også: Tom avdeling i Oslo fengsel – har ikke nok fanger

Mer om

Kommersielt samarbeid: Rabattkoder