ØKER I ANTALL: Den ville norske ulvestammen blir stadig større. Disse ulvene er fra Langedrag Naturpark. Foto: Jan Petter Lynau VG

Flere ulver, men færre sauer blir drept

I fjor ble det registrert rekordmange ulver i Norge. Likevel blir stadig færre sauer drept av ulv, og antall søknader om erstatning for rovdyrtap går ned.

Silje S. Skiphamn
ARTIKKELEN ER OVER TO ÅR GAMMEL

Mens ulvekrigen raser i Høyre, har ulven gode kår i norske skoger. Forrige vinter var det registrert 65–68 ulver med tilhold i Norge. I tillegg var det minst 25 dyr som vandret i grenserevirene mot Sverige, ifølge Rovdata.

Denne vinteren er det så langt påvist mellom 69 og 73 ulver i Norge og grensetraktene mot Sverige, viser en fra Rovdata. Den endelige rapporten kommer ikke før i juni neste år, men det er grunn til å tro at det vil bli registrert enda flere ulver innen den tid.

– Det er sannsynlig at vi kommer til å finne flere ulver. Selv om det har vært gode sporforhold så langt i år, har vi fortsatt et antall usikre områder, sier leder i Rovdata, Jonas Kindberg til VG.

Les også: Ulveopprøreren: Gir seg ikke før Helgesen gir opp – eller forsvinner

Allerede fire helnorske valpekull

Dermed kan fjorårets ulverekord på 90–93 dyr bli slått. Det ble da født sju helnorske valpekull i tillegg til fire kull i grenserevir.

Stortinget har fastsatt et nasjonalt bestandsmål for hvor mange valpekull som skal fødes i Norge og grenserevir hvert år. Bestandsmålet ble i juni 2016 endret fra tre årlige helnorske valpekull til fire–seks årlige kull i Norge og grenserevir. Minst tre kull skal være født i helnorske revir.

– Så langt har vi registrert fire helnorske valpekull. Vi ligger dermed godt an til å nå bestandsmålet, sier Kindberg.

Les også: SV-Heikki: Reinspikka ulvepopulisme

Ulvene registreres ved hjelp av systematisk sporing i snøen, DNA-analyser av innsamlet genetisk materiale og mer tilfeldige meldinger om ulv som er observert.

Georg Wahlstrøm var på elgjakt. Så kom en ulv luskende!

Aldri sett så få rovdyrskader tidligere

Selv om det blir flere ulver, går antall påviste skader på sau ned. I 2016 påviste og dokumenterte de rundt 200 ekspertene i Statens naturoppsyn ulveskader på 367 sauer. Det var det laveste skadetallet siden 2011.

I 2016 ble det påvist at ulv, bjørn, gaupe og jerv skadet til sammen 1343 sauer, viser tall fra Rovbase.no.

– Vi har ikke sett så få skader etter at Statens naturoppsyn overtok oppdraget med å registrere rovviltskader i 2001, sier direktør Pål Prestrud i Statens naturoppsyn.

Halvparten av årets ulveskader ble påvist i ett og samme beiteområde i Rendalen i Hedmark. Innenfor ulvesonen, hvor Stortinget har vedtatt at ulven skal leve, er det påvist få skader.

Les også: Familiehunden Rocky (2) drept av ulv i Rendalen

Utbetaler erstatning for 18.000 sauer

1. november gikk fristen for å søke om erstatning for tap av husdyr til rovvilt ut. Fylkesmennene har nå behandlet rundt 97 prosent av søknadene.

– Generelt har vi mottatt færre søknader om erstatning for husdyr tapt til rovvilt enn tidligere år, sier seniorrådgiver Susanne Hanssen i Miljødirektoratet.

Mens det i beitesesongen 2015 kom 1417 søknader, var dette redusert til 1351 i år. Ifølge Hanssen ligger det nå an til at det vil bli utbetalt erstatning for tap av rundt 18.000 sauer og lam i 2016 mot 20.200 i fjor.

Les også: Helgesen sier nei til ulvejakt

– Dette henger sammen med at det har vært en nedgang i tap til rovvilt for beitesesongen 2016 sammenlignet med tidligere år. Det har de siste ti årene vært en nedgang i påviste skader forårsaket av rovvilt, sier hun.

– Det er en total nedgang i tap til ulv, gaupe og jerv, men en liten økning i skade forårsaket av bjørn sammenlignet med tidligere år.

Kommersielt samarbeid: Rabattkoder