Andre av to brødre som er skutt i år

SKUTT: Den ett år gamle hannulven som ble skutt i Sykkylven var genetisk viktig for den skandinaviske ulvebestanden. Foto:Thomas Rødstøl/Statens naturoppsyn,

Genetisk viktig ulv skutt

Her er ulven som kunne bidratt til at den skandinaviske ulvestammen blir mindre i slekt enn søsken. Den ble skutt i Sykkylven 5. juni.

 • Tor-Hartvig Bondø
 • Marie Moen Kingsrød

Artikkelen er over fem år gammel

Den siste tiden har to genetisk viktige ulver blitt skutt i Sykkylven i Møre og Romsdal i Norge og Jämtlands län i Sverige. Dette viser DNA-analyser som Rovdata har gjennomført.

De to ulvene kom opprinnelig fra et genetisk viktig revir sør i Sverige, Tiveden-reviret, men en av dem hadde vandret til Norge, og ble skutt etter å ha drept flere sau i Sykkylven.

- DNA-analyser viser at ulven var en av de genetisk mest viktige ulvene i Skandinavia, sier seniorforsker Øystein Flagstad, som er genetiker i Rovdata.

Derfor er de verdifulle

De drepte ulvene er ekstra verdifulle fordi de har gode gener, og er ikke innavl - i motsetning til svært mange andre skandinaviske ulver.

Hele den felles sør-skandinaviske bestanden består i dag av rundt 400 ulver.

Fram til 2008 kunne disse ulvene føres tilbake til bare tre individer, som hadde vandret inn fra Finland og/eller Russland på 1980- og -90-tallet. Innavlsnivået var svært høyt, og så å si alle ulver i bestanden var på det tidspunktet nærmere beslektet enn det søsken vil være i en bestand uten innavl.

- Det er påvist at den skandinaviske stammer fra veldig få indiviter. Det betyr rett og slett innavl. Det fører med seg en del skavanker og feil på dyrene. Det er en utfordring. Selvfølgelig er det litt dumt at det er de friskeste ulvene som blir skutt, men jeg tror ikke det gjør noen stor skade, sier Webjørn Svendsen, viltkonsulent i Norges Jeger- og Fiskerforbund.

LES OGSÅ: Rekordmange ulv drept så langt i år

Ville bidratt til bedre innavlssituasjon

For å bøte på den særdeles høye innavlsprosenten ble foreldrene til ulven som ble skutt i Sykkylven flyttet fra Tornedalen i Norrbottens län i Nord-Sverige.

DNA-analyse av disse viste at de begge var finskrussiske immigranter, og svenske myndigheter besluttet at paret skulle flyttes sørover og nærmere hovedutbredelsen av ulvebestanden i Sør-Skandinavia.

- Avkom fra dette ulveparet er helt ubeslektet med ulvene vi har i Skandinavia fra før, og derfor vil kunne bidra til en betydelig forbedring i innavlssituasjonen, sier Flagstad.

To skutt

Paret som etablerte seg nær Tiveden Nasjonalpark, på grensen mellom Örebro og Västra Götalands län, ble observert med fem valper i 2012/2013. Nå er to av disse skutt. Hannulven i Sykkylven var den andre.

- Den første ble felt i mai i år i Jämtlands län, etter vedtak av Naturvårdsverket i Sverige, forteller Morten Kjørstad, leder i Rovdata.

Fra 5 til 7

Gjennom DNA-analyser har forskerne etter hvert fått en god oversikt over hvor den skandinaviske ulven stammer fra.

Fram til 2008 stammet alle fra de samme fem ulvene. Først to ulver som vandret inn til Värmland rundt 1990, så en til i 1991, og de tos siste ulvene som vandret inn kom i 2008.

- Fra 2008 og fram til i fjor stammet hele ulvestammen fra disse fem ulvene, helt til vi i fjor fikk inn paret som ble flyttet til Tiveden. Før 2008 var faktisk ulvebestanden mer i slekt enn om søsken hadde paret seg.

Vandrer langt

Mange år med overvåking og forskning viser at det er en gjennomgående trend i den skandinaviske ulvebestanden at ulv som er født i øst vandrer vestover, og at ulv som er født i vest vandrer østover

Ulven som ble skutt i Sykkylven hadde vandret 600 kilometer nordvest fra Sverige.

– Hannulver streifer ofte lengre enn tispene, men det er også eksempler på tisper som går langt. Tispen i Østmarka ved Oslo er et eksempel på det. Hun vandret 450 kilometer fra områdene rundt Stockholm.

Normalt forlater 80 prosent av ulvene sin flokk i ett-årsalderen, og de resterende vandrer ut før de er to år, sier Øystein Flagstad.

LANG-VANDRING: Hannulven som ble felt i Sykkylven i Møre og Romsdal 5. juni i år hadde tilbakelagt cirka 600 kilometer i luftlinje fra Tiveden i Sverige. Foto: ROVDATA,

Mer ulv

Ulvestammen har hatt en svak vekst fra i år til i fjor. Og veksten kommer i Sverige. Statusrapporten fra Høgskolen i Hedmark og Viltskadecenter i Sverige, viser at Det ble registrert til sammen 40 nye kull med ulvevalper i Skandinavia i 2013, som er en liten økning fra 38 kull året før.

– 32 av kullene er født i helsvenske ulverevir, tre er kommet til i de helnorske revirene Julussa, Letjenna og Østmarka, og fem er født i grenserevirene Slettås, Rotna, Skuggöjden, Hærsjø og Djurskog, som alle ligger på tvers av riksgrensen mellom Norge og Sverige, forteller Morten Kjørstad, leder i Rovdata.

Av de 400 ulvene er omtrent 30 helnorske og holder til kun i Norge. I grenseområdene mellom Norge og Sverige lever det cirka 50 ulver, mens den helsvenske delen av bestanden utgjør cirka 320 ulver.

Mer om

 1. Ulv
 2. Dyr

Flere artikler

 1. Pluss content

  Verdifull ulv skutt

 2. På vandring i Skandinavia: Ulver fødes i Sverige  - skytes i Norge

 3. 6 spørsmål og svar om ulvekonflikten

 4. Rovdata: Ulv i Norge stammer ikke fra dyrepark i Paris

 5. Unike opptak av jervfamilie

 6. Rekordmange ulver født i Norge i vinter

Kommersielt samarbeid: Rabattkoder